Slobodna
Dalmacija
SUBOTA
30.10.2010.
NOVOSTI.
USKOK
OKRIVIO
BIVŠEG
DOGRADONAČELNIKA
I
OSMERO
SURADNIKA
ZA
ZLOPORABE
POLOŽAJA
I
OVLASTI
Brkan
bio
glava
hobotnice
koja
je
oštetila
Trogir
za
3
milijuna
kuna
lidarnog
i
mjeničnog
dužnika,
potpisao
ugovor
o
kratkoroč-
nom
kreditu
između
Karlo-
vačke
banke
i
NK
Trogir
kao
korisnika
kredita
na
temelju
kojega
je
nogometnom
klubu
odobrena
isplata
od
milijun
i
pol
kuna.
Brkan
je
potpisao
i
zadužni-
cu
iako
je
znao,
tvrdi
USKOK,
da
nogometni
klub
neće
mo-
ći
vratiti
kredit.
Zbog
nepla-
ćanja
i
nevraćanja
kredita
od
strane
NK
Trogir,
Karlovač-
ka
je
banka
tih
milijun
i
pol
kuna,
naravno,
naplatila
od
Grada
Trogira
kao
solidar-
nog
dužnika.
Svaljivanje
krivnje
na
Rožića
Tijekom
četvrtka
su
istra-
žitelji
USKOK-a
saslušali
Br-
kana,
Gruića,
Tomaša,
Ivicu
i
Šipića,
a
jučer
su
na
red
da
kažu
što
znaju
došli
Blaženko
Belas,
Lada
Šago,
Ljiljana
Šo-
da
i
Božo
Jerković.
Belas
je
bio
direktor
podu-
zeća
“Kupališta
i
privezišta”,
koje
nikada
nije
ni
profunk-
cioniralo
kako
treba,
a
Lada
Šago
je
pravnica
koja
još
uvi-
jek
radi
u
trogirskoj
gradskoj
upravi.
Ljiljana
Šoda
je
tajni-
ca
u
Gradu
Trogiru,
a
Božo
Jerković
je
za
vrijeme
Brkano-
va
mandata
vodio
honorarno
gradske
financije,
a
radio
je
kao
direktor
trogirske
Fine.
Nemoguće
je
jučer
bilo
pro-
vjeriti
je
li
istina
da
su
se
svi
osumnjičeni
na
ispitivanju
“pokajali”
i
“propjevali”
bu-
dući
da
njihovi
odvjetnici
nisu
željeli
ništa
komentirati
zbog
tajnosti
istrage.
No,
doznaje-
mo
da
su
svi
krivnju
svaljiva-
li
na
Brkana
kao
onoga
koji
im
je
zapovjedio
da
rade
pro-
tuzakonita
djela.
Zanimljivo
je,
pak,
da
Brkanov
bivši
ko-
lega
i
“nadređeni”,
nekadaš-
nji
gradonačelnik
Vedran
Ro-
žić,
inače
na
najvišem
politič-
kom
položaju
od
svih,
a
koji
se
spominjao
kao
jedan
od
osum-
njičenih
u
policijskim
izvje-
šćima,
nije
obuhvaćen
ovom
istragom.
Valja
pretpostaviti
da
će
Brkan,
koji
će,
izgleda
jedini,
rasplet
istrage
čekati
iza
reše-
taka,
“otvoriti
dušu”
istražite-
ljima
i
možda
krivnju
pokuša-
ti
prebaciti
na
bivšega
grado-
načelnika
Rožića.
Vinko
Brkan
je
bio
i
glavni
čovjek
NK
Trogir,
čijoj
je
propasti
kumovao
PAUN
PAUNOVIć/CROPIX
Brkanov
odvjetnik
bez
komentara
••
Brkanov
odvjetnik
Vinko
Samardžić
nam
je,
na
naš
upit
da
komentira
je
li
Brkan
iznio
obranu
tijekom
istrage,
odgovorio:
‘Nemam
komentara!’
a
odbio
je
odgovarati
i
na
sve
druge
detalje
vezano
uz
Brkanovu
ulogu
u
ovom
predmetu.
‘Kad
Vinko
progovori,
bit
će
ih
svugdje!’
••
Vinko
Brkan
navodno
živi
u
Planome,
i
to
u
kući
dvokatnici,
gdje
je
nekada
bila
redakcija
‘Trogirskog
lista’
i
‘Glasa
Dalmacije’.
Stanuje
na
drugom
katu,
a
u
kući
ispod
njega
živi
mu
punac
s
obitelji.
Brkan
se
nikome
od
poznanika
i
nekadašnjih
suradnika
ne
javlja
na
telefon
jer
im
zamjera
na
ponašanju
prema
njemu.
Kada
je
Vedran
Rožić
dao
intervju
našem
listu,
u
kojem
se
ograđuje
od
lika
i
djela
Vinka
Brkana,
jedan
njihov
zajednički
poznanik
nam
je
rekao:
‘Kad
u
novinama
progovori
Brkan,
bit
će
ih
svugdje!’.
Drugi
kaže:
‘Brkan
je
u
Trogir
htio
dovesti
sportske
i
estradne
face.
Dok
je
jedan
vrhunski
sportaš
živio
u
Splitu,
Brkan
je
s
njim
bio
na
ti,
a
kada
mu
je
Brkan
postao
šef,
jer
je
čovjek
bio
dio
ove
vaše
priče,
počeo
mu
se
osorno
i
naređivački
obraćati’.
Red
je
da
o
svemu
ovome
progovori
i
sam
Vinko
Brkan.
BIVŠA
NOVINARKA
‘GLASA
DALMACIJE’
GOVORI
O
SVOJIM
ISKUSTVIMA
S
VINKOM
BRKANOM
‘Zaposlit
ću
te
u
Gradu,
ali
ne
moraš
dolaziti
na
posao’
smještena
u
Planom
kod
Tro-
gira,
zatim
u
jednoj
poslovnoj
zgradi
na
splitskom
Poljudu,
a
nakon
što
su
iseljeni
i
od
ta-
mo,
novinari
su
još
neko
vri-
jeme
radili
snalazeći
se
po
ku-
ćama,
kafićima...
Sve
što
imam
reći,
ka-
zao
sam
policiji
koja
me
bila
pozvala
na
obavijesni
odgo-
vor
kazao
je
jedan
od
ured-
nika.
Ne
znam
ništa
o
fik-
tivnim
zapošljavanjima,
to
se
događalo
nakon
mog
od-
laska,
druge
godine
postoja-
nja
novina
kazao
je
jedan
od
novinara
koji
također
nije
htio
“s
imenom
u
novi-
ne”.
Svi
su
oni,
slažu
se,
doš-
li
u
Glas
Dalmacije
jer
im
je
izgledao
kao
“dobar,
ambici-
ozan
projekt
koji
bi
mogao
upaliti”,
a
i
plaće
su
bile
na
razini
onih
u
vodećim
hrvat-
skim
novinama.
Dobro
počeo...
••
Kada
je
Vinko
Brkan
2004.
došao
na
vlast,
dosta
je
toga
upućivalo
na
to
da
će
doći
do
pozitivnih
pomaka.
Uhvatio
se
uređenja
ulica,
postavljanja
rasvjete,
preoravao
je
gradske
parkove,
drvenim
pješačkim
mostom
spojio
je
Travaricu
i
Pasike.
Bio
je,
držali
su
mnogi,
“socijalno
osjetljiv”
pa
je
dosta
ljudi
zaposlio
i
u
gradsku
upravu,
a
financijske
potpore
građanima
dijelio
“šakom
i
kapom”.
Tako
je
bilo
sve
do
2005.
godine,
do
lokalnih
izbora
na
kojima
je
dobio
apsolutnu
vlast.
I
tada
Brkan
pokazuje
svoje
pravo
lice
i
“bolesne
ambicije”.
A
one
su
se
prije
svega
odnosile
na
sport
i
medije.
Nogometni
klub
Trogir,
čiji
je
bio
predsjednik,
htio
je
uvesti
u
Prvu
ligu
kako
bi
pomeo
Hajduka,
te
osnovati
svoje
novine
Glas
Dalmacije.
G.
DRAGAN
Unutrašnjost
zgrade
trogirske
gradske
uprave
nema
više
dijeljenja
stolica
i
fiktivnih
zapošljavanja
novinara
i
nogometaša
po
Brkanovu
ključu
Ukratko
Novosti
CRNA
GORA
Idući
petak
odluka
o
autocesti
U
petak
je
istekao
rok
u
kojemu
je
grčko-
izraelski
konzorcij
Aktor
HCH
trebao
dostaviti
crnogorskoj
vladi
bankovna
jamstva
za
izgradnju
autoceste
kroz
Crnu
Goru,
a
umjesto
jamstva
Aktor
je
zatražio
produljenje
roka
za
još
dva
mjeseca.
Šef
vladina
pregovaračkog
tima
za
izgradnju
autocesta
Zoran
Radonjić
izjavio
je
da
će
vlada
idućeg
petka
odlučiti
hoće
li
grčko-
izraelskom
konzorciju
produljiti
rok
za
dostavljanje
bankovnih
jamstava.
Z.D.
KRILA
ZA
OBUKU
Srbi
dobili
svih
6
‘super
galebova’
Na
temelju
sporazuma
između
vlada
Srbije
i
Crne
Gore
u
petak
su
u
Srbiju
pristigla
posljednja
dva
od
ukupno
šest
vojnih
zrakoplova
tipa
“super
galeb
G4“,
što
ih
je
Crna
Gora
ustupila
Srbiji.
Zamjenik
zapovjednika
srbijanskog
zrakoplovstva
Sreto
Malinović
najavio
je
pritom
kako
će
zrakoplovi
nakon
remonta
biti
korišteni
za
uvježbavanje
pilota,
javlja
srbijanska
agencija
Beta.
K.P.
TRGOVINA
‘Konzumu’
160
milijuna
kuna
dobiti
Trgovački
lanac
Konzum
iz
sastava
koncerna
Agrokor
u
prvih
devet
mjeseci
ove
godine
ostvario
je
160,17
milijuna
kuna
dobiti,
što
je
povećanje
u
odnosu
na
isto
razdoblje
lani
za
27,6
posto,
podaci
su
iz
nekonsolidiranog
financijskog
izvješća
tvrtke
objavljenog
na
Zagrebačkoj
burzi.
Ukupni
prihodi
Konzuma
u
prvih
devet
ovogodišnjih
mjeseci
iznosili
su
9,58
milijardi
kuna
i
povećani
su
0,44
posto
u
odnosu
na
isto
razdoblje
prošle
godine.
Z.D.