enigmafika
SLOBODNA
E
EK
»BOŽIDAR
VRANICK|«
_-
SPLIT
Uređuje:
IVICA
RADOVNIKOVIĆ
IVRA
E
EE
EM
DJEČJI
_..zaon,
»SRDELICE«
_
Ovaj
popularni
dječji
zbor
formiran
je
1.
10.
1980.
g.
od
četrdesetak
dječaka
i
djevojčica
iz
.
vrtića
i
osnovnih
škola
Splita.
U
stvari,
pri
1.
OKOMITO,
9.
VODORAVNO,
dio
ovih
mališana
:
je
radio
i
nastupao
od
1979.
g.,
ali
se
urođen-
.
dan«
»SRDELICAa
računa
datum
izdvajanja,
ka-
da
su
i
ponijeli
ime
koje
i
danas
nose.
Prvi
zbo-
rovođa
bila
je
nastavnica
8.
VODORAVNO,
za-
tim
nastavnik
3.
OKOMtTO
i
već
treću
godinu
ih
vodi
splitski
kantautor
7.
VODORAVNO.
U
čita—
2
vom
nizu
nastupa
u
Splitu
i
okolnim
mjestima
na
brojnim
manifestacijama
posebno
bi
istakli
nastupe
u
2.
VODORAVNO,
Zagrebu
i
10.
OKO-
MtTO.
Festivali
zabavne
glazbe
koji
se
održava-
ju
svake
godine,
u
prvom
redu
Splitski
festival
lakoglazbenih
nota,
nezamislivi
su
bez
nastupa,
dječjeg
zbora
»SRDELICE«.
Pratili
su
brojne
poznate
interpretatore
zabavne
glazbe,
kao
što
su:
Zorica
(2.
OKOMITO),
Oliver
Dragojević,
Duka
Čaić,
Dorđi
Peruzović,
7.
VODORAVNO,
Zdravko
Škender,
Miki
Jevremović,
s
kojima
su
osvajali
različita
priznanja.
Trenutno
»SRDELI-
CE«
broje
više
od
90
djevojčica
i
dječaka,
sni-
mili
su
matrice,
pa
je
u
pripremi
izdavanje
ploče
i
kazete.
VODORAVNO:
1.
Mraz
u
vrijeme
kada
je
zemlja
\
bez
snježnog
pokrivača
(množ.)
Ća,
ćak,
2.
VIDI
UVOD
Poznata
talijanska
filmska
diva,
SOphia
(1934-),
3.
Prijatelj
Učenik
Selo
i
i
luka
na
Murteru,
4.
Kratica
za
»japanski«
—-
Napola
mekano
Kratica
za
»litra«,
5.
Spoj
kiseline
i
alkohola,
estar
Oštri
bolovi
u
obliku
probadanja,
probadi,
6.
Dva
suglasnika
Žen-
sko
ime,
Nerina
——
Vrsta
gimnastičke
figure
(preskok
konjićal),
7.
VIDI
UVOD
—-
Kratica
za
»opći
troškovi
izrade«,
8.
Sastavni
veznik
Vl-
Dl
UVOD,
9.
Vrsta
»dosadnih«
kukaca
——
Ime
I
našeg
najboljeg
košarkaša
Kukoča
VIDI
UVOD,
10.
Strano
muško
ime,
Rex
Tračnice
i
Jedan
od
izgovora
slova
»Q«
Kratica
za
»Northa
(sjever),
11.
Halogeni
kemijski
element
(CI),
12.
Kratica
za
»pošiljač«
(exp.),
13.
Tuljano-
vo
krzno,
silskin,
14.
Spremište
za
krumpire
(isl.),
15.
Voda
(lat.),
16.
Kratica
za
»radijus«
«
;
Automobilska
oznaka
za
Viroviticu,
17.
Ono—
Ž
matopeja
kreketanja,
18.
Šira,
trop,
19.
Ime
od
milja
za
Anku,
20.
Dimnjak,
21.
Potlačeni
narod
!
;
za
vrijeme
vladavine
Turaka.
:
OKOMITO:
1.
Simbol
za
kemijski
element
sum-
'
por
VIDI
UVOD
Prastanovnik
Novog
Ze-
'
landa,
2.
Koje
služi
kao
ures
Slavni
škotski
mornar,
Alexander
(1676-1721),
po
kojem
je
D.
Defoe
napisao
R_
Crusoea
VIDI
UVOD,
3.
Njemački
semitolog,
Paul
(1858-1926),
priredio
kritičko
izdanje
hebrejske
»Biblije«
VIDI
UVOD,
4.
Kratica
za
»organski«
Talijansko
'
muško
ime,
Enij
Žetelačko
oruđe
Vrlo
ve-
-—Iika
izražajnost
i
pretjeranost;
izvještačenost,
5.
Kratica
za
»mladi«
Kopija,
točna
reprodukcija
čega,
6.
Rodoljub
od
milja
Narodno
muško
ime,
Radoslav,
7.
Mjenično
jamstvo
—-
Naziv
za
stanovnike
gornjeg
Polimlja,
Hašani,
8.
Najam
Važno
željezničko
čvorište
i
grad
u
Dalmaciji,
9.
Inicijali
jednog
od
najvećih
slovenskih
pripov-
jedača
Cankara
Odvratan;
koji
izaziva
mržnju
Kratica
za
»East«
(istok),
10.
Rimski:
100
VIDI
UVOD,
11.
Prožimanje
bolesnika
udari-"'
ma
električne
struje
u
svrhu
liječenja,
12.
Ne-
tom
nedavno
(pučki)
Kratica
za
»Industrija
motornih
vozil«
iz
Novog
Mesta,
13.
Jedan
jed-
noznamenkasti
broj
Glavni
grad
Makedonije,
14.
Japanska
moneta
—-
Žitelj
starog
Lacija,
15.
Godišnjak,
ljetopis
(množ.)v—
Ime
od
milja
za
Zeljko
BILANKOV
lćivoja,
lća,
Ićo.
?
Vjekoslav/Rimac:
FOTOREBUS
(4,
4,
4)
#
IZ“
PRO-
RJEŠENJE
ŠLOG
BROJA
skelar-
stvo,
branko,
maratonci,
redford,
r,
snob,
anka,
tavan,
dm,
emet,
tank,
nade,
Ijig,
iron,
lira,
cod,
ilam,
tran,
kant,
ma,
vi-
tao,
tren,
stas,
v,
anate-
bantustan,
\
carist,
ma,
poslanstvo.
HEDHHNHI
d
BBBEHBBBBBBBGB
o
<>
0
0
I
I
]
I
*U
ti}
o
u
u
'
'
Eš'
&
D
o
o
0
Ž.
9
*
3
4
I?
00
V
_
-
u
5
o
0
Matko
iVIatko
se
natječu
tko
će
u
crtanju
zimskog
prizora
načiniti
manje
grešaka.
Tko
je
pobijedio?
Pripremio:
Frane
CAREVIĆ
*
'
M$
M&
u.:
!
_l
N
<
a:
Ill
':
a
<
2
0
a:
n.
&&
&&
..
Lijeviidesni
crtežsemeđusobno
razlikuju
u15sitnih
detalja.—Imatenaraspolaganju90
sekundadaihpronađete.