!
&
OBODNA'
»a
PETAK,
8.
ožujka
1991.
Prošao
je
tužan
mjesec
danaod
tragične
smrti
našeg
dragog
sina
i
bra—
ta
Dana
6.
III
1991.
navršilo
se
mjesec
dana
od
smrti
voljenog
supruga,
oca,
djeda,
ujaka
i
tasta
Dana
6.
III
1991.
navršio
se
tužni
i
bolni
mjesec
dana
od
kako
nas
je
zau—
vijek
napustila
naša
dra-
ga
i
plemenita
supruga,
majka,
sestra
i
zaova
Dana
28.11
1991.
u
52.
go
dini
života
prestalo
j
kucati
SFCL
našeg
voljenog
supruga
tate
i
svekra
plemenito
'
LEA
RAKICA
ŠIMUNA
STIPICA
A
_.
NEVENKA
VIDOVIĆ
rođ.
Podrug
U
nemogućnosti
da
svi—
ma
pojedinačno
iskaže-
mo
zahvalnost,
ovim
pu-
tem
zahvaljujemo
dokto-
ru
Strniću
i
cijelom
osob-
lju
Ginekološkog
odjela
KBC
Firule.
Ožalošćeni:
suprug
Mi-
lan
i
sin
Dragan
8835
Navršilo
se
mjesec
dana
da
je
umro
naš
dragi
Dirnuti
pažnjom
i
suos-
jećanjem
u
tim
teškim
trenucima,
ovim
putem
izražavamo
našu
zahval—
nost
rodbini,
prijateljima
i
znancima
da
su
nam
pismeno
ili
usmeno
izra-
zili
svoju
sućut.
Zahvalni;
supruga
Jelka,
sin
Mladen,
kćerke
Erni—
ta
1
Nada,
nećakinja
Mi-
leva,
Renata,
zetovi
Baldo,
Slobodan
i
Velimir,
unuci
Jure,
Damir,
Šimun,
Davor,
Janai
Maja
8830
nevjesta
Dana
7.
III
1991.
navršio
se
tužni
mjesec
dana
od
smrti
našeg
dragog
sup-
ruga,
oca,
djeda
i
pradje-
da
'
Tužno
sjećanje
na
našeg
Bolno
sjećanje
na
milog
'
Dana
8.
III
1991.
navrša-
vaju
se
dvije
godine
ot-
kad
si
nas
napustio
naš
najdraži
djede
ALANA
UJDUROVIĆA
8.
III
1990
——
8.
III
1991.
U
srcu,
mislima
i
očima
uvijek
si
prisutan
tvoji-
ma:
babi
Dragici,
teti
Katji
i
rodici
Sandri
8801
ALANA
UJDUROVIĆA
8.
III
1990
8.
III
1991.
Godina
neizrecivog
bola
i
tuge
je
za
nama,
prva
godina
koju
smo
proživ-
jeli
razdvojeni
od
tebe,
najdraži
naš,
ali
u
kojoj
si
svakog
trena
bio
u
na-
šim
srcima
i
mislima,
gdje
ćeš
zauvijek
i
ostati.
Tvoji
roditelji
i
brat
8801
Sjećanje
na
našeg
sina,
brata,
strica
i
ujaka
DUJE
BALIĆU
8.
III
1989
8.
III
1991.
Kiteći
tvoj
grob
sjećamo
se
tvog
dobrog
lika
i
dra—
ge
uspomene
na
tebe.
"Broji
najdraži
8804
Dvije
godine
tuge
i
bola
bez
tebe,
moj
supruže
JERE
VBDOLJAK
1908
1975.
DOMINA
VRDOLJAK
rođ.
Kovačić
1916
8.1II1990.
Vrijeme
prolazi
ali
uspo-'
mena
na
vas
bit
će
uvi-
jek
u
našim
srcima.
Djeca
Počivali
u
miru
Božjem.
8979
Sjećanje
na
ANTU
ANTONIJEVIĆA
6.
III
1986
——
6.
III
1991.
S
ljubavlju
njegovi
naj-
bliži
supruga
Ljubinka
i
djeca
Dinko,
NikšaiEldo
8986
Dana
8.
111
1991.
navrša-
va
se
petnaest
godina
od
smrti
voljenog
našeg
supruga
i
oca
RADOSLAVA-FRANE
TOMAŠA
Misli
na
tebe
su
neizbri—
sive
i
ljubav
u
našim
srcima
ostaje
vječno.
Tvoja
supruga
s
djecom
8682
don.
NEDJEUKA
LEDICA
1981
1991.
ti
Nedo,
Dragi
živiš
i
vječno
ćeš
živjeti
u
na-
šim
srcima.
Sveta
misa
zadušnica
bit
će
dana
10.
III
u
16
sati
u
crkvi
Svih
Svetih
u
Ar-
žanu.
Tugujuća
obitelj
IVANE
LAPENDA
8.
III
1989
-—
8.
III
1991.
Samo
ja
koja
te
volim
i
koja
sam
imala
Boga
i
tebe,
znam
kako
je
živ-
jeti
bez
tebe,
moj
Ivane.
Tvoja
supruga
Matija
Počivao
u
miru
Božjem.
8822
Tužno
i
bolno
sjećanje
na
dragu
i
plemenitu
suprugu
i
majku
-
Počivaj
u
miru
Božjem.
8940
Deset
godina
je
prošlo
od
smrti
naše
drage
maj—
ke,
svekrve,
punice
i
ba-
ke
MARIJU
KUZMIĆ
8.
III
1990
81111991.—
I
ona
čije
je
srce
bilo
uvi-
jek
na
dlanu,
dok
stvar—
nost
tako
se
često
dobro-
ti
smije,
samo
ona
je
zna—
la
naći
lijek
za
svaku
ra-
nu,
a
nikad
ništa
za
se
tražila
nije.
Majčin
se
dan
rađa
okupan
tugom,
jer
što
on
može
probuditi
u
nama
snažnije
no
pO-
trebu
za
tobom,
majko.
S
ljubavlju
suprug
Ivan
i
kćerke
Vedrana
i
Ivana
8330
DANICE
RANČIĆ
8.111
1981
8.
III
1991.
U
nama
je
tuga,
ljubav
i
ponos
i
vječno
sjećanje
na
tebe.
Tvoja
djeca
s
obitelji
Počivala
u
miru
Božjem.
9330
'
ZAHVALE
Dana
7.
III
1991.
navršilo
se
mjesec
dana
otkako
nije
s
nama
naš
dragi
i
sin
i
brat
suprug,
voljeni
MIJO
MARŠIC
Otišao
si
iznenada
pu-
tem
s
kojeg
nema
po-
Zahvaljujemo
vratka.
prijateljima,
rodbini,
znancima
i
mještanima
Prološca
Donjeg.
Ožalošćeni:
supruga
Mi-
lena,
sin
Slaven,
otac
Jo—
sip
(Dane),
majka
Slava,
braća
Ante
i
Zvonko
s
obitelji
i
sestra
Danica
s
obitelji
Počivao
u
miru
Božjem.
9409
Dana
28.
11
1991.
u
52.
go—
dini
života
napustio
nas
je
naš
voljeni
sin,
sup—
rug,
otac
i
brat
NIKOLA
SORGIC
Zahvaljujemo
svoj
rodbi-
ni;
susjedima,
prijatelji—
ma,
mještanima
Ć.
Veli-
ke,
Ć.
Male
i
okolnih
sela
koji
su
u
ovim
teškim
trenucima
suosjećali
s
nama
i
na
posljednji
počinak
ispratili
dragog
nam
pokojnika.
Tugujuće
obitelji:
Šoršić,
LalićiPešić
533/
bk
U
velikoj
boli
zbog
izne—
nadnog
gubitka
našeg
dragog
GRGE
LUČIĆ—LAVĆEVICA
najtoplije
zahvaljujemo
svim
rođacima,
prijate-
ljima,
kolegama
i
znan-
cima,
koji
su
nam
pisme-
no
ili
usmeno
izrazili
su-
ćut,
okitili
odar
cvijećem
i
vijencima,
kao
i
prisus—
tvovali
posljednjem
is-
praćaju
u
Starome
Gra-
du
na
Hvaru.
Hvala
Jakši
Deletis
na
toplim
riječi—
ma
ispraćaja.
Ožalošćeni:
supruga
Lu-
kćerka
Jasminka
cija,
i
unuk
Mario
8931
prijatelju
'
veliko
Duboko
dirnuti
pažnjom
i
izrazima
sućuti
koji
su
nam
u
trenucima
tuge
i
boli
iskazani,
izražava-
mo
našu
veliku
zahval-
nost
cijeloj
rodbini,
prija-
teljima,
našim
susjedima
s
Tabla,
Balkanske
kao
i
našim
sadašnjim
susje-
dima
s
Križina.
hvala
Također
svim
njegovim
prijatelji-
ma
i
prijateljicama,
te
našem
Leu
posebno
dra-
gom
prof.
Krci.
Zahvaljujemo
svećenici-
ma
i
zboru
konkatedrale
sv.
Petar,
kao
i
mnogim
drugima.
Zahvalna
obitelj
Rakić
Dragi
naš
Leo,
počiva]
u
miru
Božjem
i
uživaj
u
slavi
nebeskoj.
8883
ožalošćena
Dana
7.
III
1991.
navršio
se
mjesec
dana
od
tra—
gične
smrti
našeg
dra-
gog
supruga,
oca,
brata,
djeda,
ujaka
i
rođaka
ANTE
KATIĆA
pok.
Jakova
u
ali
našim
Teško
je
pomiriti
se
s
tim
da
smo
te
zauvijek
izgu-
bili,
tvoju
dobrotu
i
ljubav
vječno
ćemo
no—
siti
srcima.
U
ovim
teškim
trenuci-
ma
dirnuti
pažnjom
i
su—
zahvaljuje-
osjećanjem
mo
svoj
rodbini
i
prijate—
ljima
koji
su
nam
izrazili
sućut
te
našeg
dragog
na
pokojnika
ispratili
vječni
počinak.
Posebnu
zahvalnost
du-
gujemo
stricu
Anti
Kati-
ću,
rođaku
Ivanu
Katiću
te
osoblju
ClT-a.
Još
jed-
nom
svima
skupa
veliko
hvala.
Tvoji
najmiliji
Počivao
u
miru
Božjem.
8721
PROGNOZA
VREMENA
HMZ
RH
POMORSKO-METEOROLOŠKI
CENTAR
SPLIT
PROGNOSTIČKA
KARTA
8.
3.
1991
/
I
\
\
\
,
A
anticiklona
C
Ciklona
.
slab
do
M
mnno
ili
M0“
WET“
'
o—j
urnjeren
malo
valowlo
LLL
hladna
ironla
JI
“topla
ironla
J!!!
"'O
lak
'
'
'
'
"wmc
ak
M
umjereno
valov-to
P_O—MVE
.
4
,
!
.
1:
kisa
.
.
pljesak
Meidule
#1
olulan
M
uzburkano
ug
.
rmlavmaásme
'
mioca
!blaco
«
-
suncane
L::
šmagla
'
.npvorrijenljivo
__
)"V,
'
%.
«(
u"
Y
.
h...!
w";
MJESECEVE
FAZE
[]
30.
3
u
8.19
83.
u113N
6.
3.
9.12
:..:
)
23.
3.
u
6.03
Sunce
izlazi
u
6.20
sati.
Sunce
zalazi
u
17.51
sati.
Oblačno
sa
kišom
u
zapadnom
dijelu
zemlje.
Puha-
tl
će
umjeren
južnl
vjetar.
Jutarnje
temperature
zraka
od
4
do
10,
a
najviše
dne
vne
od
10
do
16
stupnjeva
C.
JADRAN:
Pretežno
oblačno
sa
jakim
do
vrlo
jakim
jugom.
More
valovito,
.
na
otvorenom
moru
i
jače
valovito.
Vidljivost
malo
smanjena
zbog
sumaglice.
Na
sje-
vernom
a
do
kraja
dane
i
srednjem
Jadranu
biti
će
kiše
i
grmljavlne.
Malo
hladnije.
TEMPERATURA
ZRAKA
U
13
SATI
Portorož
Pula
Rijeka
Senj
Rab
.
M.
Lošinj
Zadar
Kornati
Šibenik
Knin
Split
Hvar
12
.
Sutivan
15
14
17
18
17
15
15
18
19
Bol
Komiža
Vela
Luka
Palagruža
Makarska
Ploče
Dubrovnik
H.
Novi
Ulcinj
Ljubljena
15
1
5
Zagreb
18
Novi
Sad
16
Beograd
15
Sarajevo
14
Titograd
14
Priština
17
Skopje
15
Kredarice
14
Triglav
11
Zevižen
15
Bjelašnica
13
Venezia
18
Ancona
11
12
16
11
12
16
0
7
-0
12
16
Duboka
i
prostrana
ciklona
sa
za-
padne
Europe
produbljava
se
pre-
ma
Jadranu.
Ona
će
u
narednih
par
dana
donijeti
nestabilno
vrije-
me
sa
kišom
i
jakim
vjetrom.
ZADARSKO
PODRUČJE
Oblačno,
sa
slabom
kišom,
popodne,
a
krajem
dana
pljuskovi
s
grmljavinom.
Puhat
će
jako
i
vrlo
jako
jugo,
a
more
će
biti
valovito.
MalO
hlanije.
SUTRA:
kiša
i
grmljavina,
jugo
jako
u
postup-
nom
slabljenju.
More
umjereno
valovito
i
velo-
vltO.
Još
malo
hladnije.
ŠIBENSKO,
SPLITSKO,
DUBROVAČKO
PODRUČJE.
Oblačno
s
kišom
u
drugom
dijelu
dana.
Puhet
će
jako
jugo,
a
more
će
biti
valovito.
Malo
hlad-
nije.
'
SUTRA:
kiše
i
grmljavina.
Jugo
jako
u
slablje-
nju,
&
more
umjereno
valovito
i
valovito.
Još
Ualo
hladnije.
,
i
!
NIKOLE
ŠORGICA
Otišao
si
tiho
bez
po-
zdrava,
a
u
naša
srca
uvukla
se
tuga
i
bol.
Ako
utjehe
ima
onda
je
to
us—
pomena
na
tvoj
lik
i
ple-
menito
srce
koje
će
vječ-
no
živjeti
u
srcima
tvojih
najmilijih.
U
nemogućnosti
da
svi-
ma
pojedinaćno
zahvali-
mo,
ovom
prilikom
izra
žavamo
veliku
zahva“
nost
svoj
rodbini,
susjf
dima,
prijateljima
i
su;
ma
onima
koji
su
naru
usmeno
ili
pismeno
izra-
zili
rijeći
utjehe.
Posebno
zahvaljujemo
RO
-Šibenka«
Robna
kuća,
UTP
Zadarkomerc,
NK
Zadar
mještanima
CVelikei
.Maleiokol—
nih
sela,
te
obiteljima
Martinović,
Santini,
Ba-
raka,
Mijat
i
Petković.
S
tugom
i
bolom
tvoja
supruga
Ljubica,
sin
Mi-
roslav
i
snaha
Sanja
ssa/Sbk
Dana
7.
111
navršio
se
tužni
mjesec
dana
od
ka-
ko
nas
je
napustio
dragi
DANE
GALZINA
pažnjom
Dirnuti
koja
nam
je
ukazana
u
tim
trenucima,
teškim
a
u
nemogućnosti
da
svi—
ma
pojedinačno
zahvali-
mo,
ovim
putem
izraža-
vamo
veliku
zahvalnost
svoj
rodbini,
prijateljima
i
znancima.
Zahvaljuje-
mo
osoblju
DZ
Sinj,
KBC
Firule,
IGP
Sinj,
Ciglana
Sinj,
koji
su
nam
pomog-
li
da
ispratimo
dragog
nam
pokojnika
na
vječni
počinak.
Ožalošćena
obitelj
Počivao
u
miru
Božjem.
9218
mjesec
Dana
7.
111
navršio
se
tu-
žan
dana
od
smrti
drage
majke,
bake
i
prabake
KATE
GILJEVIĆ
pok.
lke
U
nemogućnosti
da
svi—
ma
pojedinačno
zahvali-
mo,
to
činimo
ovim
pu-
tem.
Zahvaljujemo
rod-
bini,
prijateljima
i
znan—
cima
koji
su
nam
izrazili
sućut
usmeno
ili
pisme—
no,
te
Domu
zdravlja
Ploče,
a
posebno
dr.
Ire-
ni
Marinović.
Zahvalne
kćerke
Ermila
i
Senka
s
Obiteljima
9227
Dana
8.
111
1991.
navrša—
va
se
mjesec
dana
od
smrti
dragog
nam
sup—
ruga,
oca,
bratai
svekra
IVAN
MATKOVAC
pok.
Bartula
plemeniti
Uvijek
ćemo
se
sjećati
te-
be.
Tvoj
lik
i
blagi
pogled
uvijek
će
ostati
u
našim
srcima
i
molitvama.
Na
svemu
ti
hvala.
U
nemogućnosti
da
poje-
dinačno
zahvalimo
svi—
ma
koji
su
nam
u
najte—
žim
trenucima
pomogli
i
izrazili
sućut
ovim
pu—
tem
najiskrenije
zahva—
lžg'emo.
valna
supruga
Ljubi-
ca,
sin
Berislav
i
kći
Ma-
ja
s
obitelji
9003
Dana
8.
111
1991.
navrša-
va
se
tužnih
mjesec
dana
od
smrti
mog
dragog
supruga
BOJANA
KANCLERA
U
nemogućnosti
da
svi-
ma
pojedinačno
zahva—
lim,
ovim
putem
zahva-
ljujem
rodbini,
prijatelji-
ma
i
znancima
koji
su
mi
izrazili
sućut.
Ožalošćena
supruga
Lju-
bica
Kancler
iz
Maribo—
ra
8915
Dana
7.
111
1991.
navršilo
se
tužnih
mjesec
dana
od
kada
nas
je
napustio
naš
dragi
i
voljeni
sup-
rug,
otac
i
djed
MILAN
VUJEVIĆ
(PIĆETUŠIĆ)
Dirnuti
pažnjom
i
suos-
jećanjem
koji
su
nam
ukazani
u
tim
teškim
tre-
nucima,
a
u
nemoguć-
nosti
da
svima
pojedi—_
načno
zahvalimo,
ovim
putem
izražavamo
veli-
ku
zahvalnost
svoj
rodbi—
ni,
prijateljima
i
znanci-
ma,
a
posebno
našim
do—
brim
susjedima
koji
su
nam
pomogli
da
dostoj-
no
dragog
nam
pokojnika
na
vječni
počinak.
S
ljubavlju
poštova—
njem
ćemo
te
se
uvijek
sjećati
i
kititi
tvoj
grob
cvijećem.
Ožalošćeni:
idjecasobiteljima
supruga
8875
ispratimo
i
Dana
7.
111
1991.
je
mje-
sec
dana
od
bolnog
ras-
tanka
s
našim
dragim
IVANA
VOLODERA
Dirnuti
ljudskom
paž-
njom
koja
nam
je
ukaza-
na
u
najtežim
trenuci-
ma,
a
u
nemogućnos“
da
svima
pojedinać."i
zahvalimo,
ovim
putei.
izražavamo
veliku
:...
hvalnost
rodbini,
prijete.
ljima,
susjedima,
sv"
onima
koji
su
telegif
mom,
lijepom
riječi
i
.—
jim
prisustvom
pri
isp.
ćaju
dragog
nam
Ivar
pomogli
da
nam
najá
trenuci
budu
lakši.
Zahvalna
supruga
i
djeca
s
Obiteljima
Počivao
u
miru
Božje.—**
?.i
i
.
.?
ANTOM-TONIJEM
DARLICEM
Ovim
putem
izražavamo
našu
iskrenu
zahvalnost
svim
rođacima,
prijate—
ljima,
susjedima
i
kole-
gama,
koji
su
prisustvo—
vali
ispraćaju
i
suučes-
tvovali
u
našem
bolu.
Supruga
Ružica,
porodi-
ce
Milojević
i
Pribanić
8978
LOVRE
ZEKIĆA
pok.
Mate
Iskreno
zahvaljujemo
svima
koji
su
nam
pis-
meno
ili
usmeno
izrazili
sućut
te
onima
koji
su
ga
-
ispratili
na
vječni
poči-
nak,
kao
i
svima
koji
su
u
tim
teškim
trenucima
bili
uz
nas
i
na
bilo
koji
način
pomogli.
Ožalošćena
i
djeca
s
obitelji
Počivao
u
miru
Božjem.
supruga
8829
Dana
8.
111
1991.
navrša—
va
se
mjesec
dana
od
smrti
našeg
dragog
sup-
ruga
i
prijatelja
NIKOLE
BARANOVICA
pomoći
liječnicima
Ovim
putem
zahvaljuje-
mo
kao
i
osoblju
Doma
umirov-
ljenika
u
Šibeniku,
na
pruženoj
dra—
gom
pokojniku,
te
svima
koji
su
pismeno
ili
usme-'
no
izrazili
iskrenu
sućut.
Posebnu
zahvalnost
is—
kazujemo
obitelji
Rad0v—
čić
na
svesrdnoj
pomoći
i
pažnji.
Ožalošćeni:
supruga
Be-
p'a
(Lucija),
te
ostala
rod-
bina
i
prijatelji
Počivao
u
miru
Božjem.
541/Sbk
Dana
7.
111
1991.
navršio
se
mjesec
dana
Od
smrti
našeg
dragog
supruga,
oca,
brata
i
nona
PETRA
BOŽANIĆA
Zahvaljujemo
svima
koji
su
nam
osobno
ili
pisme-
no
izrazili
svoju
sućut,
sudjelovali
u
našoj
boli,
kao
i
onima
koji
su
svo-
jim
prisustvom
sudjelo-
vali
u
ispraćaju
dragog
pokojnika
i
okitili
njegov
grob
cvijećem.
Posebno
zahvaljujemo
svim
susje-
dima
i
mještanima
na
pomoći
i
uslugama,
kao
i
kolegicama
i
kolegama
iz
Hrvatske
elektropriv-
rede
Pogon
izgradnje
Split.
Zahvalna
supruga
i
dje—
892]
ca
Dana
7.
111
1991.
navršio
se
mjesec
dana
od
smrti
moje
drage
i
plemenite
majke
ANTICE
KUZMIĆ
(Tonke)
Iskreno
zahvaljujem
svi-
ma
koji
su
mi
pismeno
ili
usmeno
izrazili
sućut,
kao
i
onima
koji
su
je
is-
pratili
na
vječni
počinak.
Ožalošćena
kći
Marija
Počivala
u
miru
Božjem.
111
navršilo
se
Dana
7.
mjesec
dana
od
smrti
naše
drage
majke,
svek—
rve,
bake
i
prabake
STANE
KOVAČIĆ
ud.
Mile
U
nemogućnosti
da
poje-
dinačno
zahvalimo
svi-
ma
koji
su
nam
izrazili
sućut
pismeno
ili
usme-
no
i
ispratili
našu
dragu
pokojnicu
na
vječni
poći-
nak,
ovim
putem
iskreno
zahvaljujemo.
Posebno
liječnici-
zahvaljujemo
ma
i
medicinskim
sestra-
ma
Doma
zdravlja
Omiš.
Sinovi
s
obiteljima
9286