U
razgvoru
s
dvadesetak
novinara
poznatih
svjetskih
kuča
predsjednik
Republike
dr.
Franjo
Tuđman
izjavio
da
je
Hrvatska
svo-
jom
umjerenom,
promisljenom
politikom
izbjegla
građanski
rat,
te
izrazio
uvjerenje
da
če
oni
koji
ga
žele
na
kraju
biti
prisiljeni
na
kompromis,
na
izlazak
iz
krize
u
savezu
koji
bi
bio
prihvatljiv
za
sve
jugoslavenske
republike
Stranica
3.
_a.
"'J—
"'|-
'-*-
“vre:
-
Ć.:“JČ
"
x—fe
ww“:
4
&
.5—
.aw—:s.“-
*"Qf.»-á\—.ii“£nwi.
..
*'
'-
-.
PAKRAC:
SlGURNOSNO
STANJE
POVOLJNIJE
Život
sevra'
Večina
pakračkih
poduzeća
radi
u
punom
sdštavu,
a
u
škola-
ma
nastava
gotovo
redovita
Zatraženo
da
se
pritvoreni
poli-
cajac
brarEa
slobode
Dio
rezervista
s
orszem
jošuvijek
izvan
opčine
Policijska
stanica
pojanje
normalno
funkcioni-
rati
od
ponedjeljka
Stranica
2.
AKCIJA
POSADE
KORČULANSKOG
BRODA
DAMASK:
PRIOPĆENJE
ORGANIZACIJE
ISLAMSKE
REVOLUCUE.
Brod
POBUNA
U
BAGDADU
SRETAN
|M
;
»Ploce«
Aiatolah
Mohamad
Tagi
Mudaresi
spasio
albanske
izjavio
da
se
u
Bagdadu
vode
bitke
sa
snagama
iračkog
režima
i
da
je
jedan
bataljon
iračk'e,
vojske
pristu-
pio
pokretu
otpora
Vrhovna
skupština
iračke
islamske
revoluci-A
je
demantira
vijest
da
su
snage
Sa-
dama
Huseina
ponovno
zauzele
Basru
Stranica
13.
PRAZNIK
Po
disu
žene?
Nakon
naše
tvrdnje
da
upravo
imate
pred
sobom
veoma
uspjela
fotografiju
(autora
Feđe
Klarića)
na
temu
današ-
njeg
praznika
Dana
žena,
već
vidimo
va-
še
pitanje
kako,
molim,
u
povodu
Da-
na
žena,
pa
di
su
tu
žene
i
di
je
tu
praz-
nik?
Ajde
dobro,
praznik
se
ne
vidi,
ali
splitske
žene
bome
jesu,
samo
što
ih
se
na
ovoj
slici
mora
gledati
s
mnogo
ma-
nje
»fibre-
nego
na
duplericama
»Star—
tax,
»Erotike-r
ili
»Vrućeg
kaja-r.
Da
di
su
žene
pa
zar
ih
ne
vidite
(pogledajte
sliku
malo
bolje}
kako
taman
peglaju
ro-
bu
koju
su
s
ovih
tiramola
skinule
jučer,
da
bi
se
imala
gdje
sušiti
ona
oprana
da-
nas,
i
onda
napravilo
mjesto
za
ono
što
će'ise
prati
sutra...
Eto
di
su
žene
i
sre-
tan
im
praznik!
u
Helikopter
talijanske
sige
spa-
šavanja
obavijestio
»Ploče«
da
se
u
južnom
Jadranu
nalazi
havari-
rani
manji
albanski
brod
na
koje-
mu
su
izbjeglice
Po
noći
i
u
uz-
burkanom
moru
naši
pomorci
uz
pomoč
helikoptera
uzeli
u
tegalj
brod
sa
87
prebjega
i
oteglile—gj
do
Brindisija
Stranica
3.
Međunacionalni
klipovi
_]
ibojeva
zrna
Priča
se
o
spavanju
u
šumi,
skrivanju
atmosfera
vježbi
s
nazivom
»Ništa
nas
ne
smije
iznenaditi«,
ali
ovog
Stranica
puta
s
boievim
zmima.FnoVinarima
ništa
lijepo,
sijali
su
dezinformacije
kao
kukuruze