Umrli
S
tugom
u
srcu
javljamo
rodbini
i
prijateljima
da
nas
je
dana
23.III.2010.,
nakon
duge
i
teške
bole-
sti
napustio
naš
dragi
su-
prug,
otac,
djed
i
brat
Tužnim
srcem
javlja-
mo
rodbini,
prijateljima
i
znancima
da
je
dana
24.III.2010.
u
88.
godini
ži-
vota
preminuo
naš
volje-
ni
otac,
djed
i
pradjed
S
bolom
u
srcu
obavješta-
vam
rodbinu
i
prijatelje
da
me
je
napustila
moja
jedinica
136827_DUPLANCIC_IDA.JPG
IDA
DUPLANČIĆ
Sprovod
na
Lovrincu
da-
na
25.III.2010.
u
13.30
sati.
Za
njom
tuguje
neutješ-
na
majka
Mirela
i
ostala
mnogobrojna
obitelj
i
pri-
jatelji.
Moli
se
biti
oproštena
od
posjete
žalovanja.
Počivala
u
miru
Božjem!
126122/136827
136883_GALIC_ANTE.JPG
136882_KASELJ_STIPE.JPG
ANTE
GALIĆ
1941.
-
2010.
Sahrana
dragog
nam
po-
kojnika
obavit
će
se
dana
25.III.2010.
(četvrtak)
u
12
sati
na
groblju
Lovrinac.
Ožalošćeni:
supruga
So-
nja,
kći
Diana
s
obitelji,
sin
Dino
s
obitelji
i
sin
Darko,
sestra
Zora
s
obi-
telji,
brat
Jozica
s
obitelji,
obitelj
pok.
brata
Marina,
obitelj
pok.
brata
Vice,
obitelj
pok.
sestre
Milke,
obitelji
Prvčić,
Gaćeša,
Braović
te
ostala
rodbina
i
prijatelji
Počivao
u
miru
Božjem.
125822/136883
STIPE
KASELJ
pok.
Mate
1923.
-
2010.
Posljednji
ispraćaj
dra-
gog
nam
pokojnika
oba-
vit
će
se
dana
25.III.2010.
na
groblju
Sv.
Spasa
u
Je-
ževiću
u
15
sati.
Ožalošćeni:
sin
Ivan
s
obitelji,
kćeri
Ana
i
Mara
s
obiteljima,
brat
Petar
s
obitelji,
sestre
Mara
i
Ka-
ta
s
obiteljima,
unučad,
praunučad
te
ostala
rod-
bina
i
prijatelji
Počivao
u
miru
Božjem.
125749/136882
PETAR
KRSTULOVIĆ
1935.
-
2010.
U
srijedu
smo
na
posljednji
počinak
otpratili
našeg
voljenog
supruga,
oca,
brata
i
djeda.
Nadamo
se
da
je
našao
svoj
mir.
Sjećanje
na
dragog
Peru
će
uvijek
gorjeti
u
našim
srcima.
Supruga
Ruža,
kći
Bojana,
sin
Branko
sa
suprugom
Ilija-
nom,
sestra
Davorka
i
unuci
Igor
i
Tin.
1510/136808
Okružena
ljubavlju
i
pažnjom
najbližih,
napustila
nas
je
naša
voljena
DANICA
MRČELIĆ
rođ.
Vladušić
24.
X.
1917.
-
23.
III.
2010.
Posljednji
ispraćaj
voljene
pokojnice
bit
će
25.
III.
2010.
u
15
sati
na
groblju
Lovrinac.
Ožalošćeni:
sinovi
Miroslav
i
Većeslav,
nevjeste
Tonka
i
Ire-
na,
unučad
i
praunučad,
brat
Ivan
s
obitelji
i
obitelji
pok.
bra-
će
Stipe
i
Špira
Neka
joj
je
vječna
hvala.
Počivala
u
miru
Božjem.
1510/136822
U
dubokoj
boli
javljamo
svoj
rodbini,
prijateljima
i
znancima
da
je
da-
na
23.III.2010.
u
91.
godini
života
preminula
naša
draga
majka,
baka,
prabaka,
punica,
svekrva
i
teta
Sjećanja
Sjećanje
na
voljenog
su-
pruga
i
oca
136682_LEDIC_PETRICA.JPG
PETRICA
LEDIĆ
25.III.2000.
-
25.III.2010.
Zauvijek
si
u
našim
misli-
ma
i
srcima.
Tvoja
supruga
Sveta
i
djeca.
Počivao
u
miru
Božjem.
125822/136682
Tužno
sjećanje
PETRICA
LEDIĆ
25.III.2000.
-
25.III.2010.
Ljubav
je
jača
od
zaborava.
Tvoji
najmiliji
Počivao
u
miru
Božjem.
120651/136845
26.III.
navršava
se
tužna
godina
od
kada
nas
je
na-
pustila
naša
draga
majka,
svekrva,
baka
i
prabaka
ANA
KLAPIRIĆ
ĐEREKUŠA
Dok
žive
oni
koji
Te
vole
živjet
ćeš
u
našim
srcima.
Sveta
misa
zadušnica
slu-
žit
će
se
26.III.
u
9
sati
u
Cr-
kvi
sv.
Roka
u
Vinjanima.
Tvoji:
Ante,
Mira,
Josip,
Ivan
i
Andro
s
Marijanom
i
malom
Anom
Počivala
u
miru
Božjem.
122053/136613
Tužno
sjećanje
na
našeg
dragog
136866_MARUSIC_ANTE.JPG
RUŽICA
CVITANOVIĆ
25.III.2009.
-
25.III.2010.
Čujemo
te,
vidimo
te,
jesu
li
to
samo
že-
lje,
priviđenja?
Osjećamo
te,
jer
si
uvijek
s
nama,
nezaboravljena
u
našim
snovima.
Sretni
smo,
jer
si
izabrala
biti
naša.
Tvoji
Ante,
Kaća
i
Antonija
1510/136381
Sjećanje
na
voljenu
su-
prugu,
majku
i
baku
Navršava
se
tužna
godi-
na
dana
od
smrti
naše
voljene
supruge,
majke
i
bake
136779_MDANICA.JPG
136768_TALJELJKA.JPG
DANICA
MEDVIDOVIĆ
1.I.1937.
-
25.III.2010.
S
ljubavlju
i
poštovanjem
uvijek
ćeš
biti
u
našim
mislima
i
molitvama.
Tvoji:
suprug
Ante,
kćer
Dinka
s
obitelji,
sinovi:
Marijan,
Ivica,
Mate
i
To-
mislav
s
obiteljima
Počivala
u
miru
Božjem.
Sv.
misa
zadušnica
slu-
žit
će
se
u
četvrtak
25.
III.
2010.
u
crkvi
sv.
Frane
u
Imotskom
u
18
sati.
125711/136779
Sjećanje
na
voljene
rodi-
telje
NEDJELJKE
TALAJIĆ
25.III.2009.
-
25.III.2010.
Hvala
ti
na
ljubavi
i
pa-
žnji
koju
si
nam
dala!
Uvijek
ćeš
živjeti
u
našim
srcima
i
mislima.
Tvoji
najmiliji
suprug
Ivan,
sinovi
Ante,
Joško
i
kćer
Darija
s
obiteljima
Počivala
u
miru
Božjem.
120389/136768
Sjećanje
na
voljenog
su-
pruga,
oca
i
djeda
136604_BAC_I_ANA.JPG
136066_KOVACEADO.JPG
ANA
BACELJ
29.III.1924.
-
25.III.2009.
NADO
KOVAČEVIĆ
2006.
-
2010.
Živiš
u
svakom
danu
na-
šeg
života,
voljen
i
nikad
zaborav-
ljen.
Tvoja
obitelj
Počivaj
u
miru
Božjem.
1510/136066
ANTU
MARUŠIĆA
pok.
Joze
25.III.2009.
-
25.III.2010.
Ljubav
i
sjećanje
na
tebe
i
tvoju
dobrotu
ostat
će
vječni.
Tvoji:
supruga
Nevenka,
sin
Mladen
s
obitelji
i
obi-
telj
pok.
sina
Joška
Počivao
u
miru
Božjem.
102171/136866
GRGO
BACELJ
6.VI.1923.
-
10.X.1994.
Hvala
vam
za
svu
ljubav
i
pažnju
koju
ste
nam
dali.
Vaši
najmiliji:
sinovi,
kće-
ri,
unuci
i
praunuka
Sveta
misa
zadušnica
služit
će
se
u
crkvi
Svih
Sveti
Zlopolje,
u
nedjelju
28.III.2010.
u
10
sati.
Počivali
u
miru
Božjem.
1510/136604
Slobodna
Dalmacija
ČETVRTAK
25.3.2010.
OSMRTNICE.29
Navršava
se
tužnih
mje-
sec
dana
od
smrti
naše
drage
i
voljene
Zahvale
134131_VOLARIJA.JPG
DARIJA
VOLAREVIĆ
rođ.
Uzelac
Zahvaljujemo
rodbini,
prijateljima
i
znancima
koji
su
nam
izrazili
sućut
pismeno
ili
usmeno,
a
na-
šu
voljenu
pokojnicu
do-
stojanstveno
ispratili
na
vječni
počinak.
Zahvalni
njeni
najmiliji
Počivala
u
miru
Božjem.
1510/136593
Navršava
se
tužni
mjesec
dana
otkada
nas
je
zauvi-
jek
napustila
naša
draga
i
voljena
mama,
baka
i
prabaka
134173_DADIC_KATA.JPG
KATA
DADIĆ
25.II.2010.
-
25.III.2010.
Zahvaljujemo
rodbini,
prijateljima
i
svima
koji
su
našu
voljenu
ispratili
na
vječni
počinak.
Zahvaljujemo
svima
ko-
ji
su
izrazili
suosjećanje
usmeno
i
pismeno.
Draga
mama
hvala
za
po-
žrtvovnost,
ljubav
i
mu-
drost.
Počivaj
u
miru
Božjem.
Tvoja
djeca
1510/136600
Dana
15.
ožujka
2010.
zau-
vijek
je
prestalo
kucati
sr-
ce
našega
voljenog
supru-
ga,
oca
i
dide
136607_JELI_JOSIP.JPG
JOSIP
JELIČIĆ
22.XI.1934.
-
15.III.2010.
Najdraži
naš,
iznenada
si
nestao
iz
naših
života,
ali
zauvijek
ćeš
ostati
u
na-
šim
srcima.
Duboko
dirnuti
iskrenom
pažnjom
koja
nam
je
uka-
zana
u
ovim
teškim
i
bol-
nim
trenucima,
najtoplije
se
zahvaljujemo
rodbini,
prijateljima,
susjedima
i
svima
koji
su
nam
izra-
zili
sućut,
te
zajedno
s
na-
ma
ispratili
dragog
nam
pokojnika
na
vječni
po-
činak.
Posebno
se
zahvaljuje-
mo
obitelji
pokojnog
bra-
ta
Duje,
obitelji
Medven
i
obitelji
Marinke
Kristić.
Počivao
u
miru
Božjem.
Zahvalna
supruga
Anki-
ca
s
obitelji
122053/136607
Navršio
se
tužni
mjesec
dana
od
smrti
naše
drage
majke,
bake
i
svekrve
133976_LUETIC_ANA.JPG
ANA
LUETIĆ
rođ.
Šušnjar
Ne
postoje
riječi
kojima
možemo
izraziti
tugu
i
prazninu
koja
je
nastala
tvojim
odlaskom.
Ovim
putem
zahvaljuje-
mo
rodbini,
prijateljima,
susjedima
koji
su
osob-
no
ili
pismeno
izrazili
su-
ćut,
našu
dragu,
nezabo-
ravnu
pokojnicu
ispratili
na
vječni
počinak
te
njen
grob
okitili
cvijećem.
Zahvalna
djeca
s
obite-
ljima
126122/136823
Dana
25.III.2010.
navrša-
va
se
mjesec
dana
od
smr-
ti
našeg
dragog
134103_MADIR_KARME.JPG
KARME
MADIR
Dirnuti
pažnjom
u
teš-
kim
trenucima
ovim
pu-
tem
želimo
zahvaliti
rod-
bini,
prijateljima,
susje-
dima
i
znancima
koji
su
nam
izrazili
sućut
te
do-
stojanstveno
ispratili
našeg
dragog
Karmu
na
vječni
počinak,
a
grob
okitili
cvjećem.
Zahvalna
obitelj:
suprug
i
djeca
Sveta
Misa
služit
će
se
da-
na
25.III.2010.
u
crkvi
Sve-
te
Obitelji
u
18
h.
1510/136610
Prošlo
je
mjesec
dana
od
kada
nas
je
napustila
i
otiš-
la
anđelima
naša
majka
134044_PKATE.JPG
KATE
PRLENDA
Od
srca
zahvaljujemo
rod-
bini,
prijateljima,
susjedi-
ma
i
znancima
koji
su
nam
izrazili
sućut,
bilo
pisme-
nim
putem
ili
osobno,
su-
djelovanjem
na
posljed-
njem
ispraćaju.
Hvala
im
i
za
cvijeće
kojim
su
pre-
krili
njeno
posljednje
po-
čivalište.
Posebno
se
zahvaljujemo
dr.
Milki
Paradžik
za
svu
ljubav
i
pažnju
kojom
je
do
posljednjeg
dana
nježno
i
predano
skrbila
za
njeno
zdravlje.
Vjerujemo
da
će
je
svi
ko-
ji
su
je
poznavali
pamtiti
po
njenoj
dobroti
i
pleme-
nitosti.
Mi
još
čujemo
njen
glas
i
korak.
Tužna
djeca
i
obitelj
1510/136772
MARIJA
KOVAČEVIĆ
Najdraži
naš
udova
Miljenka
rođena
Cetinić
1919.
-
2010.
Posljednji
ispraćaj
drage
pokojnice
bit
će
na
Lovrincu
dana
25.III.2010.
u
12.45
sati.
Sveta
misa
služit
će
se
isti
dan
u
19
sati
u
crkvi
Gospe
od
Poišana.
U
tuzi
ostaju:
sinovi
Jurica
i
Jadran
s
obiteljima,
kćeri
Branka
i
Vinka
s
obiteljima
Hvala
ti
što
si
bila
dio
našeg
života.
Počivala
u
miru
Božjem.
Molimo
biti
oprošteni
od
posjete
žalovanja.
1510/136889
IVAN
ROMIĆ
(JERKO)
2009.
-
2010.
Pišemo
danas
jer
godina
je
prošla,
ali
pričamo
ti
svaki
dan,
da
bez
tebe
dalje
moramo.
Preteško
je
shvatiti
i
tako
jako
bo-
li
što
ništa
ne
može
nam
te
vratiti,
ali
naše
misli
i
molitve
do
ponovnog
susreta
uvijek
ćete
pratiti.
Nedostaješ
nam
do
beskraja
dobroto
naša!
Volimo
te!
Supruga
Marija,
sin
Andro,
kćeri
Anita
i
Dijana,
Dikanove
maze
Mateo
i
Lara
i
zet
Hrvoje.
Mir
vječni
neka
ti
podari
dragi
Bog!
120809/136575
OBITELJIMA
PREMINULIH
ISKRENU
SUĆUT
IZRAŽAVA
UREDNIŠTVO