teme
dana
ČETVRTAK,
14.
veljače
1991.
DALMACIJA
SLOBODNA
2
'
4A
NA
ISTOKU
ZAPADNE
HERCEGOVINE
IJE
ŠPEQELJA“
TASVCICI
A
CAPLJINA
.
'W'ffwyá'
"
,;
43“!
/
..u.
.
Máza/ija,?
/'..
,,
“tra./ww
%á/
4
$???“
_,
'
,,
'
..a
;
ff
»u
!.
upućuje
na_
novu
tragediju.
Što
sve?
To.
NESTO.
Dušan
Strahinič
Puhalo
kaže
da
je
sasvim
normal-
no
što
su
noćas
bili
na
nogama,
]eI':
Kako
ne
vjerovati
glasina-
ma
i
dezinformacijama?!
Ljudi
jednostavno
ne
vjeruju
da
se
ne-
što
neće
desiti!
A
svi
državnici,
to
napiši,
su
razbojnici,
gangsteri
i
probisvijeti!
Mi
nismo
stvorili
ovu
psihozu
niti
nam
ona
treba.
Ona
treba
njima,
jer
liderima
ne
bi
bilo
dobro
da
i
Srbi
i
Hrvati
i
Muslimani
imaju
zajedničke
po—
glede!
Ja
ne
vjerujem
ni
popu
da
se
za
mene
moli
Bogu,
a
ni
vlada—
“1
da
se
za
mene
bori!
\.\\
75?
\
/
Samo
u
učionici
nisu
kosti
vladara.
Nego
kosti
oko
dvije
tisu-
će
ljudi
1
oko
350
djece
prije
50
godina
i
Cetko
Dragičević
je
bio
dijete.
I
preživio
ustaško
strijelja-
nje,
izvukavši
se
ispod
mrtve
maj-
ke.
Na
prijedlog
jednog
prerijskog
fratra
usvojio
ga
Nikola
Marko—
vić,
inače
a
kad
se
to
opet
mora
pripomenuti
Hrvat.
Priča
duga,
detaljna.
potresna.
Čuj,
mi
ne
želimo
da
se
ovo
koristi
u
političke
svrhe
kaže
mi
dr.
Arsen
Bulut.
——
Mi
samo
imamo
želju
sahraniti
svoje
naj-
milije
kad
nam
to
već
ranije
nije
bilo
omogućeno.
Ponavlja:
——
Ne
želimo
da
ovo
bude
u
ci-
lju
bilo
čije
politike!
Opet
prolazimo
ispred
škole
u
kojoj
se
predaje
samo
jedan
predmet.
I
to
onaj
iz
kojega
se
na
ovim
prostorima
uvijek
iznova
pa—
da.
Pa
onda
kroz
Hercegovinu.
Kroz
njene
strahove.
Kroz
njene
Srbe
i
Hrvate.
I
njihove
odnose
ko—
je
najtočnije
opišeš
kad
kažeš
da
su
takvi
kakvi
već
jesu.
Kada
bi
se
namjernik
ravnao
po
putokazima
zalutao
bi
ne—
gdje
u
zemlji
Hercegovini
i
nikada
ono
što
traži
pronašao
ne
bi.
Svi
putokazi
su
išvrljani
grafitima.
Ili
prekriveni
plakatima.
I
svi
putovi
vode
_u
HDZ,
SDA,
SDS,
SKBiH,
SRS.
Sto
će
reći
tamo
gdje
ti
se
ne
ide.
Na
jednom
putokazu
stoji
da
do
Male
Srbije
ima
svega
2
ki-
lometra.
Bolje
nego
do
Velike.
Predrag
LUCIĆ
Snimke;
Matko
BILJAK
Iz
hercegovačkih
jama
stanju.
Dr.
Ijačič
decidirano
izjav-
lju'e
da
sporovi
oko
podjele
vlasti
u
apljini
ne
utječu
na
nemir
me-
đu
ovdašnjim
žiteljima.
Generator
čapljinskih
strahovanja
po
njemu
je
smješten
a
što
mislite
gdje
——
u
Hrvatskoj.
A
nije
obradovan
ni
činjenicom
da
je
»zapadno
od
Čapljine
najhrvatskiji
dio
Hrvat—
ske
i
po
ponašanju,
i
po
stremlje—
njima,
i
po
spremnosti
da
se
istra-
je
u
državotvornim
ciljevima-.
SDS
ne
prihvata
suverenost'
BiH
izvan
okvira
Jugoslavije
i
ne—
-
ma
prevelike
žrtve
za
SDS
da
to
spriječi!
odlučan
je
dr.
Ijačič.
Osnovna
škola
»Jama«
A
ne
znače
li
nedavne
barika-
de
da
je
čapljinska
SDS
počela
(drumskih)
žrtvovati
putnika
po
uzoru
na
stranačke
kolege
iz
Knina?
sigurnost
Ne
dozvoljavam
da
se
cijeli:
,
slučaj
veže
za
SDS.
Radilo
se
0
sa-
,
moorganizovanju.
Smatram
da
je
stavljanje
barikada
protiv
politike
SDS—a
i
protiv
srpskog
naroda!
Naš
čapljinski
dopisnik
Milan
Vego
priupitao
je
potom
protiv
ko—
ga
su
onda
zapravo
postavljane
klepačke
barikade.
Odgovoreno
mu
je:
l
Protiv
svih
koji
siju
strah!
A
straha
ovdje
znate
već
——
ima
više
nego
duhana
i
ako
se
ne
može
postići
konsenzus
oko
njegova
sijača
barem
berači
ni-
su
sporni.
Narod.
Puk.
Raja.
Govoreći
o
strahu
sadašnjem,'
govore
i
o
strahu
od
prije
pola
sto-
ljeća.
Nije
neophodno
pitati
zašto.
Pogotovo
ne
u
Prebilovcima
gdje
su
najnovije
kuće
podignute
još
prije
posljednjeg
rata.
I
gdje
je.
školska
zgrada
pretvorena
u
pri-'
vremenu
Dok
se
ne
izgradi
kripta
za
sve!
kosti
iz
onih
hercegovačkih
jama
u
koje
su
bacani
Srbi.
Iz
Gornje
Bivoljeg
Kukauše,
brda...
Surmanca,
nadzemnu
grobnicu.
Umjesto
klupa
sanduci
puni
kostiju.
Umjesto
žamora
grob-
na
tišina.
Umjesto
podvornika
ljudi
iz
Odbora
za
vađenje
kos—
tiju.
I
najstariji
stanovnik
Prebilo—
vaca
Danilo
Bulut
zvani
Baron
(rođen
1903).
Plače.
I
kaže
da
sve
Učionica
u
Prebilovcima
puna
sanduka,
kostiju
i
cvijeća
_
_
_
_
_
_
_
Stranka
zésmzule
l
POFPl'edslednl-
ka
vlade
1
resor
u
1110).
Njegovom
traženju
se
ne
udovoljava
i
4.
ve—
ljače
na
međustranački
dogovor
bez
obrazloženja
ne
dolazi
nitko
iz
SDS-a
Na
svim
sam
pregovorima
nastojao
biti
korektan
i
objekti-
van.
Zalagao
sam
se
da
svatko
do-
bije
onoliko
koliko
je
zaslužio
na
izborima.
Po
tom
načelu
smo
for-
mirali
i
Izvršni
odbor
koji
nije
po—
punjen
od
strane
SDS-a,
premda
su
popunu
najavili.
Oni
odbijaju
zastupnika
dati
imena
svojih
u
vladi
kaže
inž.
Marković.
A
što
ako
SDS
ustraje
u
svojim
žrtvama
prošlog
i
budućeg
rata?
,
__
h
zahtleVlma?
_
_
Skupstina
opcme
ce
donijeti
odluku
o
roku
do
kada
moraju
po-
.
puniti
mjesta!
HDZ
ne
može
dava-
ti
pretjerane
ustupke,
jer
nitko
ne-'
ma
pravo
raditi
takvo
što
ponaj-
prije
zbog
svojih
birača.
Pa
kako
ćemo
popraviti
staru
kuću
ako
će—
mo
novu
graditi
naopako?!
reći
će
predsjednik
SO
Čapljina
i
nad—
odati
kako
mu
je
i
iz
Sarajeva
sav-
jetovano
da
ne
pristaje
na
pretje—
rane
zahtjeve,
pošto
je
SDS
ponu-
đeno
čak
i
više
no
što
joj
pripada
po
broju
glasačkih
listića.
Konkretno
i
vulgarno
matema—
tički
SDS
bi
u
čapljinskoj
vladi
trebala
sudjelovati
putem
0,77
za-
stupnika,
a
pripala
su
joj
2
cijela.
Prema
dr.
Ijačiću,
raspodjela
vlasti
u
Čapljini
nije
ni
pravedna
ni
u
skladu
s
republičkim
stavovi—
ma.
On
tvrdi
da
njegov
ogranak
prema
BiH-kvantifikaciji
spada
u
grupu
koju
tvore
dobitnici
izme—
đu
11
i
20
posto
glasova
i
da
mu
stoga
pripada
nešto
više
od
jed—
nog
potpredsjedničkog
i
jednog,
kako
on
to
voli
nazvati,
pisarskog
mjesta.
——
Mjesto
sekretara
IO
po
zna—
čenju
nije
rang
resora.
Rekao
sam
im,
ako
oni
smatraju
da
jest
ne—
ka
ga
uzmu
oni!
I
od
rukovodstva
SDS—a
u
Sarajevu
dobio
sam
po—
tvrdu
da
sam
u
pravu!
——
kaže
ovaj
čapljinski
odvjetnik
i
odne-
davna
političar.
Izborne
će
pobjednike
optužiti
za
gramzivost,
a
odnose
s
njima
okvalificirati
kao
zaleđene.
Iako
se
ne
može
steći
dojam
da
ti
odno—
si
postoje
ma
u
kojem
agregatnom