_lf-kašfela-solin
TAKO
TO
RADE
DRUGI:
ZAGREB
'
SLOBODNA
PONEDJELJAK,
8.
svibnja
1989.
DALMACIJA
8
\
IZ
OK
SSOH
SOLlN
Ususret
\
Trebate
li
bebi-siter?
Danu
mladosti
Zahvaljujući
Općinskoj
konferenciji
SSO
Solina
ovogodišnji
Dan
mladosti
na
području
ove
općine
obilježit
će
se
nizom
manifestacija.
U
sportskom
dije—
lu
priredit
će
se
velikonogometni
tur-
nir,
na
kome
će
sudjelovati
svih
osam
nogometnih
klubova
s
područja
solin-
ske
općine,
u
Vranjicu
će
biti
održan
turnir
u
rukometu
za
omladinke
četiriju
ekipa
s
područja
Dalmacije,
a
za
koji
dan
startat
će
i
takmičenje
u
malom
nogometu.
Osim
toga,
pri
Streljačkoj
družini
»Dalmacijacementa«
održat
će
se
natjecanje
u
streljaštvu,a
izviđači
iz
12
gradova
iz
čitave
Jugoslavije
takmi—
čit
će
se
u
orijentaciji.
Također,
u
Pribudama
će
se
pri
sli—
karskoj
izložba
slika.
a
u
Muću
Donjemu
će
se
družiti
učeni-
ci
osnovnih
škola.
D.D.
prirediti
školi
TJEDNI
FILMSKI
BAROMETAR
Od
sutra
-
|V
|
V
I
-
»Kisnr
cowek<<
Američka
komedija
»Tri
muškarca
i
bebau,
redatelja
Leonarda
Nimoyja,
igrat
će
još
danas
u
kinu
»Central«,
a,od
sutra
će
se
prikazivati
dugoiščeki-
vani
»Kišni
čovjek«
(»Rain
Man«),
koji
je
zabilježio
četiri
nagrade
»Oscarau.
Podsjetimo,
nagrade
Američke
akade-
mije
za
film
pripale
su
tom
ostvarenju
u
kategoriji
najboljeg
filma,
za
režiju
(Barryju
Levinsonu),
za
najbolju
mušku
ulogu
(Dustinu
Hoffmanu)
i
za
original—
ni
scenarij
(Ronaldu
Bassu
i
Barryju
Morrowu).
Topla
priča
o
dvojici
braće
osvojila
je
i
dva
Zlatna
globusa,
te
dvije
nagrade
na
Festivalu
u
Zapadnom
Ber-
linu.
Američki
akcioni
film
»Sicilijanac«
Michaela
Cimina
još
sutra
će
se
naći
na
programu
kina
»Balkan«,
a
zatim
iz
»Centrala«
stižu
»Tri
muškarca
i
beba«
(»Three
Men
And
A
Baby«).
——
U
repri-
zi
te
američke
priče
o
trojici
neženja
i
neodoljivoj
šestomjesečnoj
bebi.
koja
iz
bezbrižni
i
burni
momački
život
u
luksuznom
apartmanu,
naslovne
likove
tumače
Tom
Selleck,
Steve
Guttenberg
i
Ted
Danson.
temelja
mijenja
njihov
U
kinu
»Marjan«
do
utorka
je
na
programu
»Beba
dinosaur«,
a
od
srije-
de
će
se
prikazivati
»Barbari«
(»The
Barbarians«).
Ta
američko-talijanska
akciona
komedija
režisera
Ruggera
Deodata
dinamična
je
i
duhovita
paro-
dija
filmove
o
snažnim
superherojima
kao
što
su
Konan
i
Herkul.
Glumci-blizanci
David
i
Peter
Paul
zabavljaju
svojom
nespret-
nošću,
a
njihovi
protivnici
su
zli
Kadar
(Richard
Lynch)
i
vještica
China
(Shee-
ba
Alahani).
pseudomitološke
na
»Predmet
požude«
(»Object
Of
De-
sire«)
gostovat
će
do
kraja
tjedna
u
ki-
nu
»Tesla«.
Scenarist
i
redatelj
Ji'
Bo—
urg
Jime
za
priču
o
Giovanni,
neiskus-
noj
djevojci
koja
stiže
u
elegantni
bor—
del,
u
kategoriji
erotskih
filmova
odnio
je
i
neke
nagrade
(»Zlatna
nagrada-<).
Andersona
»Sportski
život«
(1963)
naći
će
se
na
programu
filmske
klasike
u
kinoteci
»Zlatna
vrata«,
i
to
10.
i
11.
svibnja.
Lindsayja
Film
L.
V.
SPLIT
DANAS
DEŽURNA
LJEKARNA
š»SPlNUT«,
Vladimira
Nazora
22
KAZALIŠTE
HRVATSKO
NARODNO
KAZALIŠTE
W.
Gombrowicz
»IVONA,
KNEGI—
NJA
BURGUNDSKA«
u
režiji
Vite
Tau-
fera,
početak
u
20
sati
KINA
»CENTRAL«
»TRI
MUŠKARCA
!
BE-
BA«,
američki
film
u
17,
19
i
21
sat
»BALKAN«
»SICILIJANAC«,
američ—
ki
film
u
17,
19
i
21
sat
»MARJAN«
BEBA
DINOSAUR«,
američki
film
u
17
i
19
sati
i
»ZAČIN
|Z
MIAMIA
II«,
američki
film
u
21
sat
»TESLA«
američki
film
u
17,
19
i
21
sat
MATINEJA
»MAPJAN«
»TRI
MUŠ—
-
KARCA
|
BEBAu,
američki
film
u
10
sa-
»PREDMET
POŽUDE,
ti
KINO
DOMA
JNA
»OPATICE
IZ
MONCE«,
talijanski
film
u
16.30,
18.30
i
20.30
IZLOŽBE
Etnografski
muzej
izložba
slika
gru-
pe
autora
Klub—kavana
»Leonardo«
brodomaketa
grupe
»Karaka«
izložba
U
glavnom
giadu
republike,
već
dva
mjeseca
u
okviru
Agencije
biro-marketirga
funkcionira
bebi-siter
servis
od
stotinjak
mladih
ljudi
koji,
prema
potrebama
roditelja,
dolaze
na
nekoliko
sati
pričuvati
njihovu
djecu
U
okviru
Angecije
biro-marke-
ting
lvana
Vincetiča,
što
je
u
Zagre-
bu
osnovana
prošle
godine,
a
bavi
se
posredništvom
u
kupovini
i
pro-
daji
nekretnina
kao
osnovnom
dje-
latnošću,
postoji
već
dva
mjeseca
bebi-siter
servis
kao
nusdjelatnost.
Servis
okuplja
stotinjak
mladih
ljudi,
mahom
studenata,
ali
i
pedagoga,
odgajatelja,
nastavnika,
itd.
koji
uz
svoj
posao,
ili
za
džeparac,
žele
za—
raditi
povremeno
čuvajući
mališa-
ne,
ili
pak
ispomažući
na
nekoliko
sati
u
nečijem
domaćinstvu,
čuvaju-
ći
starije
osobe
i
slično.
Sat
vreme-
na
čuvanja
djece,
ako
to
ne
traje
ukupno
duže
od
sedam
sati
dnevno,
roditelja
košta
10.000
dinara,
a
ako
je
duže
od
sedam
sati,
iznos
se
po
satu
prepolovljava.
Čuvanje
u
noć-
nim
satima,
od
22
sata
do
sedam
ujutro,
košta
15.000
dinara
po
satu,
a
ista
je
tarifa
i
za
rad
nedjeljom.
Uz
neke
sitnije
probleme,
a
oni
se
od-
nose
uglavnom
na
roditelje
koji
ne
shvaćaju
da
se
zapravo
samo
radi
o
povremenom
poslu,
na
nekoliko
sati,
kada
imaju
obaviti
kakav
po-
POVODI
ŠKOLA
Ill
AZIl?
Zasad
se
nikome
ne
či-
ni
strašno
da
dječak
u
kolicima,
kojemu
je
društvo
velikodušno
ponudilo
pohađanje
istog
razreda
s
vršnja-
cima
zdravih
nogu
ne
može
sam
u
ška
lu
zbog
banalnih
ste-
penica'
I
de
sporo,
ali
ide.
Prije
nekoliko
godina,
kada
su
invalidna
dje—
ca
preselila
u
redovne
škole,
a
da
im
u
tim
školama
nisu
osi—
gurali
najminimalnije
uvjete
ni
jalne
škole
za
slabovidne
u
dru-
gim
gradovima.
No,
na
vidiku
je
pobjeda
logi-
ke
prije
desetak
dana
na
urgi—
ranje
splitskog
Udruženja
slije-
pih
i
uz
financiranje
SlZ-a
osnov-
nog
obrazovanja,
zaposlen
je
je-
}
dan
tiflopedagog,
pedagog.
za
slijepe,
koji
će
preuzeti
brigu
i
o
nabavi
potrebnih
pomagala
u
školama
i
uopće
o
stvaranju
uvjeta
za
konačno
normalno
ško-
?
lovanje
slijepe
djece.
Obilazit
će
škole
koje
pohađaju
slijepa
dje—
ca,
pomažući
im
da
u
klupi
nešto
i
nauče,
a
prije
svega
to
kako
vid
zamijeniti
drugim
osjetilima
za
normalan
život.
Malo?
Tko
zna,
možda
tako
jednom
dođe
na
red
i
rješenje
problema
u
kojima
bi
se
mogli
snalaziti,
svi
druge
invalidne
djece.
Zasad
se
su
se
sablažnjavali
informacijom
da
slijepa
djeca
sjede
u
klupi
os-
nikome
ne
čini
strašno
da
dječak
u
kolicima,
kojemu
je
društvo
ve-
luškujući
zvonce,
jer
za
njega
likodušno
ponudilo
pohađanje
barem
nije
potreban
vid.
Brajevo
istog
razreda
s
vršnjacima
zdra-
pismo
mogli
su
naučiti
jedino
iz-
van
škole
njihovi
nastavnici
najprije
bi
sami
zbog
toga
trebali
ići
na
dodatno
školovanje.
Koliko
vih
nogu
ne
može
sam
ući
u
školu
zbog
banalnih
stepenica.
Još
uvijek
se
nove
škole
grade,
uz
štednju
tih
kilo-dva
cementa,
je
god
to
samo
za
sebe
apsur—
'koji
bi
i
daku-invalidu
omogućili
dno,
nadležnima
se
sve
dosad
nije
činilo
ništa
strašno.
U
Udru—
ženju
slijepih
izgubili
su
glas
tra—
žeći
da
se
i
slijepima
osigura
normalno
školovanje,
kad
im
je
već
na
papiru
ponuđeno:
izvukli
ljudski
ulazak
u
zgradu.
Ipak,
tje-
ši
činjenica
da
su
slijepi
nakon
nekoliko
godina
uspjeli
dobiti
svog
prijeko
potrebnog
pedago-
ga
možda
će
i
drugi
invalidi
ri-
ješiti
svoje
probleme
u
jednoj
od
su
ih
iz
specijalnih
škola
jer
one
budućih
generacija?!
880
ili
izaći
U
WHO,
kazalište,
već
traže
nekoga
tko
će
stalno
brinuti
o
njihovoj
djeci,
u
agenciji
su
zado-
voljni
kako
se
čitav
posao
odvija.
Trenutno
rade
i
na
povezivanju
sa
zagrebačkim
predškolskim
ustano-
vama
kako
bi
se
došlo
do
roditelja
kojima
je
mališane
potrebnojpriču-
vati
i
nakon
izlaska
iz
jaslica
ili
vrti-
Ča-
*
,
“?!
i?
*
*
i?
Kako
saznajemo
u
Komitetu
za
društvene
djelatnosti
splitske
općin-
ske
Skupštine,
gotovo
svakodnevno
se
javljaju
nezaposleni
odgajatelji
i
nastavnici
kOji
se
Zanimaju
za
mo-
gućnost
otvaranja
privatnih
dječjih
vrtića,
ali
i
servisa
kakav
je
ovaj
za-
grebački
pa
je,
na
primjer,
jedna
na-
funkcionira.
stavnica
muzičkog
odgoja
izrazila
že—
lju
da
otvori
muzički
vrtić.
Zasad,
me-
đutim,
nema
mogućnosti
za
tako
ne-
što
jer
je
Zakon
o
društvenoj
brizi
o
djeci
predškolskog
uzrasta
u
pro-
cesu
izmjene,
a
kako
planirane
pro-
mjene
upravo
idu
u
pravcu
znatno
većih
mogućnosti
privatne
inicijative,
može
se
očekivati
da
će
i
želje
split-
skih
nastavnika
i
odgajatelja
biti
os-
tvarene.
Tako
bi
Split,
uz
privatne
»obične«
vrtiće,
mogao
dobiti
i
one
plesne
i
muzičke,
iako
u
Zagrebu
ni-
su
baš
oduševljeni
takvom
inicijati-
vom
pristiglom
iz
ove
sredine,
a
bit
će
vjerojatno
moguće
otvoriti
i
beby-
—siter
servis
kao
osnovnu
djelatnost.
Pomalo
je
čudno,
međutim,
da
sve
ovo
o
čemu
se
u
Splitu
zasad
govori
samo
kao
o
inicijativama
i
željama,
jer
Zakon
to
još
uvijek
izričito
ne
do-
zvoljava,
u
Zagrebu
u
praksi
ipak
M.
ČOVIĆ
\
J
Kako
pružiti
prvu
pomoć?
——
vježba
osnovaca
Snimio:
P.
GUDIĆ
Natjecanje
učenika
*
u
ONO
i
DSZ
Najbolje
rezultate
u
ekipnom
natjecanju
za
srednjoškolce
pokazali
su
predstavnici
centra
»Ante
Jonić«
i
Kemijskog
srednjoškolskog
centra
Oko
trista
učenika
splitskih,
solinskih
i
kaštelanskih
osnovnih
škola
i
srednjih
škola
natjecalo
se
u
toku
vikenda
na
području
Stobreča
u
primjeni
znanja
iz
op-
ćenarodne
obrane
i
društvene
samozaštite.
Najbolje
rezultate
u
ekipnom
natjeca-
nju
za
srednjoškolce
pokazali
su
predstavnici
Centra
»Ante
Jonić«
i
Kemijskog
srednjoškolskog
centra,
koji
su
plasmanom
na
prva
dva
mjesta
stekli
pravo
sud—
jelovanja
na
regionalnom
natjecanju,
a
rezultati
osnovaca
bit
će
poznati
tek
da-
nas.
lnače,
sudionici
su
trebali
pokazati
svoju
vještinu
i
znanje
u
teoretskom
dijelu,
praktičnoj
provjeri,
gađanju
puškom,
orijentacioriom
kretanju
i
učeničkom
stvaralaštvu
inspiriranom
općenarodnom
obranom
i
samozaštitom.
To
tradicional-
no
takmičenje,
koje
se
održava
svake
pete
godine,
u
ime
pokrovitelja,
Gradske
konferencije
Socijalističkog
saveza,
otvorio
je
predsjednik
Dragutin
Matošić,
pod-
sjetivši
na
to
da
se
ove
godine
obilježava
i
40.
godišnjica
uvođenja
predvojničke
obuke
kao
obaveznog
nastavnog
predmeta
u
redovno
školovanje.
zvuče
nehumano
i
smjestili
u
hu—
mane
škole
s
nehumanim
uvjeti—
ma.
Tako
je
gore
prošlo
sadaš-
nih
pet
slijepih
splitskih
osnova-
ca
u
redovnom
obrazovanju
ne—
go
oni
ostali
koji
pohađaju
speci—
E.S.G.
..
KADA
ĆE
OTVORITI
VRATA
LJETNO
OKUPLJALIŠTE
MLADIH
S
NATJECANJA
VATROGASACA
U
UMAGU
I
I
I
!
Splrcani
-
prvr
Bura
lomila
OKC
ulipnju
stabla
Iako
još
nisu
poznati
službeni
po—
daci
preksinoćno
nevrijeme
nani-
jelo
je
nemale
štete,
pogotovo
po-,
ljoprivrednicima.
Jaka
bura
koja
je
u
noći
sa
subote
na
nedjelju
dosezala
brzinu
i
od
150
kilometara
na
sat,
ču-
pala
je
stabla'i
lomila
grane.
Među-
tim,
danas'će,
kako
saznajemo
u
Hid-
rometeorološkom
zavodu
u
Splitu,
vjetar
u
potpunosti
prestati.
Vrijeme
će
se
konačno
stabilizirati
s
tempera—
turama
od
oko
24
stupnja
C.
|.
Ks.
OBAVIJEST
Danas
će
se
u
veliko'
dvorani
Mjes—
ne
zajednice
Blatine—
krape,
Konča-
reva
73,
održati
konstituirajuća
sjedni-
ca
Mjesne
konferencije
SSRNH
ove
mjesne
zajednice.
Početak
sjednice
je
u
17.30
sati.
(č)
Ovogodišnji
program
Omladinskog
kulturnog
centra
'na
Bačvi-
cama
bit
će
mnogo
bogatiji
nego
lani
kulturni
Omladinski
centar
»Bačviceu,
u
kojemu
bi
25.
svibnja
trebao
biti
organiziran
eskperimen-
talni
zabavni
program,
počet
će
s
radom
u
lipnju,
a
vrata
posjetioci-
ma
trebao
bi
zatVoriti
u
rujnu
ili
čak
u
listopadu.
Ovogodišnji
organiza-
tori
rada
OKC
»Bačvica«
su
OOUR
»Kultura«
zagrebačkog
»Studen—
tskog
centra«
(koji
je
lani
sam
bio
nosilac
ovog
projekta),
»Studenstki
centar«
i
R0
»Ekrank
iz
Splita
i
OK
SSOH
Splita,
koja
je,
ujedno,
i
nosi-
lac
ovogodišnjeg
programa.
lako
se
događanja
u
OKC
neće
bitno
razlikovati
od
prošlogodiš—
njih,
zanimljivo
je
da
će
biti
organi-
zirani
kao
tematski
tjedni.
Pored
bazičnih
programa,
kao
što
su,
uz
ugostiteljsku
ponudu,
disko—večeri
bi
grupe,
nastupili
iluzionisti,
s
videoprogramom,
kino-predstave
i
rock—koncerti,
bit
će
i
novih
sad-
ržaja.
Među
njima
su
posebno
at—
raktivna
scenska
događanja
pod
nazivima
»Tjedan
scenskog
pokre-
ta«
i
»Tjedan
scenskog
projekta«,
gdje
pantomimičari,
plesne
mladi
splitski
muzičari...
Uz
to,
organizirat
će
se
i
prodajne
izložbe
likovnih
djela,
a
oko
mjesec
dana
studenti
likovnih
akademija
iz
cijele
zemlje
sudjelovat
će
u
radu
likovnog
kam-
pa
i
kolonije.
Organizirati
će
se
i
Omladinski
kulturni
sajam,
koji
će,
s
ponudom
nakita,
suvenira,
grafi-
ka,
slika
i
drugih
proizvoda
primije-
njene
umjetnosti,
biti
dio
kulturno-
-turističke
ponude
Splita
u
ovogo-
dišnjoj
turističkoj
sezoni.
D.Mr.
igrama
sportskim
Vatrogasna
brigada
Splita
osvoji-
laje
prvo
mjestđ
na
Osmim
vatrogas-
nim
održanim
u
Umagu
od
4.
do
7.
ovog
mjeseca.
Splićani
su
svoje
umijeće
pokazali
u
nekoliko
teških
vatrogasnih
i
spor-
tskih
disciplina
vatrogasnoj
štafeti
(koja
se
trči
pod
punom
opremom),
malom
nogometu,
streljaštvu,
šahu
Prijelazni
pehar,
koji
će
godinu
dana
krasiti
njihove
vitrine,
može
postati
trajno
vlasništvo
nakon
tri
uzastopne
pobjede,
a
ni
taj
cilj
nije
daleko
s
ob-
'
zirom
na
to
da
su
predstavnici
split-
skih
vatrogasnih
profesionalaca
na
svoj
konto
ubilježili
već
dvije.
Inače,
svrha
igara,
osim
druženja,
jest
i
razmjena
iskustava
i
prezentaci-
ja
tehnlčkih
dostignuća
vatrogasne
opreme
i
vozila.
I.
Ks.
Natalija
Doković
i
Srećko
Barišić,
Katarina
Aničić
i
Damir
Vidošević,
Mir-
jana
Jurić
i
Marinko
Roguljić,
Tanja
Bu—
balo
i
Joško
Antunović,
Edita
Bižaca
l
Vedran
Jelinčić,
Marija
Gudić
i
BOris
Brzrca.
ivanka
Radanović
i
Marko
Ra-
os,
Sanja
Mariani
i
Damir
Ćurković,
Tea
Mileta
i
Marinko
Bralić.
(..
\
s
»
a
na?
['