Mali oglasnik Portal SD Trafika Marketing Otvoreno more Izdanja
[Povratak na naslovnu stranu]
utorak, 22.5.2018. 
strana 2 od 2

A U T O B U S I - POLASCI IZ SPLITA

ZA ŠIBENIK: 5, 6, 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 14, 14.30, 15, 16, 17.30, 18, 19, 19.30, 20, 20.30, 21.30, 22, 23 i 23.45 sati
ZA ZADAR: 5, 6, 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 10, 10.30, 10.45, 11, 11.30, 12, 12.30, 13, 14, 14.30, 15, 16, 17.30, 18, 19, 19.30, 20.30, 21.30 i 22 sata
ZA RIJEKU: 5, 7, 7.30, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20.30, 21.30 i 22 sata
ZA ZAGREB: 1.20, 5, 6, 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.45, 11.30, 12, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 16, 16.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22, 22.30, 22.45, 23, 23.30 i 23.45 sati
ZA PULU: 5, 8 i 20.30 sati
ZA ROVINJ: 20.30 sati
ZA OSIJEK: 20.15 sati
ZA VINKOVCE: 17.45 sati (čet. i ned.)
ZA VARAŽDIN: 12 i 22 sata
ZA SLAVONSKU POŽEGU: 6.30 sati,
ZA SINJ: 6, 7, 8, 9, 9.20, 9.30, 10, 10.15, 11, 11.15, 11.30, 12, 13, 14, 14.30, 14.45, 15, 16, 17, 18, 18.30, 19, 19.30, 19.45, 20, 21, 22, 22.45, 23.30 i 23.45 sati
ZA DRNIŠ: radnim danom 6.30, 8.10, 12, 15.30 i 18 sati, te ned. u 8 i 12 sati (svi polasci sa postaje u Sukoišanskoj ulici),
ZA KNIN: 6, 7, 7.30, 8.30, 9, 9.30, 10, 11, 11.30, 13, 13.30, 14.30, 15, 16, 18, 22, 22.30, 22.45, 23.30 i 23.45 sati
ZA IMOTSKI: 6, 7.35, 10, 11.45, 14, 15.35, 17 i 19.30 sati
ZA SLIVNO: 11.45 i 19.10 (samo ned.),
ZA ARŽANO: 9, 13 i 18 sati,
ZA VRGORAC: 6.30, 10, 11.40, 16 i 17 sati
ZA BRELA, BAŠKU VODU I MAKARSKU: 0.15, 3, 3.30, 4.15, 5, 6.15, 6.40, 7, 7.15, 8.30, 9, 9.15, 10, 10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.15, 12.40, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 15.15, 16, 16.15, 16.30, 17.15, 17.45, 18.30, 19, 19.15, 20, 21.15 i 23 sata
ZA PLOČE: 3.20, 4.15, 5, 6.15, 6.40, 7, 8.30, 9.15, 10, 10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 14, 14.30, 15, 16, 16.15, 17.15, 19.15 i 23 sata
ZA VRGORAC: 6.30, 10.15, 13.30 i 17 sati,
ZA METKOVIĆ: 3.20, 3.30, 5, 6.40, 8.30, 10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 14.30, 16, 16.15, 19.15 i 23 sata
ZA KORČULU: 0.45 sati,
ZA DUBROVNIK: 3.20, 3.30, 4.15, 5, 6.15, 6.40, 7, 8, 8.30, 10, 13, 13.30, 14, 14.30, 15, 16.15 i 17.15 sati
U STARI GRAD (HVAR): 14.40 sati (pon., sri. i pet.)

MEĐUNARODNE LINIJE - POLASCI IZ SPLITA

ZA LIVNO: 7, 7.45, 10.30, 12.30, 14.30, 18 i 18.30 sati
ZA TOMISLAV GRAD: 12 i 13.30 sati
ZA GRUDE: 6, 14.30 i 15 sati
ZA ŠIROKI BRIJEG: 14.30 i 15 sati
ZA LJUBUŠKI: 6 i 6.30 sati
ZA MOSTAR: 6, 6.30, 7.45, 9.30, 10.55, 14.30, 15, 16, 17 i 21 sat
ZA MEĐUGORJE: 6, 6.30, 10.55 i 17 sati
ZA ČAPLJINU: 7.45, 9.30, 10.55, 16, 17 i 21 sat,
ZA ZENICU: 7, 7.45, 13.30 i 18 sati
ZA SARAJEVO: 6, 7, 9.30, 16 i 21 sat,
ZA NOVI TRAVNIK: 12 i 13.30 sati
ZA TRAVNIK: 7, 7.45, 12, 13.30 i 18 sati,
ZA VITEZ: 7, 7.45, 12, 13.30 i 18 sati
ZA KISELJAK: 7 i 7.45 sati
ZA BUGOJNO: 7, 7.45, 12, 12.30, 13.30 i 18 sati
ZA TUZLU: 7 sati
ZA JAJCE: 12.30 sati
ZA DOBOJ: 7.45 i 18 sati
ZA TEŠANJ: 18 sati
ZA ŽEPČE: 7, 7.45, 12, 13.30 i 18 sati
ZA MÜNCHEN: svaki dan u 10, sri. 9, čet. 14 i ned. 9 i 14 sati
ZA UHLM I STUTTGART: svaki dan u 10, čet. 11 i sub. 19 sati
ZA KARLSRUHE, MANHEIM I FRANKFURT: svaki dan u 10, čet. 11 i sub. 19 sati,
ZA BONN, KÖLN, DÜSSELDORF, DUISBURG, ESSEN, BOCHUM I DORTMUND: svakodnevno u 10, te sub. u 19 sati
ZA INGOLSTADT I NÜRNBERG: svaki dan u 10 sati
ZA KASSEL, GÖTINGEN, HANNOVER I HAMBURG: sub. i ned. 10 sati,
ZA BERLIN: sri. i sub. u 10 sati,
ZA ZÜRICH i BASEL: ut., čet., sub. i ned 9 sati,
ZA BERN I LUZERN: ned. 8 sati
ZA PARIZ I LONDON: čet. 4 sata
ZA GRAZ I BEČ: ned. 13 sati
ZA AMSTERDAM I ROTERDAM: sub. 10 sati
ZA TRST: svaki dan u 21.30 i 22 sata
ZA LJUBLJANU: u 18 sati,
ZA BAJAKOVO (BEOGRAD): pon.i pet. 20.30, čet. i ned. 23 sata

A U T O B U S I - POLASCI IZ ŠIBENIKA

ZA SPLIT: 2.30, 3.45, 4.25, 4.30, 5.15, 6, 6.45, 8, 8.30, 9, 9.15, 10, 10.30, 11, 12, 12.30, 13, 14, 14.15, 15.10, 15.30, 16, 17, 17.30, 18, 18.15, 18.30, 18.55, 19, 20.30, 21.30, 22, 22.15 i 23 sata
ZA ZADAR: 4.30, 5.45, 7, 7.45, 8, 8.45, 9.15, 9.45, 10.05, 11, 11.45, 12.15, 13, 13.10, 13.45, 14.10, 14.30, 14.37, 16, 16.45, 17.45, 18.15, 19.35, 21.15, 22, 23, 23.30 i 24 sata
ZA RIJEKU: 8, 8.45, 9.15, 9.45, 11, 13, 14.37, 16.45, 19.35, 22, 23 i 23.30 sati
ZA MAKARSKU, PLOČE I DUBROVNIK:  2.30, 4.20, 5.15, 8, 11, 13, 14.15 i 15.10 sati
ZA PULU: 8, 9.45 i 22 sata
ZA ZAGREB: 1.30, 4.30, 7, 8, 10.05, 11.20, 12.15, 13.45, 14.30, 16, 18, 21.15, 23 i 24 sata
ZA VARAŽDIN: 13.45 sati
ZA OSIJEK: 21.30 sati
ZA SLAVONSKU POŽEGU: 7.45 sati
ZA SLAVONSKI BROD: 21.30 i 19 (čet. i ned.),
ZA DRNIŠ I KNIN: 6.15, 6.30 (blag. ne prometuje), 9.30, 10.30, 11.30 (blag. ne prometuje), 14, 15.15 (blag. ne prometuje), 16.15 (blag. ne prometuje) i 20 sati (sub. i ned. ne prometuje),
ZA BANJEVCE: 11.40, 14, 15.30 i 20.15 sati,
ZA BETINU: 5.45, 9, 11.30, 14, 15.20, 16.15, 20 i 21 sat,
ZA BORAJU: 6.20, 10.15, 12, 14, 15 i 20.30 sati,
ZA BRATSKI DOLAC: 11.30, 14, 15.30 i 20 sati,
ZA BUDAK: 12.15, 14, 15.30 i 20 sati,
ZA DANILO: 9, 11.30, 14, 15.20, 20 i 21.15 sati,
ZA DUBRAVU: 9, 11.30, 14, 15.20, 20 i 21.15 sati,
ZA DUBRAVICE: 9, 11.15, 14, 15.30 i 20 sati,
ZA GAČELEZE: 11.15, 14, 15.30 i 20.15 sati,
ZA GRABOVCE: 12.15, 14, 15.30 i 20.15 sati,
ZA GORIŠ: 11, 14, 15.15, 20.15 i 21.10 sati,
ZA BRODARICU: 6.25, 7, 7.35, 8.30, 18.30 i 20 sati,
ZA GREBAŠTICU: 5.15, 9, 9.15, 11, 11.45, 14, 15, 15.30 i 20 sati,
ZA JADRTOVAC: 11.30, 14, 15 i 20.30 sati,
ZA JEZERA: 5.45, 9, 11.30, 14, 15.20, 16.15, 20 i 21 sat,
ZA KRALJICE: 12.30 i 15 sati,
ZA LEPENICU: 6.20, 10.15, 12, 14, 15 i 20.30 sati,
ZA LOZOVAC: 9, 11.15, 14, 15.20 i 20 sati,
ZA LJUBOSTINJE: 15.30 sati,
ZA MILJEVCE: 11, 14 i 20.15 sati,
ZA MIRLOVIĆ ZAGORU: 11.30, 14, 15.20, 20.15 i 21.10 sati,
ZA MURTER: 5.45, 9, 11.30, 14, 15.20, 16.15, 20 i 21 sat,
ZA OSTROGAŠICU: 15.20 sati,
ZA PAKOVO SELO: 11, 14, 15.15, 20.15 i 21.10 sati,
ZA PERKOVIĆ: 11.30, 14, 15.20, 20 i 21.15 sati,
ZA PIROVAC: 6.40, 11, 11.45, 14, 15.30 i 20 sati,
ZA PRIMOŠTEN: 5.15, 9, 9.45, 11, 11.45, 14, 15.30 i 20 sati,
ZA POKROVNIK: 11, 14, 15.15, 20.15 i 21.10 sati,
ZA PODORLJAK: 5.15, 9, 11, 11.45, 14 i 20 sati,
ZA RASLINU: 5.30, 7, 7.30, 10.30, 12.30, 13.30, 14, 15.20, 17.30, 18.30, 20 i 21.10 sati,
ZA RAŽANJ: 5.30, 11, 11.45, 14 i 20 sati,
ZA ROGOZNICU: 9.30, 11, 11.45, 14, 15.30, 20 i 21.15 sati,
ZA SAPIN DOLAC: 11.45 i 15 sati,
ZA SITNO: 15.20 sati,
ZA SONKOVIĆ: 9, 11.30, 12.45, 15.20 i 20.15 sati,
ZA SRIMU: 5.45, 6.30, 6.45, 7.35, 8.15, 9, 9.45, 10.30, 10.45, 11.15, 11.30, 11.40, 12.15, 12.45, 13.30, 14, 14.30, 15.30, 16.15, 18, 19.15, 20.15 i 21 sat,
ZA SKRADIN: 6.35, 9, 11.15, 11.30, 12.45, 14, 15.20, 20, 21 i 21.10 sati,
ZA STANKOVCE: 11.45, 14, 15.30 i 20.15 sati,
ZA STUBALJ: 7, 10.30, 12, 12.45, 14, 15.30, 17, 20 i 21.10 sati,
ZA TISNO: 5.45, 9, 11.30, 14, 15.10, 16.15, 20 i 21 sat,
ZA TRIBUNJ: 6.30, 9, 10.30, 12.15, 12.45, 14, 15.20, 16.15, 18, 20 i 21 sat,
ZA UNEŠIĆ: 11.30, 14, 15.20 i 20.15 sati,

MEĐUNARODNE LINIJE - POLASCI IZ ŠIBENIKA

ZA LJUBLJANU: 19.35 sati
ZA TRST: 23.05 sati
ZA BEČ I GRAZ: čet. i ned. u 14.30 sati
ZA ZÜRICH I BASEL: ut., čet., pet., sub. i ned. u 10.30 sati
ZA MÜNCHEN: svaki dan u 11.35 sati
ZA STUTTGART: svaki dan u 11.35 sati
ZA FRANKFURT: svaki dan u 11.35 sati
ZA BONN, KÖLN, DüSSELDORF, DUISBURG, ESSEN, BOCHUM I DORTMUND: sri., čet., pet., sub. i ned. u 11.35 sati
ZA INGOLSTADT I NÜRBERG: uto., sub. i ned. u 11.35 sati,
ZA HAMBURG I HANOVER: sub. i ned. u 11.35 sati,
ZA BERLIN: čet., sub. i ned. u 11.35 sati,

A U T O B U S I - POLASCI IZ ZADRA

ZA SPLIT: u 1, 3.10, 4, 6, 7, 7.30, 8, 9, 10, 11, 11.35, 12, 12.30, 12.45, 13, 13.45, 14, 14.20, 14.30, 15.30, 16.30, 16.45, 17.30, 20.30, 20.45, 22 i 22.50 sati
ZA RIJEKU: 0.15, 0.30, 7, 8, 9.30, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.45, 16, 18.15, 21.15 i 23.30 sati,
ZA DUBROVNIK: 3.10, 6, 10, 12.45 i 13.45 sati,
ZA ZAGREB: 0.30, 1.30, 5.30, 6, 6.45, 7.30, 8, 9, 9.45, 10, 10.15, 12, 13.30, 15.10, 16.20, 17, 22.45, 23.30 i 23.45 sati,
ZA OSIJEK: u 23 sata,
ZA PULU: 7, 9.30, 12 i 23.30 sati,
ZA VINKOVCE: čet. i ned. u 20.30 sati,
ZA VARAŽDIN: 15.10, 17.30 i 22.15 sati,
ZA VIROVITICU: ned. u 13 sati,
ZA POŽEGU I SLAVONSKI BROD: u 3.30 sati,
ZA IMOTSKI: u 14 sati,
ZA BENKOVAC: 7, 13 i 17.45 sati,
ZA OBROVAC I KRUŠEVO: 7 i 15.45 sati
ZA NOVALJU (PAG): 10.45 i 14 sati

MEĐUNARODNE LINIJE - POLASCI IZ ZADRA

ZA LJUBLJANU: u 21.15 sati
ZA TRST: 0.30 i 0.45 sati,
ZA MÜNCHEN: svaki dan u 12.45 sati, ned. 15.30 sati
ZA UHLM i STUTTGART: svaki dan u 12.45 sati
ZA BONN, KOLN, DUSSELDOROF, DUISBURG, ESSEN, BOCHUM i DORTMUND: čet., pet., sub. i ned. 12.45 sati
ZA INGOLSTADT i NÜRNBERG: uto., čet., sub. i ned. u 12.45 sati
ZA HANOVER i HAMBURG: sub. i ned. u 12.45 sati
ZA BERLIN: uto., sub. i ned. u 12.45 sati
ZA BEČ: čet. i ned. u 16 sati,
ZA ZÜRICH: pon., ut., čet., pet. i sub. u 12 sati,
ZA ROTTERDAM: ned. u 12.45 sati

A U T O B U S I - POLASCI IZ DUBROVNIKA

ZA ZAGREB: 5.30, 6, 16.30, 18, 19, 19.45 i 21 sat,
ZA ZADAR: 5, 5.30, 6, 8, 11, 13, 15.30, 16.30, 18, 19, 19.45 i 21 sat,
ZA VELU LUKU, KORČULU, BLATO I TRPANJ: 5.45 i 15 sati,
ZA ŠIBENIK: 5, 5.30, 6, 8, 11, 13, 15.30, 16.30, 18, 19, 19.45 i 21 sat,
ZA IMOTSKI: 14 sati,
ZA OREBIĆ I LOVIŠTE: 14.15 sati, (osim ned.),
ZA ROVINJ: 15.30 sati,
ZA RIJEKU: 8 sati,
ZA SPLIT: 5, 5.30, 6, 8, 9, 10.15, 11, 13, 15.30, 16.30, 17.30, 18, 19, 19.45 i 21 sat,
ZA STON: 10.45, 15.15 i 20.30 sati,
ZA PLOČE, OPUZEN I METKOVIĆ: 5, 5.30, 6, 8, 9, 10.15, 11, 13, 15.30, 16.30, 17.30, 18, 19, 19.45 i 21 sat,
ZA ZATON, TRSTENO I SLANO: 5, 5.30, 6, 8, 10.15, 11, 13, 15.30, 16.30, 18, 19, 19.45 i 21 sat,
ZA IMOTICU, OŠLJE I ČEPIKUĆE: u 13 sati,
ZA MAJKOVE I MRČEVO: 10, 14.15 i 20.15 sati,
ZA VARAŽDIN: 17.15 sati

MEĐUNARODNE LINIJE - POLASCI IZ DUBROVNIKA

ZA SARAJEVO: 7.30 sati,
ZA TRST: 17 sati,
ZA FRANKFURT: pet., sub. i ned. u 5 sati

     

Z R A K O P L O V I  -   C R O A T I A   A I R L I N E S

POLASCI IZ SPLITA

ZA ZAGREB: pon. 7, 7.50 i 19.40 sati, ut. 7, 7.50, 15.10, 18.10 i 19.40 sati, sri. 7, 7.50, 14.30 i 19.40 sati, čet. 7, 7.50, 18.10 i 19.40 sati, pet. 7, 7.50, 13.15 i 19.40 sati, sub. 7, 16.35 i 19.15 sati, te ned. 7 i 19.40 sati,

POLASCI ZA SPLIT

IZ ZAGREBA: pon. 6.25, 14.45 i 20.25 sati, ut. 6.25, 13.45, 14.45, 16.40 i 20.25 sati, sri. 6.25, 13.05, 14.45 i 20.25 sati, čet. 6.25, 14.45, 16.40 i 20.25 sati, pet. 6.25, 11.45, 14.45 i 20.25 sati, sub. 12.30, 15.10 i 20.25 sati, ned. 14.55 i 20.25 sati,

POLASCI IZ DUBROVNIKA

ZA ZAGREB: pon. 6.50 i 16.25 sati, ut. 6.50, 13.10 i 16.25 sati, sri. 6.50, i 16.25 sati, čet. 6.50 i 16.25 sati, pet. 6.50, 13.55 i 16.25 sati, sub. 6.50 i 16.35 sati, ned. 6.50, 12.10 i 16.35 sati,

POLASCI ZA DUBROVNIK

IZ ZAGREBA: pon. 14.55 i 21 sat, ut. 5.20, 14.55 i 21 sat, sri. 14.55 i 21 sat, čet. 14.55 i 21 sat, pet. 5.20, 14.55 i 21 sat, sub. 15.10 i 21 sat, ned. 5.20, 15.10 i 21 sat,

POLASCI IZ ZADRA

ZA ZAGREB: svaki dan u 7 sati,

POLASCI ZA ZADAR

IZ ZAGREBA: svaki dan u 20.15 sati,

MEĐUNARODNI LETOVI - POLASCI IZ SPLITA

ZA RIM: pon., ut., sri., čet., pet. i ned. u 16.10 sati,
ZA FRANKFURT: pon., ut., sri., čet. i pet. 14.40, sub. i ned. 12.40 sati,
ZA DÜSSELDORF: sub. 14 sati,

POLASCI ZA SPLIT

IZ RIMA: pon., ut., sri., čet., pet. i ned. u 18 sati,
IZ FRANKFURTA: pon., ut., sri., čet. i pet. 12.20, sub. i ned. 9.30 sati,
IZ DÜSSELDORFA: sub. 16.40 sati

     

M E Đ U N A R O D N E    T R A J E K T N E   L I N I J E

JADROLINIJA

POLASCI IZ SPLITA ZA ANCONU: ut., čet. i ned. 21 sat, ZA BARI: ut. 7 sati
POLASCI ZA SPLIT IZ ANCONE: pon., sri. i pet. 21 sat, IZ BARIJA: sri. 22 sata
POLASCI IZ ZADRA ZA ANCONU: pon., sri. i pet. 23 sata,
POLASCI ZA ZADAR IZ ANCONE: ut., čet. i sub. 22 sata,
POLASCI IZ DUBROVNIKA ZA BARI: ut. 23 sata,
POLAZAK ZA DUBROVNIK IZ BARIJA: sri. 22 sata,

SEM MARITIME COMPANY

POLASCI IZ SPLITA ZA ANCONU: pon., sub. i ned. u 11 i 23 sata, uto., sri., čet. i pet. u 21 sat
POLASCI ZA SPLIT IZ ANCONE: pon. u 10 i 21, uto., sri., čet., pet., sub. i ned. u 21 sat
POLASCI IZ VISA ZA ANCONU: sub. u 19, pon. u 6.30 sati
POLASCI IZ ANCONE ZA VIS: sub. u 10, ned. u 21 sat
POLASCI IZ HVARA (Stari Grad) ZA ANCONU: sub. i ned. u 7 sati, pon. i ned. u 20 sati
POLASCI IZ ANCONE ZA HVAR (Stari Grad): pon. i ned. u 10 sati, pet. i sub. u 21 sat
(od 15. 6. - 11. 7. / 1. 9. - 15. 9.)
POLASCI IZ ZADRA ZA ANCONU: uto., čet. i ned. u 22 sata
POLASCI IZ ANCONE ZA ZADAR: pon., sri. i pet. u 22 sata
(od 18. 7. - 31. 8.)
POLASCI IZ ZADRA ZA ANCONU:
uto., čet. i ned. u 22, subota u 11 sati
POLASCI IZ ANCONE ZA ZADAR: pon., sri. i sub. u 22, pet. u 23 sata
(od 18. 7. - 31. 8.)
POLASCI IZ MALOG LOŠINJA ZA ANCONU:
pet. u 15 sati
POLASCI IZ ANCONE ZA MALI LOŠINJ:
pet. u 8 sati,

ADRIATICA

POLASCI IZ SPLITA ZA ANCONU: čet.10 i ned. 22 sata
POLASCI ZA SPLIT IZ ANCONE: sri. i sub. 22 sata

     

L O K A L N E   T R A J E K T N E   L I N I J E

POLASCI IZ SPLITA

ZA SUPETAR: svakodnevno u 6.15 (ne plovi ned. i blag.) 9, 11.15, 13.45, 16.30, 18 (plovi samo ned. i blag.) i 20.30 sati,
ZA STARI GRAD: pon., sri. i pet. 8.30, 14 i 19.30 (petkom u 20), ut., čet. i sub. 11.30 i 19, ned. i blag. 9.30 i 20 sati,
ZA ROGAČ: radnim danom 6.45, 14.30 i 17 sati, ned. i blagdanom u 8.15, 16.30 i 19 sati,
ZA UBLI (LASTOVO): svakodnevno u 15 sati,
ZA VELU LUKU: svakodnevno u 15 sati,
ZA VIS: pon. 9 i 15.30, ut., sri., čet. i sub. 14.30, pet. 9 i 16.30, ned. i blag. 11.30 i 19 sati,
ZA HVAR: ut. 14.30, čet. i pet. 15 sati

POLASCI ZA SPLIT

IZ SUPETRA: svakodnevno u 6.30 (ne plovi ned. i blag.) 7.45, 10.30, 12.30, 15, 19 (ned. i blag. u 18) i 19.30 sati (plovi samo ned. i blag.),
IZ STAROG GRADA: pon., sri. i pet. 5.30, 11 i 17, ut., čet. i sub. 6 i 16, ned. i blag. 7 i 17 sati,
IZ ROGAČA: radnim danom u 5.30, 10.15 i 15.45 sati, ned. i blag. u 7, 15 i 17.45 sati,
IZ UBLIJA (LASTOVO): svakodnevno u 4.45, osim ned. i blag. u 8 sati,
IZ VELE LUKE: svaki dan u 6.30, a ned i blag. u 9.30 sati
IZ HVARA: pon. i čet. 7.55, ut. 6.55 sati,
IZ VISA: pon. 5.30 i 12.30, ut., sri., čet. i sub. 5.30, pet. 5.30 i 13.30, ned. 8.30 i 16 sati,

     

B R Z E   T R A J E K T N E   L I N I J E

POLASCI IZ SPLITA

ZA RIJEKU: čet. i ned. 19 sati
ZA ZADAR: čet. i ned. 19 sati
ZA STARI GRAD: ut. i sub. 7 sati,
ZA KORČULU: ut.i sub. 7 sati,
ZA DUBROVNIK: ut. i sub. 7 sati,

POLASCI ZA SPLIT

IZ RIJEKE: pon. i pet. 18 sati
IZ ZADRA: ut. i sub. 0.20 sati,
IZ STAROG GRADA: čet. i ned. 16.30 sati,
IZ KORČULE: čet. i ned. 12.35 sati,
IZ DUBROVNIKA: čet. i ned. 9 sati,

     

O S T A L I   P O L A S C I

DRVENIK-SUĆURAJ: svakodnevno 9, 13, 15.45 (samo pet. i ned.) i 17.15 sati
SUĆURAJ-DRVENIK: svakodnevno 6.30, 11, 15 (plovi samo pet. i ned.) i 16.30 sati
MAKARSKA-SUMARTIN: svakodnevno u 11 i 17 sati,
SUMARTIN-MAKARSKA: svakodnevno 6 i 15 sati,
PLOČE-TRPANJ: svakodnevno u 9.30, 14.15 (ne plovi ned. i blag.) i 18.30 sati,
TRPANJ-PLOČE: svakodnevno 6.45 (ned. i blag. u 7.45) 12 (ne plovi ned. i blag.) i 16.30 sati,
OREBIĆ-DOMINČE (KORČULA): svakodnevno 6.15 (ne plovi ned. i blag.), 7.20, 9.15, 11.30, 13, 14.15, 16.15, 18 i 20.30 sati,
DOMINČE-OREBIĆ: svakodnevno 5.30 (ne plovi ned. i blag.) 7, 8.45, 10.45, 12.30, 13.45, 15, 17.30 i 20 sati,
DUBROVNIK-SOBRA: pon., ut., sri., čet. i sub 14, pet. 15, ned. i blag. 18.30 sati,
ZADAR-PREKO: 6.20 (ne plovi ned. i blag.), 7.30, 9.30, 10.30 (ne plovi ned. i blag.) 11.30, 12.30, 13.30, 14.45, 15.30, 16.45, 19.30, 20.45 i 22 sata (ne plovi ned. i blag.),
PREKO-ZADAR: 5.45 (ne plovi ned. i blag.), 7, 8.15, 10.30, 11.30 (ne plovi ned. i blag.) 12.30, 13.15, 14.30, 15.30, 16, 18, 20.10 i 21.20 sati (ne plovi ned. i blag.),
TKON-BIOGRAD: svakodnevno 5.30 (ne plovi ned. i blag.), 7.25, 9.30, 11.30 (ne plovi ned. i blag.) 13.30, 16.20, 18.10 i 19.30 sati,
BIOGRAD-TKON: svakodnevno 7 (ne plovi ned. i blag.) 9, 11, 12.30 (ne plovi ned. i blag.) 14.30, 16.45, 18.40 i 20 sati,
ZADAR-BRBINJ: pon. i čet. 12 i 20, ut. i sri. 11 i 20, pet. 10, 16.30 i 20, sub. 13.30 i 20, ned. 9, 17.10 i 20.35 sati,
PRIZNA-ŽIGLJEN: svaki dan 5.30 (ne plovi ned. i blag.) 7, 8, 9.30, 11, 12, 13.15, 15, 16.30, 18, 19.30, 21 i 22 sata,
ŽIGLJEN-PRIZNA: svaki dan 6 (ne plovi ned. i blag.) 7.30, 8.30, 10, 11.30, 12.45, 13.30, 15.30, 17, 18.30, 20, 21 i 22.15 sati,

     

B R O D O V I

POLASCI IZ SPLITA

ZA TROGIR, DRVENIK MALI I DRVENIK VELI: pet. 15.30 sati, iz Trogira za Drvenik Mali i Drvenik Veli pon., sri. i sub. 10 i 17.30, ut. i čet. 12 i 17.30, pet. u 17, ned. 17.30 sati.
POLASCI IZ ZADRA
ZA IST, MOLAT, ŽVERINAC, SESTRUNJ I RIVANJ: pon. 10, čet. 14 sati,
ZA IŽ I RAVU: pon. i sri. 16.15, ut. 10, čet. 9, pet. 13.45, sub. 11, ned. i blag. 8.10 sati,
POLASCI IZ DUBROVNIKA
ZA ŠIPAN, LOPUD I KOLOČEP: svaki dan u 9.30, 14, 16.15 i 20, ned. i blag. 9.30 i 18.30 sati,
POLASCI IZ ŠIBENIKA
ZA ŽIRJE I KAPRIJE: pon. i sub. 9.30 i 14.30, ut. i čet. 13.05, sri. 14.30, pet. 16, ned. i blag. 9 sati,
ZA VODICE, ŠEPURINE, PRVIĆ LUKU I ZLARIN: radnim danom 6.30 (samo za Šepurine), 9.30, 13.30, 15.30 i 19.30, ned. i blag. 9 i 20 sati

     

K A T A M A R A N I

DALMACIJATURIST

POLASCI IZ SPLITA
ZA ROGAČ: svaki dan osim ned. 12.10 sati,
ZA MILNU: pet. u 15 sati, ned. 18 sati,
ZA STOMORSKU: sub. 12.10, ned. 16 sati,

POLASCI ZA SPLIT

IZ ROGAČA: radnim danom 13 sati, sub. 13.30 sati,
IZ MILNE: pet. u 16, ned. 19 sati,
IZ STOMORSKE: ned. 16.45 sati,

JADROLINIJA

POLASCI IZ SPLITA
ZA BOL: svaki dan u 16 sati,
ZA JELSU: svaki dan u 16 sati,
ZA HVAR: svaki dan u 14 sati,
ZA VELA LUKU: svaki dan u 14 sati,
ZA UBLI: svaki dan u 14 sati,
POLASCI ZA SPLIT
IZ JELSE: svaki dan u 6, a ned. i blag. u 7 sati,
IZ BOLA: svaki dan u 6.35, a ned. i blag. u 7.35 sati,
IZ UBLIJA: svaki dan u 4.30, a ned. u 7 sati,
IZ VELA LUKE: svaki dan u 5.30, a ned. u 8 sati,
IZ HVARA: svaki dan u 6.30, a ned. u 9 sati,
POLAZAK IZ ZADRA
ZA PREMUDU: pon., ut., sri., čet. i sub. u 13, pet. 16.15 i ned. u 19.30 sati,
SILBU: pon., ut., sri., čet. i sub. u 13, pet. 16.15 i ned. u 19.30 sati,
OLIB: pon., ut., sri., čet. i sub. u 13, pet. 16.15 i ned. u 19.30 sati,
ZA RIVANJ: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 sati,
ZA SESTRUNJ: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 sati,
ZA ZVERINAC: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 sati,
ZA MOLAT: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 sati,
ZA BRGULJE: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 sati,
ZA ZAPUNTEL: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 sati,
ZA IST: pon., ut., sri i sub. 13.05, čet. 11, pet. 16.30 i ned. 8 i 20 sati,
POLAZAK ZA ZADAR
IZ OLIBA: svaki dan u 5.20, a ned. u 17 sati,
IZ SILBE: svaki dan u 5.45, a ned. u 17.30 sati,
IZ PREMUDE: svaki dan u 6, a ned. u 17.45 sati,
IZ ISTA: svaki dan u 5, osim sub. 5 i 15.45, ned. 15 sati,
IZ ZAPUNTELA: svaki dan 5.10, a ned. 15.10 sati,
IZ BRGULJA: svaki dan u 5.40, a ned. 15.40 sati,
IZ MOLATA: svaki dan u 5.55, a ned. 18 sati,
IZ ZVERINCA: svaki dan 6.15, a ned. 18.20 sati,
IZ SESTRUNJA: svaki dan 6.35, a ned. 18.55 sati,
IZ RIVNJA: svaki dan 6.50, a ned. 16.10 sati,

SEM MARINA

POLASCI IZ SPLITA
ZA VIS: svaki dan u 21 sat
ZA ROGAČ: pon., uto., sri., čet. u 12.10 i 20.30 sati, sub. 20.30, ned. 21 sat
ZA STOMORSKU: pet. 20.30, sub. 12.10, ned. 19 sati
ZA MILNU: pet. 15.30 i ned. 19 sati,
POLASCI ZA SPLIT
IZ VISA: svaki dan u 7 sati,
IZ ROGAČA: pon., uto., sri. i čet., petu 7 i 13 sati, sub. u 7 i 13.15, ned u 18 sati
IZ MILNE: pet. 16.30, ned. u 20 sati
POLASCI IZ POLAČE (Mljet) ZA TRSTENIK (Pelješac)
Svaki dan u 6.30 i 16.30 sati
POLASCI IZ TRSTENIKA (Pelješac) ZA POLAČE (Mljet)
Svaki dan u 8.30 i 18.15 sati

IZLETI KATAMARANOM OD 6.7. DO 31.8.
SPLIT - POLAZAK/POVRATAK
Za Bol -
uto. i pet. 8 / 18 sati, i ned. 9 / 19 sati
Za Hvar - pon., uto., sri., čet. i pet. 8 / 19 sati
Za Vis - pon. 9 / 18 sati
Za Korčulu - sri. 9 / 17.15 sati
Za Mljet (Pomena) - 9 / 16.45 sati
Za Komižu - 9 / 17.30 sati
HVAR - POLAZAK/POVRATAK
Za Bol
uto. i pet. u 9 / 18 sati
Za Vis pon. 9 / 18 sati
Za Korčulu sri. 9 / 17.15 sati
Za Mljet (Pomena) sri. u 9 / 16.45 sati
Za Komižu čet. u 9 / 17.30 sati
BOL - POLAZAK/POVRATAK
Za Hvar
uto. i pet. u 10.15 / 17 sati
VIS - POLAZAK/POVRATAK
Za Hvar
pon. 10 / 17.15 sati
KORČULA - POLAZAK/POVRATAK
Za Mljet
sri. 10.45 / 16.45 sati

     

V L A K O V I

POLASCI IZ SPLITA

ZA ZAGREB: 14.50 (Marjan) i 21.10 sati,
ZA KNIN: 4.05, 7.11, 15.15 i 19.35 sati

POLASCI ZA SPLIT

IZ ZAGREBA: 6 (Marjan) i 22.45 sati,
IZ KNINA: u 4.04, 7.16 i 15.10 sati

POLASCI IZ ŠIBENIKA

ZA ZAGREB: 15.12 i 20.07 sati,
ZA PERKOVIĆ: 4.36 (radnim danom osim subotom), 6.03 (samo sub., ned. i blagd.), 7.43, 11.52, 15.12, 20.07 i 21.50 sati,

POLASCI ZA ŠIBENIK

IZ ZAGREBA: 6 i 22.45 sati,
IZ PERKOVIĆA: 6.10 (radnim danom osim subotom), 6.50, 8.34, 12.40, 16.27, 18.10 i 20.52 sati,

POLASCI IZ ZADRA

ZA ZAGREB: 14.25 sati,
ZA KNIN: 7.25, 14.25 i 19.45 sati,

POLASCI ZA ZADRA

IZ ZAGREBA: 22.45 sati,
IZ KNINA: 4.24, 11.45 i 17 sati,

POLAZAK IZ PLOČA

ZA METKOVIĆ: 6.15, 7.55, 10.59, 14.15, 16.25, 18.05, 18.25 (radnim danom) i 21.45 sati (radnim danom)
ZA SARAJEVO: 18.05 sati,

POLAZAK ZA PLOČE:

IZ METKOVIĆA: 5.15( radnim danom), 7.05, 8.36 (radnim danom osim subotom), 10.30, 13.23, 17.15 i 20.56 sati,
IZ SARAJEVA: 6.11 sati

 

Voditelj Internet odjela: Augustin Gattin
Internet podrška: Sistemi.hr
© Sva prava pridržana: SLOBODNA DALMACIJA, 1999-2007.

 

 

Autobusi
 

Polasci iz:
Splita
Šibenika
Zadra
Dubrovnika

Međunarodne linije
 

Polasci iz:
Splita
Šibenika
Zadra
Dubrovnika


Zrakoplovi
 

Croatia airlines

Tuzemni letovi
Međunarodni letovi

Adria airways

Polasci/dolasci iz:
Splita

LjubljaneTrajekti
 

Međunarodne linije
Lokalne linije
Brze linije
Ostali polasci


Brodovi
 

Polasci iz:
Splita
Zadra
Dubrovnika
Šibenika

Katamarani
 

Dalmacijaturist
Jadrolinija
Sem marina


Vlakovi
 

Polasci iz/za:
Split
Šibenik
Zadar
Ploče

 
 
print verzijapošalji e-mailomidi na naslovnicuidi na naslovnicu 2/2