IVIILJAN
MILJANIĆ
PODSJECA
NA
W.
CHURCHILLA
Ne
podleći
emocijama
Moramo
hrabno
krenuti,
inzistirati
na
svojoj
igrh
neka
se
Francuzi
pa
na-
ma
ravnaju
V
1-
.Francuzima
adio
Mare
:
Mi/jan
Miljanić
ZAGREB,
23.
IV
To
zaista
asocira
na
naslov
fil-
ma
»Čudo
nevidenoa.
Pod
sljemenskim
padinama
po-
sljednjih
dana
tek
stidljivo
pojavi
se
sunce,
nebo
je
olovno,
oblaci
prečesto
vi-
se
'nad
gradskim
krovovi-
ma,
a
dosadna
kiša
neu-
morno
zagrebačke
ulice,
pa
ipak
u
»Plavoj
ia-
guniu,
gdje
su
se
na
pripre-
mama
za
»operaciju
Pariza
smjestili
Ivice
Osima,
je
.
konstantno...
super.
Dakle,
raspoloženje
izabranici
pere
pobede.
A
to
je
njihova
nesreća.
Ne
uspeju
li,
svesni
su,
kako
vi
Dalma-
tinci
kažete,
da
je
za
njih
priča
goto-
va
i
adio
Mare.
Na
drugoj
strani,
mi
možemo
da
se
vadimo.
Beogradske
kolege
vas
no-
što
mnogo
hvale.
Kažu,
Miijan
je
sjajan,
izvanredno
podržava
Osi-
ma,
drži
mu
»štangu«.
A
kako
bi,
bre,
i
moglo
dru-
gačije.
Evo,
krenuli
smo
dobro,
sada
je
na
svima
nama
da
tako
i
nastavi-
mo.
Fudbal
je
jedna
vrlo
interesan-
tna
stvar.
interesantno
bi
bilo
pitanje
kako
mu
potpuno
vratiti
stari
sjaj.
Čekaj,
bre,
malo,
ne
ide
to
od
danas
do
sutra.
Mnogo
nam
je
naj-
boljih
fudbalera
vani.
Recite
koga
na
domaćoj
tezgi
može
da
se
kupi.
Eto
tu
su
Piksi
i
Dejo,
pa
opet
Savićević
i
Stojković.
Samo
i
ova
kriza
ima
ne—
što
pozitivno
u
sebi,
jednu
pred-
nost
Koju,
Miljana?
Pa
tu
što
suveliki
klubovi
pri-
siljeni
da
razmišljaju
kako
da
proiz—
vedu
velikog
fudbalera.
Ova
situacija
naterala
ih
je
da
se
bace
na
ozbiljan
rad.
i,
treba,
bre,
da
se
zamisle.
.
Zatim-je
otpuhnuo
novi
dim
i
os-
tao
u
magli
vlastite
cigare...
'
,
.,,
.
stalno
to
je
stariji,
sve
vrse
podee-
S
ća
na
Winstona
Churchilla.
pre-
Debelu
cigaru
mješta
po
ustima,
ispuhuje
dimne
signale
kao
indijanski
poglavi-
ca.
Uvaijen
u
debelu
fotelju,
između
dva
dima,
Miljan
Miljanić
će
nam
re-
ći:
Slušaj,
majstore,
ovo
u
Pari-
zu
je
velika
stvar
za
naš
fudbal.
Us—
pemo
li,
napravili
smo
strašan
po-
sao.
Kako
vi
kao
iskusan
trener
gledate
na
subotu?
Pa
pre
svega
ne
smemo
do-
zvoliti
da
podiegnemo
emocijama,
moramo
hrabro
krenuti,
ne
čekati
što
će
oni
da
naprave.
Treba
da
in-
zistiramo
na
svojoj
igri,
neka
se,
ba-
to,
oni
ravnaju
po
nama.
Sastav
nam
je
pun
stranaca.
Ma
kakvi
stranci,
kakvi
bakra—
či.
Oni
su
naši,
i
pravi,
najbolji
fud-
baleri.
Veliko
jugoslovensko
bogat-
stvo.
Dosadašnji
razvoj
događaja
u
kvalifikacijama
išao
nam
je
na
ru-
ku_
Slažem
se.
Sigurno
je
da
se
pred
Francuze
postavlja
imperativ
ODADOZ
|.
KAO
LAKIOS,
nestašni
deč—
ko
francuskog
nogometa,
je—
dan
od
najtalentiranijih
igrača,
koji
je
svojim
stavovima
do-
veo
do
demokratizacije
odno-
sa
između
kluba
i
nogometa-
ša,
pa
su
igrači
prestali
biti
vlasništvo
kluba.
inače,
u
ku-
loarima
je
poznat
kao
najljep—
ši
nogometaš,
najveća
afera
bila
je
njegova
veza
s
Platini—
jevom
suprugom,
pa
je
to
do—
velo
do
raskola
nacionalnog
tima.
M
KAO
MARCHE
ROGER,
će—
lavi
kapetan
poslijeratne
rep-
rezentacije
»trikolora«,
koji
je
u
ono
doba
kad
se
među-
narodne
utakmice
nisu
igrale
tako
često
——
nakupio
63
na—
stupa
za
nacionalni
tim,
pa
su
ga
pretekli
samo
Bosšis
(76),
Platini
(73),
Tresor
(65).
u
Francuskoj.
Može
i
kao
'»PARK
PRINČEVA<<,
stadion
za
koji
se
smatra
da
je
naj-
ljepši
na
svijetu
(naravno,
uz
naš
Poljud).
prvenstava,
R
KAO
RIMET
runs,
otac
svjetskih
veliki
predsjednik
FIFA
(od
1921.
godine),
koji
je
zapravo
učinio
da
nogomet
bude
»najdraža
sporedna
stvar
na
svijetu«.
Može
i
kao
>RE|MS<<
uz
»St.
Etienne«
francuski
klub,
koji
je
dva
puta
igrao
u
finalu
Kupa
prvaka.
najdraži
3
KAO
SKOBLAR,
SURJAK,
SUSIC,
tercet
jugoslavenskih
napadača
koji
su
ostali
u
sje-
ćanju
kao
vrhunski
asovi,
pra-
ve
nogometne
vedete.
je
posljednjih
N
KAO
NATURALIZACIJA.
godina
koja
u
modi,
pa
tako
i
naši
igrači
uzimaju
francusko
državljan—
stvo
(imaju
dvojno).
Od
ove
generacije
taj
više
poslovni
nego
emotivni
potez
izveli
su
Primorac,
Sušić,
Savić,
usko—
ro
će
i
Zlatko
Vujović...
od
do
1927.
T
KAO
THEPOT
ALEX,
još
je-
dan
veteran,
vratar
reprezen-
tacije
1935,
u
analima
svjetskog
nogome-
ta
ostao
je
zabilježen
kao
ču—
var
mreže
koji
je
na
mundijalu
u
Urugvaju
prvi
kapitulirao,
primio
(Francuska
——
Meksiko
4:1).
gol
"
O
»OlYMPlQUE“
iz
Mar-
seillea,
klub
s
najviše
osvoje-
nih
nacionalnih
kupova,
koji
je
baš
u
Kupu
pobjednika
kupo-
va
1987.
godine
ostao
u
sje—
ćanju
jugoslavenskoj
javnosti
po
suzavcu
u
Poljudu,
pozna-
tom
incidentu
koji
je
»Hajdu-
ka«
izbacio
na
dvije
godine
iz
evropskih
kupova.
P
KAO
PLAth
MICHEL,
tros-
t'uki
vlasnik
zlatne
lopte
(83,
84,
85),
igrač
koji
je
sad
po—
stao
selektor
francuske
rep—
rezentacije,
najomiljeniji
i
naj-
bolji
nogometaš
svih
vremena
v
KAO
vurovrć
ZLATKO
|
braća
blizanci
koji
su
umnogome
pridonijeli
da
»Bordeaux«
u
jednoj
sezoni
osvoji
duplu
krunu,
a
sada
su
baš
Vujovići
glavna
opasnost
»trikolorima«.
Z
KAO
ZORO
OSVETNIK,
ka—
ko
smo
poslije
pobjede
u
Be-
ogradu
nazvali
Safeta
Sušića,
sa
željom
da
i
u
Parizu
netko
od
naših
dobije
tu
ulogu
i
od-
vede
»plave«
u
Italiju.
Zdravko
REtĆ
Francuzi
——
Zlatko
Vujović
ga
se
plaše
atmosfera
kakva
se
samo
poželjeti
može.
Precizno
koncipirani
treninzi,
uz
brojne
varijaci-
je
zbog
onog
»zlu
ne
treba-
lo«,
odvijaju
se
pod
nadzo-
rom
selektora
ivice
Osima,
i
uz
asistenciju
Džemaludi-
na
Mušovića
i
Zlatka
Zoge
Škorića,
po—ustaljenom
re-
du.
»Šeta
se«
po
brojnim
zagrebačkim
terenima,
radi
zdušno.
|,
jednim
uhom
pri—
sluškuje,
što
se
događa
ta-,
mo,
na
Elizejskim
poljima.
Bezuspješno
ispaljen
ćo—
rak
francuskog
selektora
Michela
Platinija,
koji
je
još
jučer
inzistirao
da
se
Saji
Sušiću
dvojnog
državljanstva,
zabrani
su-
zbog
dotičnoga,
botnji
nastup
na
Parku
pri-
"
nčeva;
primljena
kao
znak
nervoze
_ali
i
provokacija
koja
mu
se
može
vratiti
kao
bumerang.
Jer,
očito
je
da
sve
to
podi-
že
mobilnost
naših
moma-i
ka.
Svima
je
jasno
da
se
nekadašnja
sjajna
igračka
zvijezda,
najslavniji
(galski
pijetao,
svaku
slamku
spasa,
svjestan
da
bi
mu
u
slučaju
poraza
dani
mogli
biti
odbrojani,
da
bi
se
moglo
čuti
brecanje
po-
sljednjeg
zvona.
hvata
za
'
Manirom
iskusnog
mač-,
ka,
iako
to
neće
priznati,
Osim
igra
na
tu
kartu.
Stal-
no
uvjerava
svoje
momke
da
naš
život
ne
prestaje.
ako
bi
se
utakmica
izgubi-
la,
ali
da
bi
im
se
rimski
ko-
loseum
miljama
približio
ako
bi
se
ona
dobila.
To
daje
stimulans,
podiže
temperaturu,
iona-
ko
obojenu
optimističkim
bojama.
posebni
'
BRECA?
Platini
se
hvata
za
sva-
Zapali
na
Zentl
—-
»iskapčan/ea
Siniše
Tukrć;jedan
je
od
razloga
potopa
jadranaša
u
gradskom
derbiju
snimio:
B.
VUKIČEVIĆ
Lk
“BBŽ-"VATERPQLISTI
»POŠK—BRODOMERKURA«
ku
slamku
spasa,
Š
I“
DOSKOCILI
»JADRAN-KOTEKSU«
svjestan
da
bi
mu
-
u
slucaju
poraza
dani
mogli
biti
'odbrojeni,
dok
Osim
igra
upravo
na
tu
psiholosku
kartu
Nasukao
jer
nas
zivotne
presta-
je
ako
izubimo
DRUGA
Lie/:\
RUKOMETASA
Split
24
Mehanika
2l
SPLIT,
22.
|V
Mala
dvor
na
Sportskog
centra
Gripe.
GI
dalaca
»Split-Primas
——
»Mehanikau
(Metković)
24:2
(12:11).
Suci:
Zivolić
(Rovin
i
Tuškan
(Rijeka).
200.
»SPLIT-PRIMAS«'
Trumbi
Plazibat,
Protić
(3),
Štimac
(7
Brkić
(4),
Tomaša
(2),
B.
Bali
Kovač
(1),
2.
Balić
(7),
Glui
Borčić.
»MEHANIKA«:
Brnas,
Dem
tagić
(3),
Goluža,
Kaleb,
Pavlo
vić
(3),
Mucić
(1),
Šprlje
(3).
Bu
|
!
j
HRVATSKA
Lle
ZA
RUKOMETASE
24%
ili
TROGIR,
22.
|V
Dvoranaš
sportova.
Gledalaca
200.
»Tro-Š
gir-Medenau
»Vlroviticau'
24:14
(826).
Suci:
Pilić
i
Bukić,
obojica
iz
Šibenika.
»TROGiR-MEDENAuz
Škara,
Mamić
(1),
Musulin
(6),
Ećimo-
vić
(2),
Baturina
(1),
Frleta,
Baki-
ca,
(2),
Krstulović
(1),
Lazendić
(2),
Bo-
žari.
Bukurov
Marić
(9),
"VIROVITICAu:
Poslek,
Su-
banović
(1),
Lovreković,
Mrđan
(1),
Poljak
(2),
Brabec
(3),
Petro-
vić
(3),
Bosanac
(1),
Zrnić,
De-
nić,
Deskar
(3),
Žada.
Z.
KOLUMBIĆ
Dubrovnik
2i
Borac
50.
»Borac«
(Zagreb)
30
Dvorana
u
Gospinom
polju.
»Dubrovnik«
Gledalaca
21:30
——
(7:14).
Suci:
Gabrić
i
Bedalov
(obojica
iz
Splita).
DUBROVNIK:
Božinović,
Dragić
(3),
Stanković,
Kovače-
vić,
Krile
(3),
Ljepava,
Stanić
(3),
Krmek
(1),
Hiitner
(11).
»BORAC«:
Petrović,
Juračić
(1),
Vuleta
(8),
Udovičić
(3),
Ba-
ljević
(4),
Cvetkov,
Ostojić
(1),
Zoldoš
(6),
Rogić
(1),
Tarbak
(3),
Karšić
(3),
Ševerdija.
.A
MASLE
HRVATSKA
LIGA
RUKOMETAŠICA
-Razvtak
24
Rudar
2l
METKOVIĆ,
22.
IV
Spor-
tska
dvorana.
Gledalaca
100.
»Razvitaku
»Rudar«
(L)
24:21
(9:10).
Suci:
Delija
i
Ciganović,
obojica
iz
Osijeka.
»RAZVITAK«:
Milković,
Ma-
rević
(1),
Ćopić
(2),
Alujević,
Ve-
kić,
I.
Medar
(5),
M.
Medar
(5),
Bebić,
Popović
(7),
Bulić,
Raguž
(4),
"Šunjić.
»RUDAR«:
Derosi,
Jukan,
Ćurković
(5),
Ra.
Pentek
(3),
Re.
Pentek,
Licul
(1),
Benković
(2),
Lalić
(1),
Goljal(8),
Batelić
(1),
B.
KALEB
Babaić-
Dalmacija
25
?Rudar
25
*
23.
KARDELJEVO,
|V
Sportska
dvorana.
Giedalaca
»Dalmacija«
»Rudar«
00.
5:25
(8:11).
Suci:
Alfirević
iz
ašteI-Sućurca
i
Zaro
iz
Splita.
»DALMACIJAu:
Hajvaz,
Bu-
t
(3),
A.
Arapović
(1
,
Šakić,
utić
(5),
uvnjak
(7),
Blaće
(5),
'
J.
Arapović
(2),
Kuljanin
(2),
Šet-
a.
Derosi,
»RUDAR-x:
Juran,
urković
(8),
R.
Benetek
(1),
Re.
(netek,
LIcun
(3),
Benković
2),
Lalić
(2),
Golja
(7),
Batelić
22.
KARDELJEVO,
lv
Sportska
dvorana.
Gledalaca
500.
»Dalmacijau
»Partlzam
iz
23:21
Kaštel-Sućurca
i
Zaro
iz
Splita.
,
»DALMACIJAu:
Hajvaz,
Bu-
lut
(3),
A.
Arapović,
Šakić,
Duv-
injak
(7),
Blaće
(3),
Šutić
(8),
J.
(9:9).
Suci:
Alfirević
Arapović,
Kuljanin
(2),
Šetka.
-
»PARTIZAN«:
Blažeković,
Martinović
(3),
S.
Bojić
(5),
Ml-
šić,
Petrović
(4),
M.
Bojić,
Vrlja-
nović
(7),
Certić
(2).
U
toku
cijelog
susreta
to
je
“_bila
izjednačena
borba
u
kojoj
su
se
ekipe
smjenjivale
u
vod-
stvu.
Domaćica
su
tek
pri
kraju
susreta
uspjele
osigurati
pobje-
iči.
"“
l.VEKlĆ
se
Zvoncac
U
prvenstvu
u
kojem
se
kalkulira
sa
snagom,
jedi-
nu
pažnju
zaokuplja
borba
za
treće
mjesto
(»Ju'gg
i
splitski
»Jadran«),
ali
sve
zanimljivije
postaje
na
dnu
tablice
runda
Ako
su
u
završnici
prvenstva
najboljih
jugoslavenskih
vaterpolista
i
postojale
neke
sumnje
da
bi
zagre—
bačka
»Mladost—Obuća«
mogla
is-
pustiti
drugu
poziciju,
osamnaesta
je
prvenstvena
odagnala
takve
računice.
Porazom
»Jadran—Koteksa«
splitskog
u
gradskom
derbiju
protiv
»POŠK—
—Brodomerkura«
momčad
sa
Save
obilato
se
častila
drugim
mjestom
s
koje
je
mogu
skinuti
samo
kombi-
nacije
teoretskog
tipa.
definitivno
»Partizanom«
Ovakav
rasplet
omogućio
je
Za-
grepčanima
da
zajedno
s
beograd—
već
započnu
skim
s
pripremama
za
skorašnji
play—off
maksimalno
kalkulirajući
sa
snagom
i
potrošnjom
energije.
Aduti
će
se
ubaciti
u
igru
u
pet-šest
pokerskih
utakmica
u
finišu
doigravanja,
a
ho-
će
Ii
to
biti
dovoljno
da
se
popravi
loš
dojam,
formiran
kod
promatrača
u
većem
dijelu
prvenstva,
ostaje
da
se
vidi.
Po
svemu
sudeći,
najviše
emo-
cija
do
tada
akumulirat
će
se
oko
praćenja
bitke
za
treću
poziciju,
gdje
podjednake
šanse
imaju
dub-
rovački
»Jug«
i
splitski
»Jadran-Ko-
teksu,
a
tek
nekim
čudom
mogao
bi
im
se
priključiti
i
»POSK-Brodomer-
kuru.
Gubitkom
bodova
u
najzanimlji-
vijem
susretu
kola,
Zvončac
je
is-
pustio
prvu
meč-loptu
u
odnosu
na
Dubrovčane.
Više
od
prekida
ugod-
ne
niske
pobjeda,
trenera
jadranaša
Bruna
Silića
brine
stara
boljka
nje-
gove
momčadi
»igrač
više«:
Što
nam
vrijedi
da
smo
pružili
dobru
igru,
zajedno—s
»POŠK«-om
servirali
gledaocima
puno
plivanja,
akcija,
intenziteta,
kada
smo
i
5
igra-
čem
»više«
i
»manje«
totalni
podba-
cili.
imali
smo
na
kraju
šansu
za
po-
bjedu,
ali
dvije
nepromišljene
za-
vršnice
mojih
igrača
protivnik
je
zna—
iački
iskoristio.
S
realizacijom
viška
»ijudstva«
od
10:4
ne
ostvaruju
se
velike
pobjede.
Golemo
je
bilo
veselje
Zente
na-
kon
susreta
s
»Jadran-Koteksom«
u
kojem
je
sačuvana
tradicija
ne—
pobjedivosti
u
posljednje
tri
godine.
Pobjeda
je,
čini
se,
bila
dobrim
dije-
lom
iskovana
već
u
svlačionici
gdje
je
trener
Neven
Kovačević
postavio
pravu
taktiku
za
velikog
suparnika.
U
obrani
je
Vegar
odlično
čuvao
Tu-
'kića,
Andrijić
potopio
Mislava
Bez-
malinovića,
a
u
napadu
je
Zenta
za—
igrala
»vrtuljak«
od
koje
se
Zvonča-
cu
zavrtjelo
u
glavi.
Za
dobru
igru
trebaju
dva
do-
bra
protivnika,
a
mi
smo
s
druge
strane
bazena
upravo
imali
tako
ras—
položenog
takmaca.
igrali
smo
od—
,
lično,
dokazujući
da
je
crna
serija
bi—
Ia
slučajna,
da
ova
momčad
može
mnogo
više.
Natplivali
smo
jadrana—
še,
iznenadili
ih
presing-igrom.
Sada
se
lakše
diše,
skinuli
smo
veliki
teret
s
leđa,
mogli
bismo
se
razmahati
»Jug«
je
zabilježio
petu
uzas-
topnu
pobjedu
i
nezadrživo
juri
ka
startnoj
»trojci«.
Raspored
mu
de-
belo
ide
naruku
(»Jadran«
iz
Her-
ceg-Novog
i
»Bečej«
kod
kuće
te
»Jadran«
»C.
u
gostima),
pa
ne
bi
čudilo
da
mom-
čad
Dure
Savinovića
eskivira
opas-
nost
»Partizana«
u
polufinalu
play—
-ofta.
zvezda«
splitski
i
Zadovoljan
sam
jedino
bodo-
vima
u
susretu
s
»Mornarom«.
Igrali
smo
prilično
opušteno,
bez
poSeb-
nog
motiva.
Istina,
malo
smo
umorni
i
od
turneje
u
Italiji.
Mi
i
Splićani
ima-
mo
podjednake
šanse,
a
možda
se
sve
riješi
prije
našeg
međusobnog
okršaja
u
posljednjem
kolu.
Da
su
»mornari«
igrali
u
toku
ci-
jelog
prvenstva
kao
u
Kuparima,
vje—
rojatno
ne
bi
došli
u
ovako
nezgod-
nu
situaciju
da
strepe
za
opstanak.
Dobro
smo
igrali.
Nakon
šok-
—utakmice
protiv
Hercegnovljana
bi-
lo
je
teško
»vratiti«
momčad
u
nor—
bilo
malnu
kolotečinu:
Važno
je
odigrati
snažno
i
složno
bez
obzira
na
ishod.
Usprkos
porazu,
ovo
je
utakmica
možda
u
ovom
prvenstvu.
Što
nismo
pobi-
jedili
kriv
je
sudac
Vuković
kaže
Mirsad
Zajmović.
najbolja
naša
Šibenčanima
je
protiv
»C.
zvez-
da«
malo
nedostajalo
do
bod(ov)a
za
miran
.san.
Ovako
tenzija
i
strah
ostaju,
a
sve
misli
okrenute
su
na
utakmicu
»prvenstva«
u
srijedu
kada
na
svom
bazenu
dočekuju
»Bečeju.
U
slučaju
poraza
»sunčane«
teško
da
će
i
dalje
grijati
prvoligaško
sun-
Mladen
SULIĆ
NAŠI
NA
TALIJANSKOJ
VATERPOLSKOJ
SCENI
_Trumbić
odmiče
Tomislav
Paškvalin
Zoran
Roje
9:9.
OVim
remijem
»Recca«
i
»Canottierija«
u
15.
kolu
A/1
vaterpolista
lige
Talijana,
najviše
se
okoristio
vodeći
»Sisiey«
iz
Pescare
(ivo
Trumbić)
koji
je
povećao
ionako
veliku
bodovnu
prednost
u
odnosu
na
svoje
pratioce.
Vrije-
dan
bod
iščupao
je
i
Lušićev
»Arenzano«
koji
je
u
gostima
protiv
»Posillipa«
igrao
7:7.
Poredak:
1.
»Sisley«
28
bodova,
2.
»Recco«
23,
3.
»Canottieri«
22,
4.
»Posillipo«
19,
5.
»Florentia«
19,
6.
»Savona«
16,
7.
»Ortihia«
15,
8.
»Arenzano«
12,
9.
»Nervi«
11,
10.
»Bogliasco«
6,
11.
»Lazio«
'
5
i
12.
»Sori«
4
boda.
U
A/2
ligi
»Volturno
(Polić,
Bebić)
je
pobjedom
protiv
»Catanijerk
na
svom
plivalištu
od
8:7
dostigao
vodeću
»Civitavecchiju«
koja
je
osvojila
samo
bod
protiv
»Mamelija«
8:8.
Poredak:
1.
»Volturno«,
2.
»Civitavecchia«
25,
3.
»Camogli«
20,
4.
»iComo«
17,
5.
»Saierno«
16,
6.
»Mameli«
15,
7.
»Roma«
14,
8.
»Fi—
amme
Oro-<
13,9.
»Catania«
_,13,
10.
»_Caserta«
12,
11.
»Caiidarium«
8
i
12.
»Triestina«'2
boda.
"
MS.