Broj
2365.
»SLOBODNA
DALMACIJAL
Strana
5.
.-
.
a....
'
ZLOČESTI
KRALJ
——
Hajde,
evo
ti
mač
i
Odmah
ga
naoštri
-——
povikne
kovača.
“Nebojša
zamisli,
uzme
mač
iz
kraljevih
ruku
i
začas
se
umjesto
da
ga
ide
oštriti,
jer
je
mač
već
prije
bio
dobro
nao-
štren,
s
njim
jako
zamahne
odrubi
kralju
Ljutom
Trnu
gla-
vu.
]
zločesti
kralj
Ljuti
Trn
bio
je
mrtav.
'
'
,
Cijeli
narod
se
veselio,
što
je
nestalo
zločestog
kralja
Lj-utog
Trna,
koji
ih
je
zatvarao,
mu-
čio
i
ubijao.
Svi
su
grlili
i
[ja-
bili
kovača
Nebojša,
koji
je
ci-
jeli
narod
spasio
od
zlotvora.
Poslije
toga
u
toj
državi
nije
više
vladao
ni
jedan
kralj,
već
su
mudro
i
pravedno
zapovije-
dali
vrijedni
ljudi
kao
Nebojša.
*]
živjelo
se
sretno
izadovoljno.
Stjepan
Ivanišević
Tamo
daleko,
iza
deset
gora'
i
deset
planina,
živio
je
a
stara
vremena
jedan
zločesti
\kralj,
po
imenu
Ljuti
Trn.
Strahovito
je
mario
svoje
sluge,«a
i
cijeli
narod
u
kraljevstvu.
Čak
jeli
malu
djecu
zatvarao.
Svima
o-
nima,
koji
bi
se
tom
zločestom
kralju
protivili,
ili
bilo
što
pro-
tiv
njega
rekli,
on
bi
odmah
svojim
poznatim
mačem
nemi-
losrdno
odsjecao
glave.
'Od
čeotog
odrubljivanja
gla-
va,
taj
.je
mač
otapio
i
nije
vi-
še
bio
oštar.
Zato
ga
zločesti.
kralj
Ljuti
Trn
odnese
naoštri-
ti
u
najboljeg
kovača
slvOg
kra-
ljevstva.
Kovač
se
zvao
Neboj-
ša.
On
uzme
mač
i
obeća
kra—
lju,
,da
će
ga
naoštriti
za
tri
dana.
\
Ljuti
Trn
je
otišao
i
povratio
se
nakon
tri
dana
u
kovača
NebOJše,
da
uzme
svoj
mač.
“Mač
je
već
bio
naoštren.
Kralj
ga
je
uzeo
i
stao
pregledava-tz,
moliti
kralja
kovač
Nebojša,
—-—
Imam
petero
djece
svi
su
još
mali
i
nejaki,
pa
kad
me
ubije-
te,
tko
će
ih
hraniti?
!
!
Zločesti
kralj
Ljuti
Trn
bio
je
neumoljiv
i
već
je
htio
da
zamahne
mačem,
kad
se
Ne-
bojša
dosjeti,
pa
reče
kralju:
Molim
vas,
vaše
veličan-
stvo,
da
mi
oprostite,
priznat
ću
vam
istinu.
Ja
taj
mač
ni-
sam
naoštrio,
pa
mi
ga
dajte
da
ga
još
bolje
naoštrim
i
tek
mi
onda
odsjećite
glava
jednim
zamahom.
_
—«
Hal
Tako
je
to!
—-—
vikne
ljutito
kralj
i
već
je
htio
da
ubije
Nebojša,
ali
dosjeti
da
nadaleko
nema
ovako
do-
brog
kovača,
pa
ipak
odluči
da
mu
da
mač.
se
pa
upita
Nebojša:
_
Znana.
——
Jesi
li
mi
dobro
naoštrio
mač?
Jesam,
vaše
veličanstvo,
ponizno
odgovori
Nebojša.
—_—-
Dobro
je,
kad
si
ga
nao—
štrio.
A
sada
ću
da
se
uvjerim
ći
glavu.
_
Jao
meni,
nemajte
me
u-
biti,
vaše
veličanstvo!
stane
Pjesma
malom
Ognjanu
Ja
sam
mali
Ogica
Ja
sam
Ogo
mali.
[
sa
mnom
se
igraju
Sitni
morski
vali.
Ja
sam
mali
Ogica
.Tatina
stam
mrvica,
A
mamina
dušica,
Nonićeva
dika
A
bakina
maza.
Svi
me
paze
Svi
me
vole
\
Svi
me
maze...
Ja
sam
mali.
Ogica,
Ja
sam
Ogo
mali
I
prolazim
život
svoj
.
U
igri
i
šali.
-
Barba
Rike
NAJVEĆl
BROJ
SVIJETA
Pim-.cu
su
Čestite
a
wđendan
(Matimatika
10.
ovog
mjeseca,
Split,
a.
i
sve.
naše.
primor-
ska.
mjesta,
bio
je
svečano
okićen.
Slavna
se
10-
godišnjica
rođenja
naše
junačke
Ratne
mornari-
ce.
)
Pioniri
su
također
učestvovali
u
proslavi.
Mnogi
će
od
njih
u
svome
životu
obući
odijelo
mornara.
i
postati
član
neke
brodske
posade.
Mar-
ljivo
će
učiti,
da
budu
hrabri
branioci
južnih
granica
svoje
socijalističke
domaje.
A
učet
će,
u
Kwa/“WVMM
prvom
redu,
na
djelima
svojih
otaca
i
djedova.
,
Na
sam
dan
proslaVe
jedna.
oveća
grupa
splitskih
pionira,
obučena
'u
pionirske
unifor-
me
sa
zastavama,
posjetila
je
naš
ratni
brod
>Galeb<.
Oni
su
tom
prilikom,
u
ime
najmlađih
članova
našeg
grada,
čestitali
svečani
dan
bra-
nioca'
jugoslavenske
obale.
Mornari
su
ih
lijepo
JL.rimili
i
na
kraju
im
priredili
malu
zakusku.
W
mm,/\WA
“d,/\A_/\WMMA/\
AVA—m.
Š
<
'\_/'\c/v\_/v\_/V\QM\/V\_
'V\_/VW\
n\W/vquwu
WNW/“_
/v\\_NW"\_/W
Uškoli
“\
4-
Niz/541344
*
W
_
i
,
(
Zarko
ljeto
hitro
prode,
Pa
nam
hladna
jesen
dođe.
Ovce
idu
u
štalicu,
Pčele
lete
u
košnicu.
Sam
sam
osfo.
Kud
ću
sada?
Na
srce
mi
tuga
pada...
Slušaj!
Zove
školski
zvon:
Djeco,
djeco!
Din,
dan,
don.
Gdje
ste,
moje
mudre
knjige,
Slatke
muke,
mile
brige?
U
igri
mi
ljeto
prošlo;
Sad
je
rada
vr'jeme
došlo.
Prva
magla
dok
se
hvata,
Otvaraju
školi
vrata,
Opet
sretan
svana
dan;
Zvono
zove.-
Din,
don,
dan.
Gdje
ste,
moji
dragi
vrli?
Skola
poče.
_K
njojzi
hrli!
Slušaćemo
pjesmice
Kao
ptice
milapojke,
Citaćeino
riječi,
brojke.
Ja
sam
školi
vjeran
sin,
Zvono
zvoni:
Din,
don
din.
Vladimir
Nazor
"*
Manli
Pero
dugo
je
bio
bolestan
i
izostao
je
preko
mjesec
dana
iz
Škole.
Prvi
dan-
nakon
bolesti
na
samu
povijesti
zapita
ga.
profesor:
——
Slušaj,
gledaj
se
spremiti,
jer
si
d-ugo
izostao.
Jeste,
druže
profesore,
izostao
sam
sve
od
kada
je
Tomislav
po-
bijedio
bugarskog
kralja
Borisa.
u
I.
polovdnli
X.
vijeka.
4
'
'
&
5
4
>.-
2
.
5
.
g_i
1.
Ptica
2.
Ozljeda
3.
Žensko
ime
4.
Prijedlog
5.
Samoglasnik-
.
SKRIVAČICA
ubava
i
razonoda
i
pouku
će
baš,
u
vam
pruži,
draga
djeco,
edan
prilog
vaLš.
,
sad
ga
u
subotu
ijelog
i
vi
čitajte
veseloj
razbibrigi
svi
uživajte.
ZA
MALE
CRTAČE
c
0
i
.?
i
;,
Na
brodu
pet
puta
dnevno
izla-
ze
novine.
To
nisu,
kako
bi
se
možda
pamislilo,
listovi
izvučeni
na
šapirografu,
već
prave
novine,
ogromnog
formata,
čije
svako
iz-
danje
ima
dvanaest
do
šesnaest
strana.
Pored
“prostorija
za
razonodu,
kao
što
su
barovi,
kazalište
i
ki-
nodvorane,
bazen
za
plivanje,“
i-
gralište
za
tenis,
odbojku
i
triket,
na
brodu
se
nalazi
i
krojačka
ra—
dionica,
perionica,
nekoliko
fri-
zenstkih
radnji
i
prava
ulica
;
rad-
njama,
gdje
putnici
mogu
da
na«-,
bave
sve
što
im
je
potrebno
baš
kao
i
na
kopnu.
I
nije
li
sada
zaista
ovaj
brod
ploveći
grad?
mjeseca
Već
ste
“sigurno
čuli
o
američ-
kom
prekooceanskom
parobroda
»Junajted
Stejts«,
koji
je
prije
tri
prešao
Atlantski
ocean
i
osvojio
plavu
vrpcu.
'Mi
ćemo
vas
upoznati
s
nekim
zanimljivim
brojkama
s
kojima
se
barata
na
ovom
plove-
ćem
grada.
prvi
put
sireva,
mlijeka,
Svakog
dana,
na
brodu
se
iz-
daje
9000
obroka.
Da
bi
se
toliko
hrana
mogla
pripremiti
u
brod-
ska
skladišta,
ukrca
se
pred
sva-
ko
putovanje
oko
52.000
kg
svje.
žeg
mesa,
divljači
i
živine,
28.000
kg
krumpira,
2.000
kg
maslaca,
1.000
kg
raznih
70.000
komada
svježih
jaja,
13.000
lita-
ra
22.000
kg
še
era,
10.000
kg
brašna,
12.200
kg
raz-
nih
riba,
rakova,
oštriga
i
i.
d'}
24.000
kg
raznog
svježeg
povrća,
28.000
kg
voća
ipreko
50.000
kg
'
razne
kolonijalne
robe.
A
sad
za.
mislite
ove
brojke.
Na
brodu
se
nalazi,
na
primjer,
87.000
krevet-
nih
plahtu
i
prevlaka
za
jastuke.
Na
brodu
ima
oko
10..
00
klju-
čeva,
tako
da
putnici
mogu
čak
zamjenjivati
ključeve
svojih
kujera.
izgubljene
_
\
\Za
životinje
na
brodu
postoje,
posebne
pojedinačne
kabi.:e
i
ku-
'
hinja
u
kojoj
se
za
njih
priprema
-_
hrana.
|
"Za
bojadisanje
broda
i
brod-
skih
prostorija
utrošeno
je
toliko
boje
da
bi
se
s
njome
moglo
obo-
jiti
više
od'15.000
kuća
s
jednim
stanom.
POKUŠAJTE
U
be'—WWW
likwka
llllllll.
..
..
Gumu,
koju
Vi
upotrebljavate
u
školama.,
pronašao
je
na
veo-
ma
neobičan
način
engleski
fl—
zičar
Priston.
Jednog
je
dana
došao
u
ra—
dnju
londor'kog
knjižara
Meria
i
vidio
kako
ovaj
s
nekom
tvrdom
smjesom
briše
mrlje
sa
starih
knjiga.
Zainteresirao
se
za
smje—
su
i
nakon
nekoliko
_pokusa
pro-
našao
je,
da.
guma
može
veoma
lako
odstraniti
tragove
grafita
i
tinte.
Danas
se
one.
upotrebljava
u
cijelom
svijetu.
*
*
Znate
li,
da
je
jedna
litra
mli-
jeka'hranljiva
kao
8
jaja.
*
za.
upotrebljava
Najskuplje
mlijeko
na
svijetu
je
svakako
mlijeko
miševa,
koje
se
ispitivanje
prenošenja
nekih
vrsta
raka.
Ci-
jena
jednog
litra
iznosi
10.000
dolara.
Zasad
je
cjelokupna
pro—
izvodnja
ovog
mlijeka
nekoliko
litara
godišnje.
Ali
to
je
sasvim
dovoljno
za
naučne
eksperimen—
te.
\
hladne
Prvi
sladoled,
odnosno
neka
vrst
veoma.
slične
sladoledu,
napravljen
je
u
16.
vijeku
u
Toskani.
poslastice
*
Od
jednog
para
miševa,
na-
množi
se
za
godinu
dana
800
do
900
miševa..
f'
*
Rublje
se
lakše
pere
sapunom,
koji
više
pjeni
zbog
toga
što
se
čestice
prljavštine,
koje
se
ne
mogu
skinuti
.samo
vodom,
lako
lijepe
za
sapunske
mjehuriće.
Ukoliko
sapun
više
pjeni,
utoliko
je
više
mjehurića,
koji
brže
i
bolje
skidaju
prljav-
*
štinu.
s
rublja
*
Desetak
godina.
prije
naše
ere
u
Rimu
se
nalazio
konj
,Incita-
tus,
koji
je
dobio
titulu
konzula
i
suvladara.
Ovu
veliku
počast
dao
je
rimski
car
Kaligula.
Na
konju
su
bile
ukazivane
sve
car—
ske
počasti.
Imao
je
jasla
od
slonove
kosti
i
zlatnu
posudu
iz
koje
je
pio
vino.
DVOBOJ
JEDAN
PREVOD
\
Pionir
Ivo
Belan,
učenik
osnovne
škole
u
Šibeniku,
već
dvije
godine
marljivo
uči
engleski
jezik.
On
je
prije
nekoliko
dana
uče-
ći
preveo
ovai
mali
napis
s
engleskog
jezika.
V1,
kop
učlte.
(Pugle—
ski
jezik
pogledajte
napis,
nalazi
se
u
_»Engleskoj
Vježbanlclc
od
dr.
Rudolfa
Filipovića
na
str.
151.
Sami
ocijenite
da
li
je
mali
Ivo
napredovao
i
da
li
je
njegov
prijevod
usrpio.
Gotovo
Mali
dječak:
»Oče,
ja
želim
da
učinimo
malu
trgovinui.
Njegov
otac:
»Koja
vrst
trgo-
vine,
moj
sine?«.
——
Posudi
mi
deset
dinara,
ali
daj
mi
samo
pet.
——
I
što
zatim?
_
——
Tada
ću
ja
tebi
bit
dužan
ti
meni
_dužan
pet
pet
dinara
i
dinara
«i
tako
ćemo
biti
——
kvlt.
S
k
_ri
v
a
č
i
c
a
'Naš
crtač
je
izradio
Ovaj
de—l
talj:
teta
lija
»učtivm
kuca
na-
,
vrata
zečjeg
stana,
u
namjeri
da
Sada,
dragi
pioniri,
pokušajte
sami
sastaviti
jednu'malu
pričica,
odnosno
basna,
u
okviru
ove
sli-
.lakovošću
prevari
zečiće.
Među-'
ke.
Rad
nam
dostavite
najkasnije
tim,
“jedan
od
_zečića,
provirio
je
do
20.
rujna.
Redakcija
će
saka-
na
prozor
i
piti
sve
dopise,
izabrati
najbolje,
gosti,
oijiti
ih
i
nagraditi.
|
nepoželjna]
opazio
.
_
.,
-
.?—
__".
"“"
*"
.
"
_;
'T
..
'—
<»;
*
_
.
PPP?“
_cn
\
Knez
Miloš
je
ubio
cara
Mu-
rata.
Vladimir
se
igrao
s
Vatro-
slavom.
Mala
djeca
rado
se
kupaju
u
moru.
Tata
je
barku
Mara
je
otišla
plesti
s
Vesnom.
U
svakoj
od
navedenih
re—
čenica
krije
se
jedna
naša
.
rijeka..
Pronađite
ih.
Ivici
kupio
loptu
i