vozni
redo
avioni
autobusi
vlaka
vi
UTORAK.
25.
srpnja
1989.
DALMACIJA
smece/u
2
U)
3
CD
0
|_
3
<
u
9,
u_
Polazak
Iz
Splita:
.
Za
Aržano
(13.15)
118
Luku
.
Za
Banja
u
6
(preko
Jajca),
8%
(preko
Glamoča),
10
(pre-
ko
Glamoča).
16%
(pre-
ko
Jajca),
18.15
(preko
Jajca)
i
u
21.%
(preko
GIamočaiJajca)
.
Za
Baru
1.15i7.%
.
Za
Benkovac
u12.%
10
.
Za
Beograd
Luke),
15%
B.
(preko
Sarajeva),
16%
(preko
(preko
8.
Luke),
18
(pre-
ko
Sarajeva)
i
20
(preko
Sarajeva)
.
Za
Bisko
(5.45),
10.30
(samo
ned.
i
praz.),
(14.30)
i
19.30
.
Za
Budimlre
u
(12.15),
15.30,
16
i
17
.
Za
Cistu
Veliku
u11.
15.30,
16
i
17
.
Za
Donji
Vakuf
u
6,
7,
9..
10.30,
18.15.
21.30
i
22.10
.
Za
Dubrovnik
u
1.15,
4.15,
5,
6.15,
6.30,
7,
7.30,
8.
10,
11,
12,
13.
14,
15,
17.15
i
18
.ZaDuvnou6,9,
14
i
(16)
16.30.
14.30,
11.
u
u
7.35
7.35,
13.30
14.15
(Krivodol),
.
Za
Glamoč
u
8.30.
10
i21.30
.
Za
Grude
14.15
i
14.30
.
Za
Herceg
Novi
u
1.15.
6.30,
7.30,
8,
10
i18
.
Za
Imoth
u
6
(preko
Krivodola),
(preko
Krivodola),
8
(preko
Krivo—
dola).
9.40
(preko
Krivo—
dola),
10
(preko
Studena-
ca),
(11.45)
(preko
Krivo—
dole),
12
(Krivodol),
12.40
(Krivo-
(Krivodol),
(Krivodol),
dol),
15.30
16.45
(preko
Medovog
Doca
i
to
samo
petkom),
17
(preko
Krivodola
i
Studenaca),
18
(preko
Krivodola)
i
19.%
(Krivodol)
.
Za
Kardeljevo
u
1.15,
4.15.
5,
6.15.
6%,
7,
7.25,
7.%,
8,
6%.
9.15,
9.30,
10.
10.30,
11,
11.30,
12,
12.40,
13,
13.15.
14,
14.%,
15,
15.30,
16,
16.30,
17.15,
18,
19.%,
20,
21.30
i
22
.
Za
Kazanoe
u
15
.
Za
Krušvar
u
(14.%)
.
Za
Knin
(preko
Vrli-
ke)
u
5,
(6),
7
(samo
ned.
i
praz.),
8.30,
(10),
(11),
12,13,15,17i19
.
Za
Kotoru
1.15,
7.%,
8,
10i
18
.
Za
Kragujevac
u
18
10,
11.
9.30,
10.45,
u
16.30
i
20
.
Za
LIvnou7,8.30,9.
10.
10.30,
13.30.
14.30,
16,
16.30,
18.15,
18.30,
21.%
i22.10
.
Za
Ljubljanu
i
18.30
.
Za
Ljubučklu8i12
.
Za
Makarsku
u
1.15
4.15.
5,
5.45,
6.15.
6%,
7,
7.15,
7.25,
7.%,
8,
8.30.
10.15,
9.15,
11.15,
10.30.
11.%,
12,
(12.15),
12.40,
13,
13.15,
13.40,
14,
14.30.
15,
15.15,
15%,
16,
16%,
17.15,
17.45,
18,
18.%.
19,
19.%,
20,
21%.
22123
.
Za
Maretlčeu(14.%)
.
Za
Metković
u
7.25.
9.30,
11.30,
12.40.
13.15.
14.30.
15%.
16.
18,
20,
21.30
i
22
.
Za
Mostar
u
8
(preko
Vrgorca
i
Imotskog),
9.%
(preko
12
(preko
Imotskog),
13.15
(preko
Kardeljeva).
13%
(preko
Imotskoga),
14.%
(preko
Imotskog
i
Karde-
Ijeva),
15.30
(preko
Karde-
ljeva),
16
(preko
Kardelje-
va),
18
(Kardeljevo).
20
(Kardeljevo),
21.%
(Kar-
deljevo),
i
22
(Kardeljevo)
Kardeljeva),
.
Za
Murteru14.30
.
Za
Novi
Sad
u
15%
i18.15
.
Za
Osijek
u
6.
6%
i19
.
Za
Plitviceu6i8.%
.
Za
Podgoru
u
5.45.
8,
10.45
i
17.45
Šš
."2050
i
21
.55
:
;)
(1525),
16.50,
1825,
9'9'9'
Mua,
2030121
Blatu
u
230.
7,
a.
s.
10.
11,
13,
15.
.ao.
20.30.
21,
21.30
“...i._8
_a
&.
Es
..a0
(Who).
2130
(Kar-
deljevo).
22
(Radeljevo)
.
Za
su)
u
5,
5%,
6.
6%.
7,
7.%,
8.
8%,
9,
(9.15).
3%.
10,
10.%,
11,
11.%.
12,
(1215).
12%.
13,
13%,
14,
14.%,
15,
15%.
16.
16%.
17,
17.%,
18.
16%,
19.
19.%,
20.
20%.
21
i
22%
.
Za
Slvno
u
(11.45),
(i'-rad
(14)
i
19.10
(ne
.
Za
Stll
Hvuu)
u
sezoni
svakod-
nevno
u
13.40,
a
inča
pon.,
sr.
i
pet.
u
13.40
.
Za
Senter
u
15%
.
Za
se.-—
u
230.
s,
5%,
6.
7,
7.%,
8.
6%,
9.
10,
10%,
11,
11.%.
12,
12%.
13.
13.15.
13%.
14,
14.%.15.
16.
16%,
17.%.
18,-
18.%.
19.%,
20,
20%,
21,
21
%,
22
i
23.45
.
Za
Sheva
u
10%
.
Za
Mad
u
8
i
18
10,
10%,
11.
12,
12%
(preko
Marca),
13,
13%.
14,
15.
16,
16%.
18.
16%,
19.%,
20%,
21,
21.%i22
.
Za
Zayab
u
6
(preko
Imotskog
i
Zatka)
i
8%
(prekoZadra)
.
Za
Zagvozd
u
8,
(10),
(11.45),
17,
19.10
.
Za
Zardcu
u
(9)
Nepomu-
:Polaactuza-
(13).
(14),
ond-l-
nel-'l—
saborath
Wue:
.
ZaTrstu21.%iu22
.
Za
Fruit-tunom.
u
51
=:“0
ne;
8.40.
13.10
i
18
.
Iz
Biskau5.45
(14.15)
i17.45(samo
ned.ipraz.)
.
Iz
Emilia
u
(6.40),
(7.40),
14.50,
17.40
(samo
ned.
i
prez)
i
195
.
Iz
u
(7.40),
14.50i
1920
.
Iz
Vdufa
u
4.15,
4.50,
5,
10.40,
12,
12.40,
13%,
16.45
i
20.10
.
lz
Dubrovnla
u
216,
620,
7.%,
9.35.
10.35.
115,
12%,
13.10,
1420,
Dolieg
Vala
Ciste
8.40,
13.10,
Herceg
15.35,
1725,
18.10,
20.05,
2120,
22,
2340
.
iz
Duma
u
820,
(9).
1520
i
16.45
.
Iz
Gt-noča
u
4.15.
13
i
18
.
iz
(kada
u
1020.
14.10i20.10
.
Iz
Novog
u
2.16.
620,
7.%,
1420,
18.10i22
.
Iz
hnotakog
u
7,
8,
8.35.
9.40.
1025.
(12.10),
14.10,
15.15.
16.40,
16.45,
17.25,
13%,
19
i
20.10
.
Iz
Kraljeva
u
2.16,
4.35,
5,
6.15,
620,
6.45,
720,
7.35,
8.35,
8.40,
9.11,
9.35,
9.50.
10.40,
10.45,
1125,
12.35,
1310,
1420,
14.50,
15.10,
15.15,
16%,
16.40,
17.15.
1725,
18.15.
1920,
20.05,
21.3),
22
i23.45
.
Iz
Kat-lea
u
8.40
.
Izm
u(5.30)
.
Iz
Kli-
(6.45).
(8.10).
850.
105.
(12.5),
1350.
.
iz
Kotora
u
2.16.
620.
7.%,
1420i
18.10
.
Iz
u
5
i
13.10
.
Iz
Livna
u
4,
4.15.
4.20,
4.50,
5,
7,
10,
10.40,
12.05,
12%,
13.10.
13%.
15.40,
18
i
20.10
.
IzLjuanneu6i10
7.17,
720,
7.%,
7.50.
820.
8.35,
8.40,
9.10,
9.35,
9.45,
9.50.
9.51.
1020,
10.30.
10.40.
1125,
12.05,
12%.
13.10.
13.50.
14.05,
14.10.
1420,
14.%,
14.50.
15.15,
15.35,
15.50,
16%,
16.35,
1725,
17.%,
18.10.
1820.
1920,
19.50,
20.05,
21,
2120.
22
i
23.40
.
Iz
Matića
u
(5.35)
.
Iz
Metkovića
u
4.%,
5.
7.17,
8.35,
8.40,
9.11,
9.50,
10.40,
13.10.
1420,
17.25,
19.15
'
.
Iz
Most-a
u
4.%,
5,
17.17,
8,
8.40,
9.1
.50,
.30
1025,
10.40,
13.10."
"1
1725
-
925,
15.35
Plitvica
u
.
Iz
Murtera
u
8.35'
'
.
Iz
Novog
Sada
u
4.50
i7.17
.
Iz
Osijeka
u
6,
16.45
i
17
.
Iz
i
18.15
.
Iz
Podgora
u
10.10,
14.10,
14.%
i
21
.
Iz
Posušja
u
8.35,
16.45i
1725
.
iz
Pucareva
u
10.40
.
Iz
Pule
u
6.05,
7.30
i
17.35
.
Iz
Rijeke
u
1,
4,
4.35.
4.50,
6,
6.05,
7.%,
10,
14.10,
14.50,
16%,
16.45.
17.%.
18.40
i
20.40
.
Iz
Rovinja
u
6.05
.
Iz
Nunavuta
u
13.15
.
Iz
Snajeva
u
4.30,
5,
7.17,
8.40.
13.10,
13%,
14%,
17.35
i
u
20.10
.
iz
Sinja
u
4.55.
525.
5.55,
625,
6.55,
75.
7.55,
85,
855,
9.55.
1025,
10.55.
11.25.1155,
1225,
12.55,
1325,
13.55.
145,
14.55,
165,
16.55.
175,
17.55,
18.25,
18.55,
195,
19.55,
2025,
20.55.
21.15
(samo
ned.
i
praz.)
i21.55
.
Iz
Slum
u
(9),
13%
i
19
(samo
ned.
i
praz.)
.
Iz
Mada
u
9.45
.
Iz
Saubera
u
7.17
.
Iz
Sicilia
u
1,
4,
4.35.
5.
6.
6.05.
6.45,
7.35.
7.40,
8.40,
9.15,
9.35.
10,
i
10.35,
11.35,
1205.
12.45,
13.15,
13.35,
14.10,
14.50.
15.35,
1620,
16.40,
17.05,
17.35,
18.10,
18.40.
19.05.
19.50,
20.40,
2120,
22.10
i2345
.
Iz
Sheva
u
12%
.
iz
“togada
u
6.20
i7.%
.
Iz
Trenka
u
4.%,
10.40,
12
i
13%
.
Iz
Tuzle
u
8.40
i
13.10
.
Iz
Vrgorca
u
(6%),
(10.50).
13.15
i
14%
.
IzZadrau1.4,4.35.
5,
6,
6.05,
7.%,
8.40.
9.15,
9.35,
12.05.
13.35,
14.10,
14.50,
15.35.
1620,
16.40,
17.05,
17.35,
18.10.
18.40,
19.50,
20.40.
21.%,
22i2345
.
Iz
Zagreba
u
15.35,
16.45i18.10
.
Iz
Zagvozda
u
(6.30),
(9),
(10.50),
13.15,
14.30,
16%,
19.10
(samo
ned.
i
praz.)
i
20
(samo
ned.
ipraz.)
.
Iz
Zarice
u
21.15
11.35,
12.05.
10,
mmm
.
.
iz'l'rshu4i450
čet.
Frankfum
.
Iz
isub.u10
.
Izltčhssub.u10
.
ingchenačet..pet.
isub.u10
.
izStuttgarta
čet..
pet.
isub.u10
.
Za
Beogad
pon.
u
6.15,
9.40.
9.50
i
19,
ut.
18.30.
17.20,
Zagreb
u
6.05.
10,
11,
12.45.
14.
18.05i
19.
sr.
.u
6.05.
8.10.
'
9.50.
12.
12.30.19
i
20.50.
čet.
u
6.10,
8,
9.10
i
19.
pet.
u
7
i
18.
sub.
u
6.45,
10.
19
i21.25,
ned.
u
6,
10,
14.40.
19.10
i
19.20
pon.
.
Za
u
71.25,
10
i
16.05.
ut.u
7.301
10,
sr.
u
9.40
i
20.20.
čet.
u
7.25,
9.50,
15.30
i
19.20.
pet.
u
8.40,
9.50
i
19,
sub.
u
7
i
20.40.
ned.
u
7.25,
9.
12.15i
19
.
Za
Skopje
pet.
u
22.20
.
Za
Ljubljanu
pon.
u
12.40.
_ut.
u
13.50.
pet.
u
1525
i
ned.
u
9.40
.
Za
Osijek
pon.
u
22.40
(do
25.9.)
.
Za
NI!
pon.
u
21.
ut.
u
21.35
i
čet.
u
22.15
.
Za
Maribor
sub.
u
8.30
«
.
Medunaroan
letovi:
pet.
Bruxelles
pon.
.
Za
Frankfurt
u
12%,
čet.
u
12.50
i
sub.
u
14.10
.
Za
Dusseldorf
sub.
u11.25
.
Za
Berlin
čet.
u
10.55
(do
24.8.)
.
Za
Zurich
ned.
0
10.05
.*
Za
Amsterdam
sub.
u
8.05
(do
21.10)
.
Za
u
7.50
.
Za
u
11.35
(do
30.9.)
.
Za
Rim
čet.
u
16.25
ined.
u
14.45
.
Za
Beč
sub.
u
14.25
(do
7.10.)
.
Za
Linz
sub.'u
8.20
.
Za
u
14.20
i
17.10.)
.
Za
u
10.40
.
Za
Kijev
sr.
u
13.40
sub.
London
ut.
u
15
(do
Veneciju
Moskvu
ned.
čet.
Polazak
za
Split:
8.20,
11.40.
Zagreba
.
iz
Beograda
pon.
u
620,
8.10.
8.20.
8.30.
10.45
i
20.50,
ut.
u
7.20.
8%,
9.%,
16.20
i
20.50.
sr.
u
6.40,
8.20.
10%.
11.
11.30.
1920
i
20.50,
čet.
u
6.30.
7.40.
8.20
i
21,
pet.
u
16.30
i
20.50.
sub.
u
5.30.
6.30,
8.30,
19.10
i
20.50,
ned.
u
7.30,
8.10,
8.30,
17.50
i20.50
pon.
.
Iz
u
6.05,
11.05
i
17.40.
ut.
u
6.05,
11.25,
17.40.
sr.
u
820,
12
i,17.40.
čet.
u
6.05,
8.45,
11.25
i
17.40,
pet.
u
720
i
17.40,
sub.
u6.50i
17.40,
ned.
u6105.
10.55
i
17.40
.
iz
Skopja
sub.
u
5.05
-.
Iz
Ljubljane
pon.
u
21,
ut.
u
12.10.
pet.
u
13.55
isub.
u
15.40
.
Iz
Osijeka
ut.
u
7.55
(do
25.9.)
.
Iz
Nlča
pon.
u
19.20.
ut.
u
19%
i
čet.
u
20.35
.izMariborasub.u7
pet.
Bruxellesa
Međunaroan
letovi:
.
Iz
Frankfurta
pon.,
čet.
i
sub.
u
11.40
.
Iz
Dusseldorfa
sub.
u
14.15
.
Iz
Berlina
čet.
u
13.30
(do
24.8.)
.
Iz
Zuricha
ned.
u
12.35
.
Iz
Amsterdama
sub.
u
11.15
.
Iz
u
10.50
.
iz
u
13%
.
Iz
Rima
čet.
u
18.20
ined.
u
16.40
.
Iz
Beča
sub.
u
16.30
(do
7.10.)
'.
Iz
Linza
sub.
u
10.20
.
Iz
Londona
ut.
u
10.35
(do
17.10.)
i
sub.
u
9.55
(do
17.10.)
.
Iz
Moskve
čet.
u
17
.
Iz
Kijeva
sr.
u
19
Venecije
čet.
NAPOMENA:
Ovaj
red
'e-
tenja
podložan
je
pre-
mjenama.
Za
točnu
I
pot-
punu
informaciju
obratite
se
JAT-ovoj
službi
Infor-
macija
na
tel.
058/45-666,
45-661
I45-947
Polazak
iz
Zadra:
.
Za
Zagreb
pon.
u
5.30
i
18.05,
ut.
u
6
i
12.
sr.
u
7.35,
čet.
u
7.40,
pet.
.u
8.40
i
ned.
u
19.10
.
Za
Beograd
pon.
u
20.45,
ut.
u
19.20.
sr.
u
19.25,
čet.
u
21.45.
pet.
_
u23isub.
u6.20i21.05
Beograda).
.
Za
Skopje
ut.
u
19.20
(preko
sr.
u
19.25
(preko
Beograda)
i
sub.
u
6.20
(preko
Beog-
rada)
.
Za
Pulu
pon.
u
5.30
i
čet.
u
7.40
Medunarodni
letovi:
.
Za
Bruxelles
pon.
'
u
10.15
.
Za
Beč
ned.
u.12.30
.
Za
u14.45
London
pon.
8.45,
12.50,
Polazak
Iz
Dubrovnika:
.
Za
Zagreb
pon.
u
7.35.
16.25.
16.40
i
21.30.
ut.
u
16.55
i
20.30,
sr.
u
7.35.
16,
17%
i
20.30,
čet.
u
7.35,
12.15.
16.05
i
19.15.
pet.
u9.18.40i22.sub.u9.35.
11.50,
19.%
i
22.55.
ned.
u
7.35
i
22
.
Za
u
7.20.
19.15
i
20.35.
ut.
u
6.55.
7.40.
14.05,
15.45
i
19.15.
sr.
u
6.55.
7.40.
13.15,
15.40
i
19.15.
čet.
u
7.40.
20.35
i
23.35,
petu
7.40,
18.30
i
19.15.
sub.
11
6.20,
6.55.
19.15.
20.30
i
22.35,
ned.
u
8.
9.10.
Beograd
pon»
_
11.50,
16,
17.45
i
20.40
.
Za
Ljubljanu
sr.
u
7.%,
pet.
u
7.30,
12.15
i
18.40.
.
Za
Ohrid
ut.
u
22
.
Za
Nlč
sr.
u
22.05
.
Za
Rijeku
čet.
u
19.30
.
Za
Osijek
pet.
u
23.10
(do
30.9.)
.
Za
u
20.15
Maribor
ned.
Medunarodni
saobraćaj:
.
Za
Birmirgem
Ipon.
u
8.20
.
Za
London
ut.
u
8.
pet.
u
8,
te
ned.u
9.40
i
14.20
.
Za
Rim
ut.,
Sl.
i
sub.
u
16.20
.
Za
Madrid
sr.
u
10.25
.
Za
sr.
u
11.10.
te
petu
12.25
.
Za
Frankfurt
sr
u
12.10
i
ned.
0
14.20
.
Za
Veneciju
četu
11.10
(do
30.9.),
te
ned.
u
11.10
(do
30.9.)
.
Za
Beč
čet.
u
12.20,
Barcelonu
sub.
u
7.%
.
Za
Amsterdam
sub.
7.40
i
14
.
Za
Glasgow
sub.
u
7.45
.
Za
New
York
sub.
u
11.45
.
Za
Ian
sub.
u
14.15
.
Za
Manchester
ned.
u
7.55
.
Za
Uon
ned.
u
8.15
.
Za
Zurich
ned.
u
10.05
Polazak
iz
Rijeke:
.
Za
Beograd
pon.
u
8.35
i
u
20.55,
ut.
u
8.35
i
u
20.05,
sr.
u
20.05,
čet.
u
20.05
i
u
22%,
pet.
u
8.35.
20.55,
a
ned.
u
8.35
i
u
20.45
.
Za
u
8.20
.
Za
Split
i
Dubrovnik
čet.
u
8.50
London
pon.
sub.
u
HDR/IQ
ADRIA
AIRWAYS
Polazak
iz
Splita:
.
Za
Ljubljanu
pon.
u
1.30,
ut.
u
7.30
i
u
21.50.
sr.
u
6.05.
čet.
u
7.30.
pet.
u
7.%
i
21
.40.
sub.
u
7.30,
a
ned.
023.25“
(do
%.
07.)
.
Za
Zagreb
sr.
u
9.55
i
u
18.45.
sub.
u
9.55
i
18.45
.
Za
Sarajevo
u
21.50
i
sr.
u
6.05
.
Za
Dubrovnik
u
22
.
Za
Skopje
sr.
u
6.05
(preko
Sarajeva)
ned.
ut.
Medunarodni
letovi:
.
Za
Munchen
pon.
i
ut.
u
7.%,
sr.
u
6.05.
čet.
i
pet.
u
7.30
i
sub.
u
7.30
POZOVITE
(058)
585-858
Redakcija
moli
sve
one
koji
mo-
gu
pridonijeti
da
ovaj
vodič
bude
što
potpuniji
i
precizniji
da
nas
o
svim
eventualnim
izmjenama
I
do-
punama
obavijeste
na
telefon
(058)
585-858
svakodnevno
od
7
do
24
se-
ta.
Hvala
na
suradnji!
.
Za
London
sr.
u
6.05
i
pet.
u
7.30
.
Za
Pariz
pon.
u
7.30
(od
3.
07.)
i
sr.
u
6.05
(od
3.
07.)
Radnički
letovi
.
Za
Zurich
sub.
u
9.55
.
Za
Dusseldorf
i
Fran-
kturt
sr.
i
sub.
u
18.45
.
Za
Stuttgart,
Ham-
burg
l
Hanover
_sr.
i
sub.
u
9.55
Polazak
za
Split:
.
lz
Ljubljane
pon.
i
ut.
u
14.
sr.
u
16.30,
čet.
u
14.
pet.
u
6.55
i
u
14.45
i
ned.
u
8.
i
20.45
.
Iz
Zagreba
sr.
u
17.20
i
8.30
i
u
17.20
.
Iz
Sarajeva
ut.
u
7.40
i
sr.
_u
18.20
.
Iz
Skopja
sr.
u
6.10
(direktno)
sub.
8.30
u
i
Medunarodni
letovi:
.
Iz
Muenchena
pon..
ut.,
sr.
i
čet.
u
11.50.
pet.
u
12.25
i
ned.
u
17.30
.
Iz
Londona
sr.
_u
12.35
i
ned.
u
17
.
Iz
Pariza
pon.
u
13.45
(od
3.
07.)
i
sr.
u
1345
(od
3.
07.)
Radnički
letovi:
sub.
Ziirlcha
Dusseldorfa
.
Iz
u
14.45
sr.
.
Iz
u
15.351
u
6.05,
sub.
u
6.05
i
15.35
.
lz
Frankfurta
sr.
i
sub.
u
14.05
i
14.35
.
Iz
|
sub.
u
14.30
M35
.
Iz
Hamburga
sr.
i
sub.
u
14.40
i
15.30
.
Iz
i
sub.
u
14.05
Hannovera
Stuttgarta
sr.
sr.
.
Iz
Osijeka
u
8.53
(1
kola)
iu
5.44
(do
3.
IX)
.
Iz
Novog
Sada
u
4.47
(do
2.
IX)
.
Iz
Skopja
u
8.20
sati
28.
lipnja.
5.
8.
12.
15,
19.
22.
26.
i
29.
srpnja.
te
2.
5.
9.
12.
16.
19.23.26.
i
30.
kolovoza
.
Iz
Stuttgarta
u
5.55
i
u
18.08
.
Iz
Praga
I
Varšave
u
5.04
Polazak
za
Split:
(ut..
21.02
.
Iz
Zagreba
u
0.33.
20.20,
čet.
i
sub.).
21.13,
te
21.55
.
Iz
Beograda
u
16.10
.
Iz
Ljubljane
u
6.55.
18.10
i
čet.
isub.)
.
Iz
Osijeka
18.25
.
Iz
Stuttgarta
u
8.07
i
u
20.04
.
iz
Praga
u
5.45
i
Var-
šave
u
22
18.20
(Ut..
Polazak
iz
Kardeljeva:
8.45
.
Za
Zagreb
u
i
17.25
.
Za
"Beograd
u
8.45
(presijedanje
u
Sarajevu)
i
u
18.10
.
Za
Sarajevo
u
4.
5.46.
8.45.
13.50.
17.25
i
18.10.
118.50.
.
Za
Ljubljanu
u
8.45
i
17.25
.
Za
Tuzlu
u
13.50
.
Za
Stuttgart
u
8.45
'
Dolazak
u
Kardeljevo:
9.21
1.05,
.
Iz
Zagreba
u
i20.40
.
Iz
Beograda
u
9.07
.
Iz
Sarajeva
u
5.43,
9.21,
9.37.
10.38.
17.37,
17.50
i
20.40.
.
Iz
Ljubljane
u
9.21
i20.40
.
Iz
Tuzle
u
10.38
.
Iz
Stuttgarta
u
20.40
9.07,
Polazak
iz
Dubrovnika:
Polazak
za
Kardeljevo:
18.20,
.
Ljubljanu
sr.
u
7.55
i
21.40
i
23.00,
te
ned.
u
12.30
i
u
23.20
sub.
u
Polazak
za
Dubrovnik:
.
Iz
Ljubljane
sr.
i
sub.
u
6.15
i
u
16.45,
te
ned.
u
10
474
'0'
Polazak
iz
Splita:
IX).
te
u
.
Za
Zagreb
u
6.30.
10.48,
14.45,
21.06.
21.52
iu2323
.
Za
Beograd
u
15.40
18.14
(do
3.
i20.05
.
Za
Ljubljanu
u
18.25
.(samo
ut..
čet.
i
sub..
i
to
do
13.
IX).
te
u
23.23
.
Za
Osijek
u
20.05
(jed-
na
kola).
te
u
18.50
(do
3.
IX)
Niš)
.
Za
Skopje
(i
u
15.04.
ali
samo
odrede—
nim
danima
i
to
28.
lipnja,
te
5,
8.
12,
15,
19,
22.
26.
i
29.
srpnja.
U
kolovozu
polazi
2.
5.
9.
12,
16,
19.
23.
26.
i
30.
.
Za
Stuttgart
u
10.48
i
u
23.23
.
Za
Prag
i
Varšavu
u
21.52
(do
22.
IX)
Dolazak
u
Split:
.
Iz
Zagreba
u
5.04,
5.55,
12.39,
18.08
I
u
21.27
.
Iz
Beograda
u
6.34
iu
8.53
.
Iz
Ljubljane
u
5.55
i
u
18.08
6.14,
.
Iz
Zagreba
u
9.50
i
u
22.20
.
Iz
Beograda
u
21.55
.
Iz
Sarajeva
u
2.00,
7.10.
6.30,
5.50.
15.10.
17.45
i
22.25
.
Iz
Ljubljane
u
6.55
i
19.20
.
Iz
Tuzle
u
2.03
.
lz
Stuttgarta
u
20.04
Polazak
iz
Šibenika:
Za
Beogrld
u
15.29
(prije-
.Iaz
u
Perkoviću).
19.28
(prijelaz
u
Perkoviću).
te
u
21.28
(direktno).
.
Za
Zagreb
u
6.48
(di-
rektno),
(prijelaz
u
Perkoviću),
14.27
(direk-
(direktno)
tno),
:
u
23.20
(prijelaz
u
Perko-
viću)
21.28
10.55
Dolazak
u
šibenik:
.
Iz
Beograda
u
6.29,
7.03i829.
.
Iz
Zagreba
u
6.29.
7.03.
13.05.
17.49
i
20.53.
Polazak
za
Šibenik:
.
Iz
Zagreba
u
6.08.
10.
13.40
i
22.15
.
Iz
Beograda
u
19.15,
18.50
i
20.20.
Polazak
iz
Zadra:
.
Za
Beograd
u
15.30
(prijelaz
u
Kninu),
19.40
(prijelaz
u
Kninu)
i
u
21.42
(direktno)
.
Za
Zagreb
u
4.21
(pri-
jelaz
u
Kninu),
10.36
(pri—
jelaz
u
Kninu).
14.39
(di-
rektno).
21.42
(di.
ektno)
.
Za
Knin
u
4.21,
6.59.
10.36,
14.39,
15.30,
19.40.
21.42
i
23.08
Dolazak
u
Zadar:
.
Iz
Beograda
u6.55
.
Iz
Zagreba
u
6.55
i13.12
.
Iz
Knina
u
6.02,
6.55,
7.50,
9.50,
13.12,
14.08.
17.21
i21.22
Polazak
za
Zadar:
,
.
Iz
Beograda
u
19.15
120.20
.
Iz
Zagreba
u
6.08,
13.40.
14.25
i
22.15
.
Iz
Knina
\.
4.03.
5.19.
5.46,
11.45,
1212.
15.27
i
19.28
7.50.