m
.
SRIJEDA.22.studenoga1989.
DALMACIJA
SLOBODNA
BERLINSKI
ZID
U
CHICAGU
,
,,
.
.
..,
.:
-
;»-
"
.-
'
,,
/*/'
čijim/“zo
MMM
905/20
57"
90529
zeje.
\
aw“
a..—$
.!(,u'
«:P.,.45
TAJNI
TRANSPORT
HAMBURG,
21.
XI
Deset
tona
Berlinskog
zida
»u
komadima<<
otišlo
je
prošlog
vikenda
iz
Hamburga
za
Chicago
preko
New
Yorka,
saopćila
je
zrakoplovna
kompanija
»American
Airlines«.
Kamenje,
opeke
i
komadi
betona,
namijenjeni
kolekcionarima
i
ljubitelji-
ma
suvenira
u
Sjedinjenim
Američy
kim
Državama,
ispunili
su
19
sandu-
ka.
Ruševine
su
prevezena
iz
Berlina
u
Hamburg
kamionom,
u
najvećoj
tajnosti.
Zrakoplovna
kompanija
nije
saopćila
ime
naručioca
niti
na
koji
su
način
komadi
Berlinskog
zida
skup-
ljeni,
javljaju
agencije.
U
SOVJ
ETSKOM
SAVEZU
Planiranje
obitelji
-—
Mala,
nije
se
sramota
oprat.
Pa,
operen
se
ja
i
do
dva
puta
godišnje.
Triban
bi
bar
tri.
Tri
puta
peren
robu.
'
PANIKA
U
FRANCUSKOM
GRADU
ABBEVILLEU
SAN
FRANCISCO:
MJESEC
DANA
NAKON
POTRESA
Superštakor
Poprovljen
ABBEVILLE,
Francuska,
21.
Xl
Gigantski
štakor
izazvao
je
pravu
paniku
u
centru
grada
Abbevillea
u
Francuskoj.
Oče-
vicima,
koji
su
se
kleli
da
je
»zvijer«
duga
gotovo
dva
metra,
gotovo
nitko
nije
povjerovao,
ali
su
skeptici
umukli
kad
su
abevilski
vatrogasci
iz
jednog
podruma
izvukli
albino-štakora
dugog
1
metar
i
teškog
7
kilograma.
Štakora
su
ubili
veterina-
ri,
a
građani
Abbevilla
strahuju
da
se
negdje
pod
zemljom
krl-
je
i
onaj
od
dva
metra.
(s)
zoljevski
most
potresu
17.
SAN
FRANCISCO,
21.
Xl
(AP)
Samo
mjesec
dana
na-
kon
što
je
stradao
u
razaraju-
ćem
listopada
u
San
Franciscu,
ponovno
je
pušten
u
promet
»Bay
Bridge«
(zaljevski
most)
koji
spaja
Oak-
land
i
San
Francisco.
Motorizirani
putnici,
a
po-
sebno
oni
koji
idu
svakodnevno-
iz
Oaklanda
u
Frisco
na
posao,
dobro
su
osjetili
koliko
most
znači
za
njihov
brzi
prijevoz.
Ostala
četiri
mosta
nisu
bila
do—
voljna,
pa
su
se
stvarale
ne-
snosne
gužve
i
zagušenja
dok
su
radovi
trajali
na
13,7
km
du-
gom
mostu.
Za
to
vrijeme
pro-
radili
su
i
feriboti
koji
nisu
bili
u
upotrebi
30
godina.
Most
je
stradao
u
potresu
jačine
7,1
stupanj
Richterove
ljestvice
kada
se
dio
dugačak
15
metara
i
težak
250
tona
sru-
šio
na
njegov
donji
dio
i
ubio
jednu
ženu
u
kolima.
Most
je
popravljen
nevjero-
jatnom
brzinom.
Prema
nekim
proračunima,
za
njegovo
bi
05-
posobljavanje
normalnim
okolnostima
trebalo
18
mjeseci.
u
-
aborlusom
MOSKVA,
21.
XI
Na
svakih
sto
'
rođenih
beba
u
Sovjetskom
Savezu
se
izvede
sto
šest
abortusa,
piše
u
najnovijem
broju
»Medicinska
ga—
zeta«.
Prema
službenim
podacima.
u
zemlji
je
prošle
godine
izvedeno
sedam
milijuna
namjernih
prekida
trudnoće.
Sovjetski
stručnjaci
smat-
raju
da
je
taj
broj
mnogo
veći
jer
ne
postoje
statistike
o
ilegalnim
abortu-
sima.
To
je,
piše
časopis,
najveći
po-
stotak
namjernih
prekida
trudnoće
za
sve
razvijene
zemlje.
Zbog
nedos—
tatka
kondoma
i
drugih
kontracepcij-
skih
preparata
abortus
je
najčešća
metoda
planiranja
obitelji.
Prema
po—
dacima
prikupljenima
u
Moskvi,
90
posto
svih
prvih
trudnoća
u
glavnom
gradu
završava
se
abortusom.
Jedna
od
posljedica
nasilnih
prekida
trud—
noće
jest
i
sterilitet.
Manekenka
Maja
Pandža
osvojila
Italiju
(Snimila:
Nađa
CAREVSKI)
SPL/ĆAN/(A
»L/CE
GOD/NH
-
HAL/JE
Maja
u
Milanu
MILANO,
21.
XI
Maja
Pandža,
22-godišnja
Splićan-
ka
sve
sigurnije
korača
putem
kojim
bi,
kako
se
ona
nada,
trebala
stići
u
sam
vrh
manekenstva.
Nakon
što
je
prigrabila
laskavu
titulu
»lica
godine«
na
Ijetošnjem
iz-
boru
u
Dubrovniku,
Maja
se
otisnula
do
susjedne
Italije.
Prva
joj
je
namjera
bila
da
s
druge
strane
Jadrana
osta-
ne
samo
mjesec-dva
dana,
stekne
uvid
u
modna
kreta-
nja,
te
se
vrati
kući
i
studijama.
Medutim,
planovi
su
jedno,
a
prilike
drugo.
Naime,
vrzmanje
Maje
po
modnim
kućama,
salonima...
nije
ostalo
nezapaženo.
Štoviše,
splitska
manekenka
je
na
nedavnom
izboru
»Iica
godi-
ne«
u
Italiji
osvojila
prvo
mjesto.
Natjecanje
je
održa-
no
u
Genovi,
a
nakon
toga
uslijedili
su
brojni
pozivi,
koji
su
je
nagnali
da
svoj
boravak
u
Italiji
produži
ipreseli
se
u
Milano,
odakle
bismo,
vjerujemo,
uskoro
trebali
čuti
nove
ugodne
vijesti.
I.
K.
KINA
PROTIV
PORNOGRAFIJE
PEKlNG,
21.
X1
Komunistička
partija
Kine
odlu—
čila
je
da
u
osnovnim
i
srednjim
školama
pokrene
na-
cionalnu
kampanju
putem
»crvenih
knjiga«
koje
će
slaviti
»domovinu,
socijalizam,
heroje
revolucije
i
voj—
ske«.
kako
bi
se
suzbio
utjecaj
»žutih
knjige«,
odnos-
no
pornografije.
Inicijativa
je
potekla
od
Saveza
komunista
omladi-
ne
i
na
osnovi
nje
već
je
raspisan
javni
natječaj
za
pi—
sanje
takvih
knjiga,
javlja
AFP
pozivajući
se
na
kines-
ku
štampu.
RJEŠENJE
lZ
PROŠLOG
BROJA
božo
sušec,
maki,
ostrogot,
dunav,
rm,
tkon,
koćara,
ian,
od,
balaton,
snoj,
naut,
kolt,
matačić,
ad,
mio,
ugarak,
alep,
nm,
titar,
edo
pezzi,
ićan,
dragončić.