Slobodna
Dalmacija
ČETVRTAK
25.3.2010.
NOVOSTI.3
Odgovornost:
Božidar
Kalmeta
MINISTAR
PROMETA
“Pa
nisam
ja
vozio
brod
da
sad
dajem
ostavku.
To
bi
bilo
malo
too
much.”
‘TINA
UJEVIĆA’
U
TRAJEKTNOJ
LUCI
če,
adu
ne
služne
čiste
gorivo
iz
mora,
koncentracija
ugljikovodika
u
zraku
neprestano
pada
i
oče-
kujemo
da
će
se
zrak
relativ-
no
brzo
pročistiti,
ali
razloga
za
zabrinutost
nema
ni
sada
-
kaže
mr.
Periš.
Djelatnici
Zavoda
također
su,
potvrđuje
mr.
Periš,
radi
analize
uzeli
uzorke
morske
vode
na
sedam
lokacija,
od
kojih
je
pet
u
luci,
jedan
na
Bačvicama
i
jedna
na
Zenti,
a
rezultati
se
očekuju
u
srijedu.
No,
već
i
sada
je
poznato
kako
je
onečišćenje,
u
obliku
mrlje
duge
50-ak
metara
i
široke
oko
tri
metra,
doplivalo
do
Bačvi-
ca,
zbog
čega
je
dio
dežurne
ekipe
poslan
i
ondje
radi
sa-
niranja
onečišćenja.
-
U
kojoj
mjeri
će
dizel
biti
toksičan
za
morske
organiz-
me
na
Bačvicama
ovisi
o
veli-
čini
mrlje,
koncentraciji
zaga-
đivala,
kao
i
o
tome
koliko
du-
go
će
organizmi
biti
izloženi
tom
zagađenju.
Potencijalna
opasnost
prijeti
svim
organiz-
mima
koji
ne
mogu
plivati
i
na
taj
način
pobjeći
od
zagađenja
-
ističe
dr.
Maja
Krželj
iz
Cen-
tra
za
studije
mora
Splitskog
sveučilišta.
Dr.
Krželj
potvrđuje
i
da
se
može
očekivati
kako
će
dizel
biti
toksičan
za
alge
i
beskra-
lježnjake
u
luci,
gdje
je
kon-
centracija
dizela
i
najveća.
Ministar
o
nesreći:
Kriv
je
kapetan
••
-
Ne
osjećam
se
odgovornim
za
nesreću
-
izjavio
je
jučer
ministar
prometa
Božidar
Kalmeta
o
havariji
u
splitskoj
luci
novinarima
za
boravka
u
Veloj
Luci
gdje
je
sudjelovao
na
svečanosti
porinuća
školskog
broda.
Kako
su
neki
primijetili,
u
svim
područjima
prometa,
osim
zračnom,
Kalmetino
ministarstvo
bilježi
nesreće.
-
Gledajte,
ministarstvo
prometa
je
ministarstvo
za
promet
u
kojem
se
svuda
u
svijetu
i
svakodnevno
događaju
nesreće.
Apsolutno
nema
odgovornosti
ministra
i
ministarstva
u
ovom
slučaju
-
kazao
je
ministar.
Kalmeta
je
“upro
i
prstom”
u
mogućega
krivca
za
nesreću.
-
Za
nesreću
broda
“Tin
Ujević”,
prema
sada
dostupnim
informacijama,
kriv
je
ljudski,
a
ne
tehnički
faktor.
Ministarstvo
je
formiralo
povjerenstvo
koje
radi
na
istrazi.
Ja
ne
bih
želio
prejudicirati,
niti
ikoga
kriviti
unaprijed,
no
kako
stvari
sada
stoje,
radi
se
o
ljudskoj
pogrešci
-
rekao
je
Kalmeta
i
dodao
kako
se
vjerojatno
radi
o
pogrešci
kapetana
trajekta
“Tin
Ujević”,
koji
će
zbog
toga
snositi
određene
posljedice.
Tankovi
u
sredini
••
Svi
trajekti
koje
je
“Jadrolinija”
gradila
u
splitskom
“Brodogradilištu
specijalnih
objekata”
višestruko
su
sigurniji
od
“Tina
Ujevića”
koji
je
građen
u
Grčkoj.
Tako,
primjerice,
svi
trajekti
izgrađeni
u
Splitu
nemaju
dnevne
tankove
lakoga
goriva
naslonjene
na
vanjsku
oplatu
broda
kao
što
je
to
slučaj
kod
“Grka”.
Osim
toga,
tankovi
teškoga
goriva
smješteni
su
po
središnjoj
osovini
broda,
u
najsigurnijoj
mogućoj
poziciji
koju
je
nemoguće
izvana
fizički
probiti.
Inače,
ekoincident
otežao
je
i
pripreme
za
Boat
Show,
koji
bi
trebao
započeti
10.
travnja.
Direktor
Vicencio
Blagaić
potvrdio
nam
je
kako
su
njegovi
ronioci
koji
pripremaju
luku
za
sajam
morali
kupiti
nova,
specijalna
ronilačka
odjela
jer
im
stara,
kako
je
objasnio,
“nisu
izdržala
kad
su
u
utorak
ujutro
zaronili”.
NEDOSTACI
BRODA
‘Trebali
smo
staviti
gumu’
••
S
obzirom
na
krmeni
ras-
pored
tankova,
nema
govora
o
tomu
da
je
nabava
“Ujevi-
ća”
bila
pogreška.
Možda
smo
na
tom
dijelu
krme,
tj.
oplate
broda
gdje
je
došlo
do
probo-
ja,
trebali
staviti
gumu,
pa
u
tom
slučaju
možda
do
probo-
ja
ne
bi
došlo
kazao
nam
je
Slavko
Lončar,
predsjednik
Uprave
“Jadrolinije”,
nakon
učestalih
primjedbi
da
tra-
jekt
građen
2002.
godine
u
Grčkoj
nije
projektiran
pre-
ma
pravilima
struke
jer
su
spremnici
s
gorivom
na
bo-
kovima,
umjesto
po
sredini
trupa.
Uz
to,
debljina
trupa
je
samo
četiri
milimetra.
D.
KRNIĆ
Brod
za
nove
generacije
pomoraca
JOŠKO
PONOŠ/CROPIX
••
Nakon
“Vile
Velebita”
i
“Jadrana”,
“Kraljica
Mora”
treći
je
školski
jedrenjak
koji
je
u
proteklih
stotinu
godina
izgrađen
za
obuku
hrvatskih
pomorskih
kadeta.
U
veloluč-
kom
brodogradilištu
“Mon-
tmontaža-Greben”
jučer
je
obavljena
svečana
primopre-
daja,
a
kuma
brodu
bila
je
pre-
mijerka
Jadranka
Kosor.
-
Puno
sam
puta
bila
ku-
ma,
ali
nikada
jednome
brodu
-
oduševljeno
će
premijerka
u
golemoj
brodskoj
hali
gledaju-
ći
prema
jedrima
privezanog
jedrenjaka.
-
Davne
1894.
godine
u
Ki-
elu
izgrađen
je
prvi
hrvatski
SVEČANOST
KADETI
DOBILI
NOVI
ŠKOLSKI
JEDRENJAK
‘KRALJICA
MORA’,
A
PREMIJERKA
O
NESREĆI
NI
SLOVA
Kosor
izbjegavala
novinare
školski
brod
”Vila
Velebita”.
Brod
ne
plovi
kako
vjetar
pu-
še,
nego
kako
se
jedra
okrenu
i
to
je
pravilo
kojeg
ću
se
i
ja
od
sada
držati
-
kazala
je
Ko-
sor
otkopčavši
baloner
ispod
kojeg
se
ukazalo
zlaćani
sjaj-
ni
broš
u
obliku
raskošnog
je-
drenjaka.
Za
“Kraljicu
mora”
direk-
tor
brodogradilišta
Mladen
Žanetić
kazao
je
kako
je
prvi
A
M
A
K
J
O
R
B
U
A
C
I
J
L
A
R
K
35
5,60
6
11
m
duljina
trupa
m
visina
čvorova
brzina
čv
brzina
s
motorima
čelični
brod
izgrađen
u
“Gre-
benu”.
Premijerka
je
sa
svojim
mi-
nistrima
obišla
“Kraljicu
mo-
ra”
prošetavši
se
komandnim
mostom,
ali
novinare
je
i
ovog
puta
izbjegavala
u
širokom
lu-
ku.
Šutnjom
je
odgovarala
na
pitanja.
Velolučka
ljepotica
ima
dva
jarbola
visine
33
metra
iznad
vodne
linije,
a
u
nedostatku
vjetra
tu
su
dva
diesel
motora
snage
po
350
kW.
Inače
je
po-
sljednji
školski
brod
za
obuku
hrvatskih
pomoraca
bio
jedre-
njak
“Jadran”
koji
je
1990.go-
dine
otet
iz
splitske
Lore.
D.KRNIĆ,T.DONJERKOVIĆ