o
Iasr
*
.
,
'
ČETVRTAK,
20.
srpnja
1989.
DALMACIJA
T
-
marketing,
ugostiteljstvo,
u
'
turizam
i
trgovinu
TROGIR
»MARKO«
Poduzeće
za
_
'
_
Okrug
Gornji
Nacionalistički
leci
u
Imotskome
PRODAJNO
SKLADIŠTE
ZADAR
'asp'suf'e
NATJECAJ
b
o
o
gore,
o
B
E
za
primanje
u
stalni
radni
odnos:
sve
VLASNIKE
RENAULT
VOZILA
dva
kuhara
_
_
__
a
dva
konobara
|
do
je
ponovno
otvoreno
preuređeno
prodovoonico
rezervnih
dijelovo
i
priboro
zo
vozilo
RENAULT.
'
dva
Pomoc“
'admka
"
“"m"
Informacije
i
molbe
dostaviti
na
gor-
nju
adresu.
Odsod
no
jednom
mjestu
solon
outomobilo
i
rezervni
7393
d
l'
Posjetite
nos
i
uvjerite
se
u
trodicionolnu
kvolitetu
RENAULT
Zbor
radnika
Ško|e
za
DTOiZVOdO
s
.
osnovno
muzičko
dijelovi.
O
6
]
d
K
--
oCGkUJemo
VCS
_
svokodnevno
od
7
do
14
soti
subotom
od
7-do
12
soti
u
ZADRU
Sorojevsko
<>
Tel
-
057
/23—88l
1433-067
obrazovanje
»Ante
Acalija<<
»dciž'gzgncggžisjelž
izolacije
Sinj
V
ras
.
.
_
v.
“"Je
NATJECAJ
za
obavljanje
poslova
i
radnih
zada-
taka
1.
Voditelj
zbora
6
sati
tjedno,
na
neodređeno
vrijeme
2.
Nastavnik
klavira
s
punim
'
V
e
a
radnim
vremenom,
na
određeno
v
.
.
vrijeme
(zamjena
za
vrijeme
po-
S
6
l
0
&
rodiljskog
dopusta)
3.
Nastavnik
klavira
s
punim
-
K
vrijeme
zbog
privremenog
pove-
predsjedništvima
SRH
i
CK
SKH
CR0
WN
radnim
vremenom,
na
određeno
Otvoreno
pismo
partizana
CM
ćanja
opsega
rada
.
Displej
'
Tajmer
'
32
programa
ODaljinski
upravljač
'
.
A
(
,
565
t
danjáos
o
d.
_
1
l
marskih
pr1st01bl.
Rok
isporuke
60“
UVJETI
:
1.
muzička
akademija
dirigiranje
2.
i
3.
muzička
akademija
klavir
Rok
natječaja
je
8
dana
od
dana
ob-
javljivanja.
Prijave
s
dokazima
o
ispu-
-
.
.
njavan'u
uvjeta
slati
Kadrovske]
ko-
TŠŠLan'ŠZ'ŽŽŽtŽS'AŽQŠaŽ“305352;
g
Interkomerc
u
Beograd:
29.
novembra
1,
tel.
011/338—973
'Za-
suradnji
s
Jugošpedom-
3,
Sinl-
,
»
Natječajna
komisija
0
7406
.
Udruženja
samostalnih
privrednika,
Split,
Put
udarnika
bb
Cvjetanje
algi
i
mora
Dalmacija
NATJEČAJ
za
imenovanje
radnika
za
obavljanje
poslova
i
radnih
zadataka
TAJNIKA
UDRUŽENJA
,
uvjeti,
osim
zakonskih,
i
posebni:
završena
VSS
ili
VŠS
ekonom—
'
_
CV
_
ske,
pravne
ili
tehničke
struke,
——
radno
iskustvo
sa
VSS
3
godine,
a
s
VŠS
5
godina,
dobri
postignuti
rezultati
na
pri-
jašnjem
radu.
,
»Dogadanje
naroda-
usred
sezone
Radno
mjesto
je
reizborno
svake
4
.
.
V
v:
som
dubrovkinja
,
_
godine.
Natječajni
rok
je
15
dana
od
oglasa,
'
*
to
“Utwcrvv
"
a
za
obavijest
kandidata
o
ishodu
15
50000
DUBROVle
MASARIKOV
PUi
3
Tel.:
050/215-049
dana
po
isteku
natječaja.
Molbe
se
upućuju
na
adresu
Natje—
24'953
čajne
komisije
te
se
uzimaju
u
po-
stupak
samo
ako
su
kompletirane
svom
dokumentacijom
o
ispunjava-
'
.
&
%?
PRODAJEMO
SVE
VRSTE
VW—TAS
AUTOMOBILA
|
10:
GOLF
/BENZ/,
GOLF
/D|ESEL/.
JETTA
/BENZ/,
JETTA
/DIESEL/
i
CADDY
/DlESEL/
BRZA
ISPORUKA!
i?
PRU
ŽA
VAM
SE
lZUZETNO
POVOLJNA
MOGUĆNOST,
VAŠ
STA“
AUTOMONL
MOŽETE
ZAMJENITI
ZA
NOVI
uz
ZNAČAJNQ
SMANJENJE
KONACNE
CIJENE
pAžNJA|
PRODAJEMO
SVE
VRSTE
POLOVNlH
AUTOMOB'LA
Po
VRLO
POVOLJN'M
CIJENAMA!
_
___SAMO
NAZOVng
oem/28.649
|U
24-953
nlU
UVleta-
Knin,
tjedan
dana
poslije
7400
Glumac«
Lastovo
'
Triježnjenje
"233221.
od
pijanog
.
za
obavljanje
stalnih
radnih
zadataka
—_
šefa
računovodstva
te
obavlja-
*
nje
poslova
tajnika
škole
'
UVJETI:
'
_v
__
_
v
——
zavrsena
Visa
||I
Visoka
strucna
.
a,
sprema
ekonomskog
smjera
14.
izvanredni
kongres
SKJ
s
najmanje
pet
godina
radnog
is-
kustva
'
.
.
.
..
Pismenu
ponudu
.
s
biografijom
te
dokaZJma
dostavnti
ov01
skoli
u
roku
“od
15
dana
od
dana
objave
natječa-
ja.
Nastup
na
dužnost
1.
9.
1989.
godi—
ne.
7407
o
o
o
0
1
]
.
.
'
_
,:
%
ih