li'
_
,
.
.
.
I,
'
lllllllllllllllllllllllllllliillllillllllllll"lililii—lilllllllllllllll
-
-
rimu—IQ
Originalni
naslov:
Nights
in
White
Satin
Proizvodnja:
1987.
Trajanje:
90
minuta
Zanr:
drama
Lisa
je
vrsna
plesači-
ca
i
živi
u
Los
Angelesu.
Ubojstvo
njezina
mladi-
ća
poremetilo
joj
je
cijeli
život.
No,
nakon
nekog
vremena
upoznaje
fo-
tografa
Walkera.
Sprijateljuju
se,
za-
ljubljuju
i
počinju
zajed-
nički
život.
Režija:
Michael
Bar-
nard
Uloge
tumače:
Ken-
neth
David
Gliman,
Pri-
scilla
Harris,
Kim
Wal-
trip,
Michael
Laskin
Ocjena:
a
Plinsko
svjetlo
Američki
film
projekta
»Genesis«
pro—
vede
do
Hamburga.
Ni-
jemci
su
se
nadali
da
će
formulu
Genesis
uspjeti
zamijeniti
za
amnestiju.
Riječ
je
o
istraživanjima
koja
su
dovela
do
proiz-
gori—
vodnje
sintetičkih
va,
o
stvaranju
nafte
iz
ugHena.n
Ovaj
zanimljiv
krimić
odlikuje
se
izvrsnom
glu—
mom
Georgea
C.
Scot-
ta
u
ulozi
detektiva
Bar-
neya
Caina
i
Marlona
Branda
u
ulozi
naftnog
magnata,
nacista
Adama
Steiffla.
Režiser
John
G.
Avildsen
poznat
je
po
svojim
filmovima
Fiocky
i
Joe
i
to
ja
Amerika.
Uloge
tumače:
Ge-
orge
C.
Scott,
Marlon
Brando,
Marthe
Keller
i
drugi.
Režija:
John
G.
Avil-
dsen
Ocjena:
Živa
vatra
I
.
Američki
film
Originalni
naslov:
Gaslight
Proizvodnja:
1944.
Trajanje:
115
minuta
Zanr:
triler
Čovjek
pokušava
do—
Klasičan
triler
vesti
ženu
do
ludila.
5
iz—
vrsnom
viktorijanskom
atmosferom
i
vrhunskim
glumačkim
ostvarenjima
Ingrid
Bergman
i
Char-
lesa
Boyera.
Ovo
je
jed—
no
od
remek-djela
holi-
vudskog
majstora
Geor-
gea
Cukora.
Ostale
uloge
tuma-
če:
Joseph
Cotten,
Da-
me
May
Whitty,
Angela
Lansbury,
i
drugi.
Scenarij:
John
Van
Druten,
Walter
Reisch,
John
L.
Balderston.
Ocjena:
*
«a
*
Formula
Američki
film
Originalni
naslov:
Ball
of
Fire
Proizvodnja:
1942.
Trajanje:
110
minuta
Zanr:vkomedija
Film
Ziva
vatra
što
ga
je
režirao
Howard
Haw-
ks
po
scenariju
Charle-
Billyja
sa
Bracketta
i
Wildera
zabavna
je,
suv-'
remena
priča
inspirirana
'
Snjeguljici
bajkom
i
sedam
patuljaka.
Prota-
gonisti
su
filma
sedmori—
ca
profesora
koji
zajed—
rade
na
jednom
nički
rječniku,
a
pružit
će
za—
klon
jednoj
striptizeti
ko-
ju
progone
gangsteri
o
Stanwyck,
Uloge
tumače:
Bar-
Gary
bara
Cooper,
Oscar
Homol-
ka,
Henry
Travers
i
dr.
Ocjena:
#?
a
Šešir
pun
Originalni
The
Formula
naslov:
čuda
Američki
film
Prljavi
klinac
na
biciklu
Američki
film
13.00
Originalni
naslov:
The
Dirt
Bike
Kid
Proizvodnja:
1986.
Trajanje:
90
min
Zanr:
komedija
je
koji
Mlada
udovica
ima
zaljubljen
sina
u
svoj
stari
motor.
Ona
se
plaši
te
strasti
i
poku—
šava
mu
oduzeti
motor,
ali
ne
uspijeva.
Kada
ko-
rumpirani
direktor
lokal—
ne
banke
najavi
rušenje
sastajališta
omiljenog
dječaka
i
njegove
druži—
ne,
oni
se
udruže
i
bore
protiv
te
odluke
Režija:
Hoite
Gas-
ton
Uloge
tumače:
Peter
Billingsley,
Stuart
Pan-
kin,
Anne
Bloom
i
drugi.
Ocjena:
ak
Rapsodija
u
plavom
Američki
film
Originalni
naslov:
Rhapsody
in
Blue
Proizvodnja:
1945.
Trajanje:
145
minuta
Zanr:
biografski
Klasični
holivudski
biografski
film
o
Geor-
geu
Gershwinu,
najve-
ćem
američkom
glazbe—
cijeli
njegov
niku,
prati
život,
od
ranih
dana,
ka-
da
se
proslavlja
popular-
nim
songovima,
sve
do
skladanja
opere
»Porgy
i
Bess«
i
njegova
najpoz-
natijeg
djela
»Rapso—
dije
u
plavom«.
Uloge
tumače:
Ro-
bert
Alda,
Joan
Leslie,
Charles
AleXis
Bishop
Coburn,
i
drugi.
Smith,
Julie
Scenarij:
Howard
Koch
i
Elliot
Paul
Režija:
lrving
Rap-
per
Ocjena:
*
«a
Noći
u
bijelom
satenu
Američki
film
3.
Proizvodnja:
1980.
Trajanje:
115
minuta
Zanr:
triler
Ubijen
je
Los
šef
bivši
Angelesa
policije
Tom
Neeley.
Istragu
pre—
prijatelj
njegov
uzima
Tragovi
Barney
Caine.
vode
u
Njemačku,
u
po—
sljednje
godine
drugog
svjetskog
rata
kada
je
major
Neeley
imao
zada-
tak
da
zarobljenog
nje-
mačkog
generala
i
po—
vjerljive
tajnog
spise
Uloge
tumače:
Mat-
thew
Broderick,
Rutger
Hauer,
Michelle
Pfeiffer,
i
Al-fred
Molina.
Režija:
Richard
na-
3.
nner
Ocjena:
*
Originalni
naslov:
A
Pocketful
of
Miracles
Proizvodnja:
1961.
Trajanje:
135
minuta
Zanr:
komedija
Šešir
pun
čuda
remake
je
poznatog
filma
Dama
za
jedan
For
a
Day)
snimljenog
1933.
Oba
filma
je
režirao
(Lady
dan
Britanski
film
3.
Originalni
naslov:
The
Bounty
Frank
Capra,
jedan
od
najvećih
holivudskih
fil—
maša
koji
se
tridesetih
godina
proslavio
kome—
dijama
Dogodilo
se
jed-
ne
noć/,
Gospodin
Smith
ide
u
Washington,
Gos-
podin
Deeds
ide
u
grao
i
dr.
Dama
za
jedan
dan
bio
je
prvi
veliki
Caprin
uspjeh
i
kod
kritike
i
kod
publike.
Četrdesetih
i
pedesetih
godina
Cap—
'
rina
je
karijera
bila
dosta
trnovita,
pa
je
stari
maj-
stor
pokušati
ponoviti
svog
prvog
hita
i
snimiti
novu
verzi'u.
No
po
sudu
kriti-
ke
ešir
pun
čuda,
iako
dovitljivih
pun
šarma
i
režijskih
majstorija,
snimljen
je
pomalo
u
kri-
vo
vrijeme,
pa
je
ta
sen—
timentalna
priča
o
staroj
prodavačici
jabuka
Bet-
te
Davis
koju
poznati
producent
(Gleen
Ford)
pretvara
u
otmjenu
da—
mu
gledaocima
djelovala
staromodno.
odlučio
uspjeh
Režija:
Frank
Capra
Uloge
tumače:
Bet-
te
Davis,
Glenn
Ford,
Hope
Lange,
Thomas
Mitchel,
Peter
Falk,
Ann
Margaret
Ocjena:
Proizvodnja:
1984.
Trajanje:
130
minuta
Zanr:
pustolovni
Film
Bounty
Rogera
Donaldsona
druga
je
ob-
rada
priče
o
okrutnom
kapetanu
Williamu
Blig-
htu
koji
zlostavlja
posa-
du
na
putu
prema
No-
vom
svijetu
i
koja
se
na
koncu
pobuni
protiv
nje-
ga.
U
ovoj
dosta
slobod—
noj
obradi
priče
uz
iz-
vrsnu
glumačku
ekipu
ulogu
Fletchera
Christia-
na
tumači
australski
glu-
mac
Mel
Gibson,
koji
se
proslavio
ulogom
u
fil—
movima
o
Mad
Maxu.
Scenarij:
Robert
Bolt
Režija:
Roger
Do-
naldson
Uloge
tumače:
An-
thony
Hopkins
(Bligh),
(Fletcher
Mel
Gibson
“Christian),
Laurence
Olivier
(Admiral
Hood),
Edward
Fox
(Captain
Greetham),
Daniel
Day-
Fryer)
-Lewis
i
Bernard
Hill
(Cole)
(John
Ocjena:
&
*
Čovjekova
ž
k
l
okoHna
Američki
film
20.00
Popularno-
znanstvena
serija
Originalni
*
naslov:
Ladyhawke
Proizvodnja:
1985.
Trajanje:
125
minuta
Zvanr:
pustolovni
Zena
sokol
zabavna
je
srednjovjekovna
pus-
tolovna
fantazija
relativ-
no
novoga
žanra
»mača
i
magije«.
Kao
i
u
svim
filmovima
žanra
(Konan
barbar,
Crvena
Sonja,
Mač
kralja
Arthu-
ra
itd.)
pustolovina
se
miješa
s
fantastikom,
ju—
naci
se
sukobljuju
sa
zlim
čarobnjacima
i
sve
podsjeća
klasične
dječje
bajke.
toga
na
Dok
čovjek
planira
kratkoročno,
priroda
re-
agira
dugoročno.
Kad
bi
se
gubici
nastali
zagađe—
njem
okoline
mogli
izra—
ziti
u
ekološkim
dolari-
ma,
možda
bi
ekonom-
ske
sile
brže
reagirale.
Ozonski
sloj
postaje
sve
tanji,
naše
je
zdravlje
sve
slabije.
Ne
moramo
paničariti,
ali
nemamo
se
pravo
ni
praviti
da
ništa
ne
primjećujemo
to
je
poruka
emisije
ove
vrlo
aktualne
kanadske
Seri—
Zdenka
Nostalgija
2.
Gošća
novog
nastav-
ka
Nosta/gije,
urednika
i
voditelja
Tonka
Jovića
bit
će
Zdenka
Vučković.
Prisjetit
ćemo
se
emisije
melodije
Stare
u
kojoj
je
Zdenka
Vuč—
ković
sudjelovala
s
Toni-
jem
Leskovarom,
a
čut
ćemo
i
nekoliko
njezinih
glazbenih
brojeva.
dobre
demokracije,
ličitijim
zemljopisnim
ši—
rinama,
počevši
od
koli-
jevke
pa
do
nekih
zanimljivih
po-
javnih
oblika
demokrat—
ske
prakse
u
plemen—
skom
životu
Bocvane.
Rijeka
u
pastinji
Sind
Pakistan,
zemlja
i
ljudi
2.
u
Rijeka
pustinji
Sind
film
je
o
pakistan-
skoj
provinciji
Sind.
Rjje-
ka
Ind,
jedna
od
četiriju
velikih
rijeka
svijeta,
po
kojoj
je
pokrajina
dobila
ime,
neprestanim
je
mi-
jenjanjem
svojega
toka
određivala
sudbine
ljudi
i
gradova
koji
su
uz
nju
nicali.
Ennemonde
PRIČE
JEANA
GIONOA,
2.
EPlZODA
20.00
1
.
Ennemonde
Girard
živi
u
jednom
malom
se-
lu.
Bila
je
prisiljena
udati
se
za
čovjeka
kojega
ni—
je
voljela
i
rodila
mu
je
trinaestero
djece.
Jed-
noga
dana
na
seoskom
sajmu
upoznaje
Lionhe—
legionara,
arta,
Enne-
a
sada
hrvača.
monde
po
prvi
put
u
ži—
votu
otkriva
što
znači
zaljubljenost.
bivšeg
U
glavnoj
ulozi
Je-
anne
Moreau.
Režija:
Claude
San-
telli
Benvenuto
Cellini
_,
Serijski
film.
i.epnoda
2.
i
ove
Radnja
serije
a
slavnom
firentinskom
kiparu
zlataru
započinje
(1500—1571)
oko
1523.
godine.
Mladi
iako
se
poslije
Cellini,
volio
hvaliti
da
su
njegovi
Firencu,
preci
potječe
zapravo
iz
siro-
Radi
mašne
u
jednoj
zlatarskoj
radnji
i
nadaren
je
zanatlija.
ali
ništa
više.
Cak
je
i
na
|o—
šem
glasu.
Optužen
za
ubojstvo
jednoga
mladi—
ća,
osuđen
je
na
smrt
osnovali
obitelji.
i
mora,
prerušen
u
fratra,
bježati
iz
Firence.
Tako
započinje
jedan
buran
život
i
jedna
izuzetna
ka-
rijera.
Benvenuta
zatim
.
susrećemo
u
Rimu
gdje
se
zbližava
sa
sestrama
obitelji
Chigi
(obitelj
iz
papinih
bankara).
Cellini
je
zaljubljen
u
jednu
od
sestara,
ali
u
mnogo
će—
mu
oko
njihova
identite—
ta
nije
siguran,
pa
čak
ni
u
to
da
li
su
dvije
djevoj—
ke
stvarno
sestre.
Uz
njihovu
pomoć
skreće
na
sebe
pažnju
pape
Klementa
Vll,
za
kojeg
počinje
izrađivati
zlatni
nakit
i
srebrninu.
Uspjeh
mu
donosi
novac
i
bez-
brižan
život.
Rim
je
u
to
vrijeme
umjetničko
središte
svi-
jeta.
Rafael
je
nedavno
umro,
a
među
njegovim
su
učenicima
Giulio
Ro-
mano,
Penni,
Perin
del
Vaga,
Rosso
Fiorentino.
Cellini
je
kolovođa
njiho-
vih
mladenačkih
ispada.
Sudbinski
su
obrati
u
Cellinijevu
životu
česti
i
siloviti,
pa
tako
i
ovo
bezbrižno
razdoblje
iz—
nenada
prekidaju
tragič-
ni
događaji.
Armija
Karla
V,
trideset
tisuća
vojni-
opustošit
će
Rim.
ka,
Benvenuto
se
s
papom
i
još
nekolicinom
ljudi
sklanja
u
tvrđavu
Sant
'Angelo.
Obrana
tvrđave
jedna
je
od
najburnijih
epizoda
u
njegovu
živo-
tu.
Nekoliko
godina
po-
slije
Cellini
u
Rimu
i
dalje
s
velikim
uspje-
hom
kreira
nakit
i
prve
skulpture.
Duboko
ga
pogađa
ubojstvo
brata,
zbog
čega
i
sam
ponov-
no
dvostruki
ubojica.
Novi
papa,
Pa—
vao
lll,
vrlo
mu
je
ne—
sklon.
Godine
koje
slije-
de
ponovno
mu
donose
zatočenja,
i
pokušaje
bi—
smrti
jega.
Na
pragu
u
zatočeništvu
za
njega
se
zauzima
kralj
Fran—
cuske
i
kotač
se
Benve—
nutove
sreće
ponovno
okreće.
Na
dvoru
Fran—
coisa
l.
primljen
je
s
veli—
kim
počastima
uz,
po-
novno,
materijalno
bla-
gostanje.
postaje
Ali
njegovi
neprijatelji
ni
ovdje
ne
miruju...
Cellini
je
sada
već
umoran
od
izrade
nakita
i
strastveno
se
želi
po—
svetiti
većim
skulptura-
ma.
Kreira
remek—djelo
——
Nimfu
Fontainbleaua.
želi
soljenku
No,
i
Cellini
je
nevoljko
izra-
Franje
đuje.
i
ostat
će,
ironijom
sud—
bine,
njegovo
najpozna-
tije
djelo.
Nakon
još
niza
burnih
dogadaja,
umo-
Soljenka
kralj
Naličje
pobjede
iz
crnog
albuma
Benvenuto
Cellini
slavnifirentinski
zlatar
i
ki—
I.
par
se
Cellini
ran,
vraća
u
rodnu
Firencu
kojom
sada
vlada
Cosimo
Me—
dici.
Benvenuto
spozna—
je
da
Firenca,
u
koju
su
uspostavljeni
red
i
za-
kon,
nije
ona
ista
koju
je
prije
mnogo
godina
na-
pustio.
U
posljednjem
dijelu
filma
pratimo
Cellinijeve
napore
da
realizira
svoju
opsesiju
dugogodišnju
Perzeja
skulpturu
i
Meduze.
Prvi
put
uopće
Cellini
će
pokušati
odliti
skulpturu
brončanu
u
jednom
komadu
Scenarij
za
seriju
napisao
je
Vittorio
Bonicelli.
Režiser
je
Giacomo
Battiato.
Uloge
tumače:
Wa—
dek
Stanczak,
Sophie
Ward,
Pamela
Villoresi,
Maurizio
Donadoni,
Lo-
renza
Guerrieri,
Ennio
Fantastichini,
Amanda
Sandrelli
i
drugi.
Allahabad
Skice
iz
Indije
'.
Film
govori
o
svetom
gradu
Allahabadu
na
ri-
jeci
Gangesu.
Rijeka
je
ovdje
mirna:
dolazi
izda-
leka
i
pred
njom
je
još
dalek
put
od
ušća.
Zbog
toga
Allahabad
simboli—
ne
samo
zira
svete
rijeke,
već
i
ljud-
skoga
života.
Film
prika—
zuje
hodočašće
za
hin-
duskoga
blagdana
Nava-
ratri
i
govori
o
rijeci
i
lju-
dima
koji
k
njoj
kreću
iz—
daleka.
trajanje
Pakistan-Sind
znači
život
Svetište
svetiji
legendi
Allahabada
predstavlja
Sangam,
uš-
će
svete
rijeke
Yamune
u
još
Ganges.
Prema
ovdje
u
Ganges
utječe
još
jed-
na
rijeka,
Sarasvati.
Ona
je
nevidljiva,
ali
Hindusi
u
njezino
postojanje
ne
sumnjaju.
Teza
je
filma
da
se
upravo
ti
mnogob-
rojni
hodočanici,
koji
ne—
prestano
nadiru
k
ušću,
ta
treća
rijeka
Sangama
koja
ostaje
nevidljiva
sa-
mo
zato
što
je
tolikooči-
to
da
o
njoj
nitko
na
taj
način
ne
misli.
Gimnastika
Nova
serija
9.30
Nakon
češkoslovač—
ke
dječje
serije
Slučajevi
kapetana
Kug/ofa,
gledat
ćemo
20
epizoda
fran-
cuske
serije
Gimnastika.
Serija
govori
o
zgo-
dama
djevojčice
Lucille
tjelovjež-
koja
se
bavi
bom,
o
njezinu
odnosu
prema
prijateljici
i
obite-
lji.
odiše
djeci—
Namijenjena
i
drugoj
-sportašima,
ali
sportskim
djeci,
duhom,
govori
o
vrijed-
su
nostima
hrabrost,
uspjeh
i
prija—
teljstvo.
kao
što
Proizvodnja:
Transe-
uropprod/FRS/Franete—
lećom,
1989.
Autori
serije:
Claude
Gutman
i
Oliver
Comen
Režija:
Daniel
Moos-
mann
na
1945,
Bleiburg,
mjesto
jugoslaven—
nadomak
granici,
sko—austrijskoj
svijesti
mnogih
ljudi
u
mnogo
je
više
od
geog-
rafskoga
pojma.
Sedam
dana
nakon
službenoga
završetka
rata,
15.
svib—
blajbur—
nja
škom
polju
Englezi
su
Jugoslavenskoj
izručili
armiji
više
tisuća
kvislin—
ških
vojnika.
Uz
vojnike
na
polju
se
našla
i
vrlo
mnogo
civila
koji
su
ta-
kođer
vraćeni
u
Jugosla-
viju.
Ono
što
se
nakon
prelaska
granice
dogo-
dilo
stim
ljudima,
nije
bi—
la
tema
poslijeratne
his-
toriografije.
Danas
zna-
mo
da
je
tada,
nepos-
redno
nakon
završetka
rata,
na
teritoriju
Jugos-
lavije
pobijen
bez
suđe-
nja
još
znanstveno
neut-
vđen
broj
ratnih
zarob-
ljenika
i
civila.
Ekipa
Serija
Dokumentar-
no-feljtonskog
programa
godinu
je
dana
pripre-
mala
seriju
o
tim,
done—
nepostojećim,
davno,
tragičnim
zatajivanim.
i
se
zbivanjima.
sastoji
od
tri
epizode
u
kojima
se
pokušava,
što
je
moguće
objektiv-
nije,
opisati
što
se
za-
pravo
dogodilo.
Pokuša—
vajući
naći
odgovor
na
pitanje
tko
su
bili
ti
ljudi
izručeni
kod
blajburškog
polja,
u
prvoj
epizodi
se-
rije
obrađeno
je
stvara-
nje
NDH,
rat
na
njezinu
.
poviačnje
teritoriju
hrvatske
vojske
prema
engleskoj
zoni
u
Koruš—
koj.
i
U
riječi
emisiji
sudjeluju
neposredni
sudionici
tih
zbivanja,
pripadnici
us—
i
domobranskih
taških
formacija
i
civili
koji
nam
svojim
sjećanjima
poku—
šavaju
objasniti
što
za
Blei-
njih
znače
burg,
križni
putovi,
mar—
ševi
smrti.
Uz
arhivske
filmove
i
izjave
povjesni—
čara
o
tom
razdoblju
go—
vore
i
engleski
oficiri
koji
su
u
svibnju
1945.
godi-
ne
bili
u
Koruškoj.
Neki
od
njih
potpisali
su
nare—
đenja
ključna
za
tragič-
nu
sudbinu
ljudi
na
dru-
goj
strani
granice,
a
dru-
gi
su
ih
izvršavali.