Jednodušna
je
ocjena
svih
stručnjaka
da
u
našoj
D-skupini
vlada
najmanja
neiz-
vjesnost
i
daTe
borbu
za
prvo
mjesto
vo-
diti
SR
Njemačka
i
Jugoslavija
-
Enzo
Be—
aizot,
biiši
selektor
Talijana,
kritizira
sis-
tem
natjecanja
RIM,
10.
XII
(od
našeg
spe—
cijalnog
dopisnika)
Enzo
Bearzot,
prijatelj
svih
»Dalma-
ta«,
trener
reprezentacije
Itali-
je
koja
je
trijumfirala
u
Špa-
njolskoj,
savjetnik
»azura«
po-
slije
ždrijeba,
okomio
se
na
sistem
natjecanja.
Po
njegovu
mišljenju,
»previše
je
utakmica
u
uvodnom
dijelu«,
a
osim
to-
ga
»u
završnici
može
odlučiva-
ti
faktor
sreće,
i
to
u
slučaju
neriješenog
rezultatau.
Bearzot
je
objasnio:
U
Spanjolskoj
se
najpri-
je
igralo
po
grupama,
po
dvije
najbolje
iz
šest
skupina
uzele
su
u
drugu
rundu,
formirane
su
četiri
grupe
sa
po
tri
reprezen-
tacije,
pobjednici
su
ušli
u
po-
lufinale.
Doista,
najbolji
su
išli
dalje...
A
po
sistemu
koji
je
pri-
mijenjen
najprije
u
Meksiku,
pa
sad
u
Italiji,
može
se
dogoditi
da
reprezentacija
koja
kao
tre-
ća
u
grupi
čak
sa
dva
poraza
dobije
šansu
da
zaigra
u
osmi-
ni
finala,
pa
potom
nokaut-sis-
temom
da
dođe
i
do
titule
prvaka.
A
s
druge
strane,
jed-
na
momčad,
na
primjer
Italija,
može
pobijediti
na
sve
tri
utak-
mice
u
skupini
i
u
osmini
finala
igrati
neriješeno
protiv
recimo,
Urugvaja,
pa
ispasti
na
jedana-
A
esterce.
Stari
dragi
Bearzot
tako
je
na
vrlo
slikovit
način
pokazao
Ujedinjeni
kako
ovaj
sistem
natjecanja
ni-
je
idealan,
premda
osigurava
dramatičnu
borbu,
totlnu
neiz-
vjesnost...
Ali
u
svakom
sluča-
ju
je
istina
da
se
igra
zamorni
prvi
dio
od
36
utakmica
da
bi
se
eliminiralo
osam
reprezen-
tacija
od
kojih
se
šest
već
unaprijed
zna:
USA,
Kostarika,
Koreja,
Arapski
Emirati,
Kamerun
i
Egipat,
pa
se
dvojica
još
traže...
ždrebanja
jedno-
dušna
je
ocjena
svih
stručnja-
ka
da
u
našoj
grupi
vlada
naj-
manja
neizvjesnost
i
da
će
borbu
za
prvo
mjesto
voditi
SR
Njemačka
i
Jugoslavija
0
će-
mu
će
-vjerojatno
odlučiti
od-
mah
na
početku,
10.
lipnja
u
katedrali
nogometa,
na
sta—
dionu
San
Siro.
U
ostalim
gru-
pama
vlada
znatno
veća
neiz-
vjesnost:
Poslije
A-skupina:
italija
je
superta-
vorit,
bit
će
zaštićena
maksi—
malno,
pogotovu
u
prvoj
fazi,
drugo
mjesto
pripast
će
Austriji
ili
Cehoslovačkoj.
B-skupina:
Argentina
igra
na
»domaćem
terenu«
u
Napu-
lju,
ni
Marodona
nije
više
što
je
nekad
bio,
a
tu
je
ravnopravi
protivnik
komanda<<
i
dvije
opasnosti
po
imenu
Ru-
munjska
i
Kamerun
(faktički
od
takovzanih
»Pepeljuga«
repre—
zentacija
Kameruna
ima
najviši
»zborna
Piše:
Josip,
JOViC
vezdin«
najnoviji
pokušaj
da
))
z
prodre
dublje
u
Evropu,
us-
prkos
značajnim
igračkim
po-
jačanjima,
ponovno
je
doživio
fijasko
i
time
je
možda
na
najuvjerljiviji
naćin
potvrđena
ispravnost
Osimove
reprezentativne
orijentacije
na
nogo-
metaše
koji
kruh
zarađuju
izvan
grani-
ca
svoje
domovine.
Naime,
eto
i
jedna
u
domaćim
okvirima
»superekipa«,
u
kojoj
su
koncentrirane
gotovo
najja-
če
unutrašnje
snage,
pala
je
i
propala
već
na
prvom
ozbiljniiem
ispitu
u
od-
mjeravanju
znanja
i
snage
sa
zapadno-
njemačkim
»Ko'lnoma.
Zaljubljenici
naših
zvijezda
i
nepop-
ravljivi
optimisti
opet
će
i
u
ovom
slu-
čaju
vidjeti
niz
nesretnih
okolnosti:
eh
da
je
Prosinečki
postigao
onaj
gol,
eh
da
je
sudac
svirao
jedanaesterac,
eh
da
je
vratar
uhvatio
onu
loptu
koja
mu
je
prošla
kroz
ruke,
eh
da
nije
bilo
one
zadnje
minute,
eh
da
je
pokrajni
signa-
lizirao
zaleđe
i
tako
redom.
No,
te
su,
valja
ipak
priznati,
»nesrećecc
rezultat
naše
funkcionalne,
radne,
voljne
i
psi-
hološke
inferiornosti
koju
redovito
po-
kazu/emo
u
svim
susretima
s
najbolji-
ma
izato
su
sve
te
nesreće
nužne
iza-
konite,
a
ne
slučajno.
Na
isti
je
način
»Dinamo«
proigrao
svoj
susret
s
»Au-
xerro
wr,
»Vojvodinaa
s
»Honvedomcc,
dok
je,
za
divno
čudo,
»Partizan«
tek
iz-
nimka
koja
potvrđuje
pravila,
i
to
po
svoipriiici
ne
,
.
_
__
_,
Mázdieise,
»
i
tre-
neritvrdg/avo
drže
staiipimr,
_rasuda
da
čitaj
lit/_i
zna.
mraiadđl?
Obale
po
svojo]
strukturi
afro
o
podijeljena
napatorlotijaklhw
_];
_“
,,
kojf'lg'rqu
otkada
!
petoricunvčlemiijstorart
koji
su
zaduženi
za
driblanje
i
zabijanje
go-
lova.
s
takvom
se
koncepcijom
može
biti
efektan,
šarmantan,
velik
i
nenad-
mašan
samo
s
osrednjim
jugoslaven-
skim
ekipama
poput
»Rada«
ili
»Spar-
takarf.
U
tim
okolnostima,
u
sudaru
s
ekipama
slabije
tjelesne
i
tehničke
pripremljenosti
momčadi
poput
»C.
zvezdešr
Iako
pokazuju
tehničku
superi-
ornost,
ali
»tvornici
golovacc
jednostav-
no
nestane
goriva
ili
su
njezini
proizvo-
di
nekonkurentni
tamo
gdje
je
konku-
rencija
oštrija.
Taj
silni
Dejo
Savićević
koji
ovdje
prelazi
prepreku
za
prepre-
kom,
tamo
se
nije
ni
vidio,
a
čarobni
Dragan
Stojković
je
podsjećao
na
ne-
doraslog
dječarca
kofi
je
sa
školarskog
dvorišta
zalutao
na
veliko
igralište
pred
sto
tisuća
ljudi.
Bilo
mi
je
najviše
žao
Šekija
gledati
kako
pripaljuje
cigaretu
za
cigaretom.
Kao
da
se
ova
igračka
legenda
grčevi-
to
borila
za
svoje
trenersko
ime
i
ug-
lednu
poziciju,
koja
je
i
prije
gvoga
po-
raza
bila
jako
ugrožena.
Zalio
sam
i
Drizića
koji
je
šakama
htio
ispraviti
ono
što
nije
mogao
glavom
i
nogama.
Sjetio
sam
se
na
kraju
i
Miloja
Pantića
koji
je
onako
u
našem
stilu
u
toku
čita-
ve
utakmice
nastojao
omalovažiti
pro-
tivničke
igrače,
kao
i
Piksija
koji
već
mjesecima
izjavljuje
kako
je
on
bolji
od
Maradone,
a
Savićević
od
Gullita.
Da,
da,
sve
je
to
dio
namještene
prepoten-
cije
bez
temelja
i
bez
pokrića,
koja
se
brzo
razbije
o
tlo.
SIavnI
asistenti
—-
generalnom
sekietaru
FIFA
Švicach
Josephu
Blattera
u
Izvlačen/u
skup/na
mundi/ala
pomaga-
lisu,
između
ostalih,
brazilski
»kral]
nogometafr
Pele
i
filmska
diva
Sophia
Loren
Iskreno,
bio
sam
zapravo
očajan
zbog
»Zvezdinaa
neuspjeha,
baš
kao
da
je
ispao
»Hajduk«
ili
»Dinamocc.
Na-
glo
i
neočekivano
probudio
se
u
meni
u
ranoj
mladosti
usađeni
duh
jugosla-
venstva
i
slavenske
solidarnosti.
Ali
sam,
na
žalost,
morao
konstatirati
da
je
ova
mlada
generacija
rođena
šezdese-
tih
i
sedamdesetih
nekih
drugih
emoci-
ja.
Lani
su
navijali
za
»Mi/anic,
ove
godi-
ne
za
»Kđlnrr.
Svoju
braću
oni
danas
vi-
še
mrze
nego
što
vole.
Zašto?
Dio
i
te
kako
važnih
razloga
otkrili
su
nam
sami
predstavnici
TV-emisiji
o
nacionalističkim
ispadima
u
Poljudu.
Njihov
je
nastup
bio
mnogo
zreliji
od
nastupa
političara
u
istoj
emisiji.
Njiho-
va
su
objašnjenja
bila
logična
i
uvjerlji-
va,
dok
političari
nisu
dali
nikakva
ob-
jašnjenja.
Oni
su
još
jednom
tek
osuđi-
vali
i
zgražali
se.
»torcidecc
u
&
NAŠ
REPORTER
NA
VEČERl
S
MARIOM
ZAGALOM,
SELEKTOROM
UJEDINJENIH
ARAPSKlH
EMIRATA
postići
BAREM
GOI
Slavni
Brazilac
če
sad
na
svoj
peti
mundijal,
Emi-
rate
je
u
Italiju
doveo
selekcionirajuči
reprezen-
tativce
»u
laboratoriju
od
samo
600
igrrđča
-
Pun
hvale
na
«ian
Jugoslavena
Gledaj
slučaja,
poslije
silnih
trka
za
informacijama
i
sugovornicirna
po-
slije
povratka
iz
Palt
eura
otkrio
sam
da
se
ni
u
prekrasnom
rimskom
hotelu
»JolIy-Midasacc
ne
može
dobiti
večera
poslije
22
sata
(pa
kako
bi
onda
to
moglo
u
motelu
»Agip«
u
kojemu
sam
odsjeo).
Beogradski
novinari
su
»ćapi-
Miljanićai
Osimai
odveli
ih
na
neko
svoje
mjesto,
pa
sam
otišao
zajedno
s
Naletilićemi
njegovim
kompanjonima
u
obližnji
restoran
»Ai
2
papia
gdje
sam
na
večeri
zatekao
čak
trojicu
se-_
lektora
Marija
Laba
Zagala
(koji
je
za
nas
najzanimljiviji),
Jozefa
Venglosa
(tu
je
bio
nezaobilazni
sekretar
čehos-
lovačkog
saveza
Rudo/i
Bata
koji
je
tražio
da
specijalno
pozdravim
Ferantz
(:o/naga
i
Antu
Žaiu,
obećao
je
da
će
zbog
svoje
ljubavi
prema
Rogoznici
dovesti
na
pripreme
ČSSR
u
Sibenik
i
Split)
i
Josefa
Hockersbergera.
Sjedokosi
58-godišnji
slavni
brazil-
ski
igrač
i
selektor
rekao
je:
Nekako
oduvijek
volim
Jugosla-
viju.
Nije
to
kompliment,
oni
se
daju
že-
nama,
već
jedna
moja
spoznaja
da
vaši
igrači
imaju
naš
sluh,
stil,
sposob-
nost"
Zagalo
je
peti
put
na
mundijalu
kao
igrač
osvojio
je
1958.
i
1962.
ti-
tule
svjetskog
prvaka,
to
mu
je
uspjelo
kao
treneru
s
Brazilom
u
Meksiku
1970,
dok
1974.
nije
bio
te
sreće.
Zagalo
za-
rađuje
mjesečno
120.000
dolara
čista,
uz
sve
što
mu
je
plaćeno,
ali
bi
sultan
Al
Suwaldi
platio
i
više
da
Emirati
na
mundijalu
osvoje
smao
jedan
bod.
Za
uspjeh
u
kvalifikacijama
u
Singapuru
svaki
igrač
dobio
je
od
vladara
nagra-
du
od
po
150
des«,
što
je
a
od
simbola
n-
Pozna-
nogomet,
zna-
ravam
se
da
fl
uraditi.
Pa
je
stvorio
u
prair
oko
600
igrača
dragim
Arapi
njaju
i
da
sh
pravog
natjec
dutim,
moram
isam
iznena
bicija
i
zene,"
uče.
Jedna
od
zabrana
igra
je
četiri
godi
rači
počeli
sv
Zagaio
U
čije
će
ruke?
——
Preds/ednik
FIFA
Joaa
Havelange
predao
le
zlatni
trofej
»mundijalarc
Tali/anu
Antoniju
Matarreseu.
Dakako,
na
čuvanje
dok
ne
do-
spije
u
ruke
svjetskih
prvaka
iz
Rima
1990.
Gradovi
u
kojima
će
:
nog
prvenstva
nivo
i
sigurno
će
pružiti
najbolji
otpor).
ali
Švedska
i
C-skupina:
Brazil
je
veliki
favorit,
miljenik
sv'etske
javnos—
ti,
kotska
imaju
što
kazati,
može
se
dogoditi
da
odluči
i
gol-razlika,
to
jest
koja
će
reprezentacija
napuniti
s
vi-
še
golova
Kostariku.
E—skupina:
gotova
perfek-
tna
ravnopravnost
između
Bel-
gije,
Španjolske
i
Urugvaja,
uz
jednu
zagonetnu
Koreju.
završnice
F-skupina:
tri
reprezentaci—
je
iz
posljednjeg
prvenstva
Evrope
u
SR
Njemač—
koj
gdje
je
Nizozemska
bila
broj
1,
irska
broj
5,
Engleska
broj
8.
Egipat
je
tu
kao
»squadra-cus-
cinetto<<,
to
jest
reprezentacija
koju
će
puniti
golovima.
u
slučaju
Sad
će
početi
prognozerske
igre,
ali
je
poznato
da
će
naši
»plavi«
ispunjenja
pretpostavki,
to
jest
osvoje
li
prvo
ili
drugo
mjesto
u
skupini,
imati
za
protivnika
probavljivije
timove,
a
budemo
li
treći,
Ju-
goslaviju
čeka
pobjednik
A
ili
B-skupine,
to
jest
italija
i
Ar-
gentina
ili
SSSR.
i
dok
su
naši
ljubitelji
nogo-
meta
vjerojatno
vrlo
zadovoljni,
dotle
su
u
Bologni
razočarani,
pa
se
mnogi
pitaju
zašto
smo
se
upuštati
u
silne
investicije.
Jer,
na
stadionu
»Dai
Arau,
na-
zvanom
po
najuspješnijem
predsjedniku
prvoligaša
»Bo-
iogne«,
odigrat
će
se
tri
kvalifi—
kacijske
Kolumbija
UAE,
Jugoslavija
——
Jugoslavija
UAE,
te
jedan
četvrtfinalni
dvoboj
igrati
prvoplasirani
iz
grupe
F
(En-
gleska
iii
Nizozemska)
protiv
drugoplasirane
nacije
skupine
E
(Belgija,
Španjolska
ili
Urug-
vaj).
zatim
i
Kolumbija
utakmice:
kojemu
će
u
Inače,
Jugoslaviju
i
naš
no—
gomet
u
svim
ovim
danima,
us—
prkos
prisustvu
petočlane
dele—
gacije,
nitko
nije
zarezivao
ni
za
»suvu
šljivu«.
»Plavi«
trenutno
uopće
nisu
toliko
važni,
premda
u
razgovorima
svi
ističu
da
će
»Jugosi
biti
iznenađenja,
da
smo
najčudijivija
reprezentacija
na
svijetu,
te
da
imamo
»igrače
velikog
talenta,
ali
slabog
proti-
tau.
'
Tome
Filipovski
kao
pred—
sjednik,
Ante
Pavlović,
sekre—
tar,
Marko
Ilešić
kao
predsjed—
nik
međunarodne
komisije
(taj
čovjek
pravnik
sa
gotovo
per-
fektnim
znanjem
pet
svjetskih
jezika
prava
je
vrijednost),
za-
tim
Miljan
Miljanić
kao
savezni
kapetan
i
Ivica
Osim
kao
selek-
tor
vodili
su
dosta
razgovora,
dogovarali
se
s
vodstvima
dru-
gih
reprezentacija.
Pomagali
su
i
turističkim
agentima
»Unionto—
ursa«
Medjeski),
»Kompasa«
(cijela
delegacija)
i
»lnexa«
(Maja
Savić)
da
na
Jadran
dovedu
neku
reprezen-
taciju
u
fazi
priprema
(nacional-
na
reprezentacija
Ujedinjenih
Arapskih
Emirata
već
je
zaklju-
čila
svoj
boravak
u
Gornjem
Mi-
ianovcu,
ali
Predviđene
su
četiri
utakmice
»piavih«,
vjerojatno
protiv
USA,
Nizozemske,
vedske,
dok
se
četvrti
protivnik
traži
(Predrag
je
sad
otkazala).
*
Jugoslavenska
delegacija
je
Miljen
Mil/anic
zajedno
sa
'
džerom,
direktorom
agenciju
lognu
da
izvidi
gdje
će
biti
to
Prva
je
etapa
Debole
-
to
gdje
se
u
pravilu
priprema
jer
bismo
pridobili
simpatije
Miljanlć
se
inače
priprerr
zanimljive
podatke
od
činjerl
mašni
Bernard
Vukas,
preko
lac
zbog
rata
prekinutog
prva
tog
prvoligaša,
te
konačno
n
Nikolića
u
košarci
u
Bologni.
goslavenski
nastup,
prezenta
čuna
seda
će
proraditi
l
bra'