:>qu
UTAKMICE
ČETIRI
BODA:
ODLIČNE
IGRE
DUBRO—
VAČKI
H
VATERPO—
LISTA
Dvije
B
nuo.
eilevue«
je
odlično
kre-
utakmice
——
četiri
boda,
prvo
iz
Kotora,
a
onda
s
doma-
ćeg
plivališta
u
Kuparima.
Za
početnika
u
vaterpolskom
B—
—društvu'i
Više
nego
dobro
pre-
mda
zapravo
nitko
nije
sumnjao
u
kvalitete
belvijaša
koji
su
već
Iani
zorno
pokazali
koliko
su
iz-
nad
razine
Druge
lige.
Sad
po—
slije
dvije
dobre
partije
mnogi
ih
vide
u
samom
vrhu
Prve
B-lige.
Zadovoljan
je
i
trener
Niko
Ma-
tušić,
ali
smiruje
loptu:
0
Ne
mislim
da
smo
za
vrh,
a
ne
bih
želio
da
se
kod
igrača
pojave
pretjerane
ambicije.
Tek
smo
ušli
u
ligu,
mlada
je
to
momčad
i
bit
ćemo
sretni
ako
se
.održimo
u
sredini.
Ima
tu
spremnijih
i
financijski
sređenih
klubova
da
se
bore
za
vrh
i
Prvu
ligu.
Koliko
je
poznato,
finan-
cijski
stojite
toliko
loše
da
u
pitanje
dolazi
i
nastavak
na-
S
VRHA
PUCA
»BEI.I.EVUE«
Iako
početnici
u
Prvoj
B-ligi,
dubro-
vački
belvijaši
čvrsto
ščepaše
kor-
milo
u
ruke,
ali
nisu
opsjednuti
pre-
tjeranim
sportskim
ambicijama
jer
jedva
sklapaju
kraj
s
krajem,
stre-
peći
do
posljednjeg
trenutka
hoće
li
biti
soldi
za
putovanje
Trener
smiruje
loptu
Niko
Matušić
tjecanja.
Govorka
se
o
štrajku
igrača?
'
Ni
govora
o
štrajku,
iako
je
činjenica
da
igrači
ništa
ne
primaju
na
ime
hranarina,
što
je
nedopustivo
s
obzirom
na
sa-
vezni
rang.
Uključujući
i
mene
kao
trenera,
totalni
smo
amate-
ri,
jer
jednostavno
nema
novca.
Što
se
tiče
sistema
natjecanja,
Prva
B-liga
košta
više
od
A—lige,
a
»Bellevue«
je
mali
klub
koji
se
financira
od
SIZ-a
fizičke
kultu—
re,
plus
nešto
malo
od
reklame.
Jedva
se
krpimo
za
putovanja,
i
to
ne
avionom
nego
autobu-
som
ili
vlakom.
Za
hranarine
ne
ostaje
ništa,
u
takvoj
situaciji
ig-
rači
se
ponašaju
korektno
i
vrlo
odgovorno
što
se
vidjelo
i
na
»Prolete-
prošloj
rom«.
utakmici
s
Hoće
li
u
pitanje
doći
nastavak
natjecanja
u
Prvoj
B-ligi?
.
Nadam
se
da
neće
iako
perspektive
nisu
naročito
ruži—
časte.
Nadam
se
da
će
uprava
uspjeti
osigurati
minimum
po-
nadati
treban
za
ligu.
U
ovom
trenutku
nitko
ne
'zna
kako,
ali
ipak
se
nadamo
da
nećemo
biti
dove—
deni
do
zida.
Od
dubrovačke
se
privrede,
mislim
one
društvene,
nemamo
što
znajući
u
kakvim
su
problemima,
a
pri-
vatnici
bi
dali,
ali
pod
uvjetom
'
da
im
se
to
odbija
od
poreza.
E
tu
dolazimo
na
pitanje
koje
bi,
kad
bi
se
povoljno
riješilo,
po-
moglo
mnogim
klubovima
po-
put
nas.
Mala
privreda
jedina
je
koja
raspolaže
s
nešto
novca,
ali
nitko
nije
lud
davati
pare
sportu
kad
se
ta
stavka
računa
u
troškove.
Da
se
to
radi
kao
u
Italiji,
to
jest
da
se
novac
ulo-
žen
u
sport
odbija
od
poreza,
sigurno
bi
bilo
puno
lakše.
Do—
sta
dubrovačkih
maloprivredni—
ka
spremno
je
pomoći
garnitu-
rama
opreme,
ali
što
će
nam
deset
kompleta
gaćica,
kapica
i
mantela.
Lijepa
gesta,
ali
ništa
osim
toga.
Vratimo
se
vedrijoj
temi.
U
subotu
je
lokalni
derbi,
na
bazenu
u
Kuparima
sastat
će
se
domaćin
»Gusar«
i
»Belle-
vue«.
Prognoza?
«.
'
Neće
biti
lako.
Toliko
se
dobro
poznajemo
da
je
isklju-
čeno
bilo
kakvo
iznenađenje
koje
inače
u
ovoj
našoj
ligi
gdje
se
ekipe
slabo
međusobno
po-
znaju,
igra
određenu
ulogu.
Ne-
ću
ništa
prognozirati,
vidjet
će-
mo
tko
će
biti
bolji.
prvaka?
,
Djeluje
.
»Triglav«l
naj-
spremnije,
uz
nekoliko
svojih
mladih
igrača
ima
i
kvalitetna
pojačanja,
a
koliko
znam
'nema
financijskih
poput
»Bellevuea«.
»Triglav«
će
najvje—
rojatnije
izravno
u
A-Iigu.
problema
A.
MASLE
Po
vama
tko
je
favorit
za
Pa
rt'izan
I
06
JOŠ
O
PRIJAVI
PROTIV
»HAJDUKA«
I
DIREKTORA
»RIJĆEKA«
NAPOKON
LOVICA
DOBILA
RUKOVODEĆU
GARNITURU
Bolii
dani
Čeka
se
opet
na
Kantridi
lzwšni
odbor
ša
Paulin,
a
za
tehničkog
direktora
Mile
Za
predsjednika
riječkog
prvoligaša
izabran
Darko
Čargonja,
za
direktora
Sa-
Tomljenović,
ali
sva
trojica
kao
vršioci
dužnosti
u
idućih
6
mjeseci
RIJEKA,
13.
II
Konačno,
nestao
je
vakuum
što
je
po-
sljednjih
mjesec
dana
vladao
u
nogometnom
klubu
»Rijeka«.
Klub
je
dobio
rukovodstvo,
i
to
rukovodeću
garnituru
koja
obe-
ćava
bolje
dane,
a
to
znači
više
novca,
više
gledalaca
na
tribina—
ma
i,
što
je
najvažnije,
bolju
momčad
koja
će
igrati
zapaže-
niju
ulogu
u
jugo-ligi.
Sinoć,
drugi
put
sazvana,
“sastala
se
konferencija
kluba.
i
to
gotovo
u
kompletnom
sas-
tavu
od
55
članova
nedosta-
jala
su
samo
petorica.
Nakon
konstruktivne
rasprave,
u
kojoj
je
bilo
polemičnih
i
disonantnih
tonova,
jednoglasno
je
izabrano
novo
klupsko
rukovodstvo.
Za
predsjednika
je
Ignajavljivano,
izabran
je
Darko
Cargonja,
direktor
Tvornice
pa—
pira,
za
direktora
Saša
Paulin,
kluba,
kako
a
za
tehničkog
direktora
Mile
Tomljenović.
Na
prijedlog
no—
vog
predsjednika.
svi
će
oni
sljedećih
šest
mjeseci
biti
u
vršioci
dužnosti.
i
ako
u
tom
razdoblju
zadovolje,
brisat
će
im
se
ono
V.d.
Posao
im
baš
ne-
će
biti
lak,
jer
su
naslijedili
dug
od
5,5
milijuna
dinara,
ali
već
prije
stupanja
na
dužnost
us-
pjeli
su
podmiriti
sva
dugovanja
igračima,
isplativši
im
osnovnu
plaću
i
za
dva
mjeseca
unapri-
jed.
-
Na
potezu
su
sada
igrači.
Bez
potrebe
da
se
opterećuju
izvan
nogometnim
problemima
kapetan
Tonči
Gabrić
tako-
đer
je
u
novom
Predsjedništvu
sada
se
moraju
okrenuti
prvenstvu.
&
ŠULJIĆ
NOVA
ZVIJEZDA
MADAME
TUSSAUD
Asu
LONDON,
13.
II
Britanska
nogometna
zvijezda
Paul
Gas—
coigne
još
krajem
prošle
godine,
tek
što
je
utihnuo
huk
mundi—
jala
s
Apenina,
»uselio«
je
u
glasoviti
Muzej
voštanih
figura
Ma-
"551
dame
Tussaud
u
Londonu.
Onaj
pravi,
robusni
as
proglašen
za
sportsku
ličnost
godine
1990.
u
Engleskoj,
tek
je
sada
našao
;;ggjgz
vremena
da
posjeti
»samoga
sebe<<
i
uvjeri
se
u
savršenstvo
""
majstora
voska.
I
kako
to
priliči
stali
su
jedan
uz
drugoga
u
po-
bjedničkom
zanosu
čvrsto
stisnute
pesnice,
pa
sada
pogađajte
tko
je
od
krvi
i
mesa,
a
tko
od
surogata.
wVpsku
(J)
Direktor
kluba
Ante
Lović
ni
o
vijesti
iz
Općin-
skog
sekretarijata
nije
htio
davati
izjave,
ne-
ga
je
novinarima
kazao
da
će
Izvršni
odbor
o
tome
dati
priopćenje
»Hajduk«
će
na
Izvršnom
odboru
sastaviti
priopćenje
za
javnost
kao
reakciju
na
vi-
jest
iz
Općinskog
sekretari-
jata
za
inspekcijske
poslove
,
da
će
protiv
kluba
i
njegova
'
direktora
biti
podnesena
pri-
java
za
pokretanje
postupka
kod
suca
za
prekršaje
zbog
zapošljavanja
Miroslava
Bu-
Iičića
na
mjestu
V.d.
rukovo-
dioca
komercijale,
a
da
pre-
thodno
za
to
radno
mjesto
nije
raspisan
natječaj.
To
nam
je
jučer
rekao
di-
rektor
kluba
Anfe
Lović.
Po
običaju,
direktor
nije
htio
da-
vati
nikakve
druge
izjave.
Ali
je
ipak
objasnio:
Odluka
o
raspoređiva-
n/u
Miroslava
Buličića
na
to
rukovodeće
mjesto
donese-
na
je
na
sastanku
Izvršnog
odbora
kluba.
Kako
se
prija-
va
za
postupak
pokreće
pro-
tiv
kluba,
a
ne
samo
protiv
mene,
kao
direktora
kluba,
onda
je
razumljivo
da
na
sve
to
pravi
odgovor
dade
Iz-
vršni
odbor.
Osim
toga
Lović
je
rekao
i
to
da
ne
vidi
razloga
za
da-
vanje
tolikog
značenja
sve-
mu
tome
sa
čime
su
se
novi-
_
nari
koji
su
jučer
prisustvo-
vali
redovnoj
konferenciji
za
štampu
u
principu
uglavnom
složili.
_
inzistiranje
Novinarski
komentar
sve-
mu
tome
nije
baš
nužan,
ali
je
činjenica
da
je
pomalo
ne-
uobičajeno
na
objavljivanju
te
informacije.
Možda
su
to
ta
»nova
vreme-
na«,
ali
ostaje
pitanje
da
li
bi
trebalo
objaviti
i
vijest
da
je,
recimo,
direktor
Ante
Lović
prošao
kroz
crveno
svjetlo.
Srećom,
za
njega,
ne
vozi.
S
druge
strane,
to
da
je'
protiv
kluba
i
njegova
direk-
tora
podnesena
prijava
jest
činjenica,
a
time
je
to
i
vijest
koja
ne
govori
samo
o
pre-
kršaju
kluba
i
njegova
direk-
tora
nego
i
o
takozvanom
raspoloženju
grada
prema
»Hajduku«,
stanju
u
tom
sportskom
poduzeću,
što
nije
zanemarivo
s
obzi-
rom
na
podatak
da
će
u
naj-
skorije
vrijeme
u
Poljudu
do-
ći
do
novih
sastanaka,
skup-
ština
i
izbora.
Znači
li
to
da
razdoblje
takozvane
turbu-
lencije
i
novih
vjetrova
za
»Hajduk«
nije
završeno?
jest
to
M.
GARBER
TENISKI
TURNIR
U
BRUXELLESU
Prpić
u
drugom
kolu
II
tenisač
BRUXELLES,
13.
(Reuter)
Jugoslavenski
Goran
Prpić
uspješno
je
startao
na
600.000
dolara
»teškom«
turniru
u
Bruxelle-
su.
U
prvom
kolu
Prpić
je
savladao
iskusnog
ancuza
Henryja
Lecon—
tea
sa
6:7
(4:7),
6:4,
6:2.
Dvoboj
između
Prpića
i
Lecon—
tea
bio
je
svakako
najneizvjesniji
meč
prvog
kola.
Nakon
što
je
boljim
servisom
Leconte
dobio
prvi
set
u
tie-brakeu,
jugoslavenski
tenisač
je
dominirao
u
preostala
dva.
U
to—
me
mu
je
pomogao
i
protivnik
koji
je,
što
je
meč
duže
trajao,
sve
više
griješio.
1.
Ostali
rezultati
kola:
Jelen-
Dosedal
7:6
(8:6),
6:3,
Boetsch
Skoff
6:4,
6:4,
Agenor
—-
Steeb
6:2,
7:5,
Edberg
Gustaf—
fson
6:0,
6:4.
2:6,
a:
fait.
#4
":
..
SLOBODNA
ČETVRTAK,
14.
veljače
1991.
DALMACIJA
HRVATSKA
KOŠARKAŠKA
LIGA
JUG
Knin
Split
80
65
KNIN
—-Dvorana
SŠC.
Gleda-
laca
250:
»Knin«
»Spllt«
80:65
(33:35).
Suci:
Lauri
i
Petrić,
obojica
iz
Šibenika.
»KNIN«:
Rađen
(26),
N.
Babić
(29),
Vuković,
Dobrijević
(a),
Šegan
(4),
Popović,
Dujaković
(2),
Dobrić
(11),
Rašković,
Novaković,
M.
Ba-
bić.
»SPLITct:
Radić,
Bumbak,
Iva-
nović
(3),
Karković,
Mandić
(14),
Vujinović
(11),
Krajinović
(7),
Ja-
man
(25),
Bijelić
(3),
Kuzmanić
(2)."
R.
MEDIĆ
Sukošan
98
Puntamika
108
ZADAR,
11.
II
Dvorana
u
Ja-
zinama.
Gledalaca
150.
»Sukošam
-—-
»Puntamika«
98:108
(45:50).
Su-
ci:
Grbić
i
Lisica
(Zadar).
»SUKOŠAN«:
Pavić
(4),
Stipić,
Pećanović
(8),
Mičić
(1),
Jusup
(36),
Dundov
(7),
Šango
(42).
»PUNTAMIKA«:
M.
Pavin
(7),
Mičić
(4),
Zuža
(39),
2.
Perić
(15),
Nikpalj
(4),
Grgurev
(20),
Martino-
vić,
Z.
Grancarić
(2),
B.
Grancarić
(2),
P.
Perić
(8),
Z.
Pavin
(7),
Sorić.
-
P.
REBOV
Ploce
96
KAŠTEL-SUĆURAC
Dvorana
»Silvestar
Batina«.
Gledalaca
50.
»Partizan«
»Pločeu
106:96
(44:51).
Suci
Milavić
i
Nikolić
(oba
iz
Splita).
V
»PARTIZAN«:
Cerina,
Burica,
Botica,
Božin
(8),
Klepo
(7),
Ban
(11),
Lerinc
(27),
Rađa
(21),
Cavka
(28),
Kamenjarin
(4).
»PLOCE«:
Burmaz,
Batinović,
T.
Marinović
(4),
Brčić
(2),
S.
Mari-
nović
(3),
Mršić
(23),
Cvijanović
(20),
Bulat,
Lončar
(33),
2.
Marino-
vić
(2),
Klepac,
Sunjić
(9).
DošK
Amfora
M.
JERČIĆ
93
80
DRNIŠ
——
Dvorana
»Dr.
Bo-
židar
Adžijau.
Gledalaca
80.
DOSK
»Amforau
93:80
(49:46).
Suci:
Rozga
i
Serkinić
obojica
iz
Spli-
ta.
»
DOŠK:
Lapić,
Kević
(30),
Mati-
jaš
(19),
Malenica,
Perišić,
Zeljko,
Slavica
(10),
Grabić
(14),
Šormaz
(20),
Jerković,
Cosić,
Tomić.
»AMFORAu:
Barnjak,
Prodan
(18),
Gojak
(15),
Vranješ
(2),
Simić
(2),
Jozipović
(10),
Staničić
(33).
C.
ANDRIĆ
Ričina
95
Brodomosor
90
Gledalaca
ZADAR
Dvorana
u
Jazina-
»Ričinaa
ma.
»Brodomosoru
95:90.
(41:47).
Suci:
Milavić
(Split)
i
Skugor
(Sibe-
nik).
150.
»RIČINAu:
Dujić
(19),
Zmikić
(15),
Prtenjača
(23),
Modrić
(7),
Culina
(10).
(20),
'Zubčić,
(2),
Mičić,
Perica
Lerga,
Plantag
»BRODOMOSORa:
Božin
(36),
Radić,
Dadić,
Ivančić
(24),
Pruže
(19),
Senjanin
(1),
Ivandić
(3),
G_ar-
dijan
(5),
VIajić
(2).
PR.
Pomorac
]
IO
Galeb
9
]
DUBROVNIK
Dvorana
u
Gospinom
polju.
Gledalaca
100.
»Pomorac«
——
»Galeb
Dalmagrad-
nja«
110:91
(52:43).
Suci
Kažimir
i
Trumbić
(obojica
iz
Splita).
>>POMORAC<<:
Kunce
(2),
M.
Je-
jina
(8),
Lovrić
(8),
Nikić,
Selmano-
vić
(2),
P.
Jejina
(32),
Duraković
(28),
Radović,
Grbavac
(8),
Prkačin
(4),
Ivanišin
(2),
Delalija
(14).
»GALEBu:
Seper
(25),
Maleš
(23),
S.
Cakić
(4),
Vlajić
(4),
Boži-
kov
(9),
Klanac
(16),
Roković
(2),
Križanac
(8),
Baljkas.
A.
M.
PORE
DAK
1.
»Pomorac«
sa
31
bodom,
2.
DOŠK
27,
3.
»Galeb«
26,
4.
»Brodomosor«
(utakmica
ma-
nje)
25,
5.
»Knin«
24,
6.
»PIO-
7.
-—
10.
»Amfora«
čeu
23,
(—2),
»Ričina«
i
»Puntamika«
po
22,
-11.
»Su-
košan«
(—1)
21,
12.
»Split«
19
bodova.
»Partizan«,